Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » ΣΤ. Υδατοκαλλιέργειες (605 Ε)

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α605 ΣΤ' 3 3 4 5,5 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Ιστορική τοποθέτηση (3 Ώρες): Σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.

ΜΕΡΟΣ Ι: Υδατοκαλλιέργειες, Στάδια και Μορφές (9 Ώρες): Ορισμός υδατοκαλλιέργειας, διαστάσεις της υδατοκαλλιέργειας, το αντικείμενο της σύγχρονης υδατοκαλλιέργειας, στάδια και μορφές υδατοκαλλιεργειών, αναπτυξιακά προγράμματα παράκτιων υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Μεσογείου, δυναμικό ενέργειας φυσικού περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Περιβαλλοντικές συνθήκες (4 Ώρες): Νερό - μέσο καλλιέργειας, κανονισμός για την ποιότητα των νερών υδατοκαλλιέργειας, ρύπανση της θάλασσας, θαλάσσια οικοτοξικολογικά τέστ με ψάρια, Ρύπανση - Διατάραξη - Υδατοκαλλιέργειες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Παραγωγή ζωντανής τροφής (6 Ώρες): Τροχόζωα - Βιολογία - Τεχνική καλλιέργειας Artemia - ο ρόλος της στο οικοσύστημα των αλυκών. Ανάπτυξη και εκτροφή μυδιών στο Εργαστήριο.

ΜΕΡΟΣ IV (9 Ώρες): Υπόδειγμα ιχθυοτροφικής πειραματικής μονάδας πάχυνσης. Καθετοποιημένη μονάδα γλυκού και θαλασσινού νερού. Συνηθέστερες ασθένειες ψαριών.

ΜΕΡΟΣ V (6 Ώρες): Εκκολαπτήρια (κτηριακές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κλειστά και ανοιχτά κυκλώματα νερού, βιολογικός καθαρισμός, λειτουργικές δαπάνες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων - Σεμιναρίων & Ασκήσεων Υπαίθρου:
 
 

Εργαστηριακές Ασκήσεις: 1. Διαχείριση υδατοκαλλιεργειών, επίδρασή τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 2. Artemia, ζωντανή τροφή - καλλιέργεια. 3. Εμβρυολογία τσιπούρας – λαβρακιού. 4. Εκκολαπτήρια. 5. Ιχθυοπαθολογία. 6. Περιβάλλον - Υδατοκαλλιέργειες. 7. Πειράματα οξείας τοξικότητας. 8. Αιματολογικά χαρακτηριστικά ψαριών και διατροφή. 9. Καλλιέργεια Αstacus astacus.

Σεμινάρια: 1. Σεμινάρια ειδικών επί των ανωτέρω θεμάτων με έμφαση στις Κοινοτικές και Ελληνικές επιδοτήσεις. 2. Σεμινάρια φοιτητών από υπάρχουσα βιβλιογραφία του εργαστηρίου υδατοκαλλιεργειών. 3. Επεξεργασία ειδικών θεμάτων άμεσα εφαρμοσμένων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων υπαίθρου.

Ασκήσεις Υπαίθρου: 1. Αλίπεδο ή αλυκές (Θήβα ή Μεσολόγγι ). 2. Μονάδες πάχυνσης και Ιχθυόσκαλα (Εύβοια). 3. Ημιεντατική καλλιέργεια πέστροφας και καραβίδας (Ορχομενός). 4. Μεταποιητική μονάδα (Κορωπί). 5. Εκκολαπτήριο (Ναύπακτος) και οστρακοκαλλιέργεια (Ιτέα).

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Περ. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας (Συντονίστρια Μαθήματος) - Α. Νικολαΐδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας, Μ. Παυλίδης, Καθηγητής Βιολογίας - Φυσιολογίας Θαλάσσιων Οργανισμών Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ. Α. Μπατζίνα
 
  Εργαστήρια: Περ. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας - Δρ. Χ. Αδαμοπούλου (ΕΔΙΠ) - Ελ. Γαλένου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Β. Κρικώνη (ΕΔΙΠ) - Δρ. Α. Μπατζίνα, Δρ. Β. Βένου
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες
Συγγραφέας: Σ. Παπουτσόγλου
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 1997 - ISBN: 960-351-121-8
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 22753
 
  Τίτλος: Καλλιέργειες φυτικών και εκτροφές υδρόβιων ζωικών οργανισμών
Συγγραφέας: Σ. Κλαουδάτος & Δ. Κλαουδάτος
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις "ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ"
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-786-0910
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12475860
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Υδατοκαλλιέργειες: Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων
Συγγραφέας: Π. Μεγαλοφώνου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Επίσης 10% του βαθμού προκύπτει από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του μαθήματος (σεμινάρια, εκδρομή). Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.