Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία (703 Ε)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ & ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α703 Ζ' 4 3 5 6 Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Οι φοιτητές, με το πέρας των παραδόσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, να είναι σε θέση να διακρίνουν την προέλευση διαφορετικών οργάνων, τους διαφορετικούς τύπους ιστών καθώς και την οργάνωσή τους, τους βασικούς μηχανισμούς που διέπουν την ανάπτυξη, από τη Drosophila ως τον άνθρωπο και να είναι ικανοί να επιλέγουν και να εφαρμόζουν κλασσικές και σύγχρονες τεχνικές Αναπτυξιακής Βιολογίας και Ιστολογίας.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος σε έννοιες σχετικές με βασικά στοιχεία της Αναπτυξιακής Βιολογίας και Εμβρυολογίας, μέσω της μελέτης πρότυπων οργανισμών μοντέλων όπως η Drosophila, o C. elegans, ο Xenopus, το Zebrafish, η Όρνιθα και ο Ποντικός, η κατανόηση της οργανογένεσης που προκύπτει από τις τρεις βασικές στοιβάδες, του ενδοδέρματος του μεσοδέρματος και του εξωδέρματος, των μηχανισμών αναγέννησης, γήρανσης και θανάτου, η συσχέτιση και σύγκριση της φυσιολογικής ανάπτυξης με αυθόρμητες μορφογενετικές ανωμαλίες και τέλος η εκμάθηση της απαραίτητης ερευνητικής μεθοδολογίας που απαιτείται για τη μελέτη τους.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στη Βιολογία της Ανάπτυξης (1 ώρα)

Γενετική Ανάπτυξης (2 ώρες)

Πειραματική Εμβρυολογία (2 ώρες)

Τεχνικές για τη μελέτη της Ανάπτυξης (3 ώρες)

Οργανισμοί μοντέλα (2 ώρες)

Xenopus (3 ώρες)

Ψάρι ζέβρα (3 ώρες)

Όρνιθα (3 ώρες)

Ποντικός (4 ώρες)

Drosophila (4 ώρες)

Caenorhabditis elegans (4 ώρες)

Οργάνωση των ιστών και βλαστοκύτταρα (3 ώρες)

Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος (4 ώρες)

Ανάπτυξη οργάνων μεσοδερμικής προέλευσης (4 ώρες)

Ανάπτυξη οργάνων ενδοδερμικής προέλευσης (4 ώρες)

Δίσκοι ενηλίκου στην Drosophila (2 ώρες)

Αύξηση, γήρανση και καρκίνος (2 ώρες)

Αναγέννηση, εξέλιξη και Ανάπτυξη (2 ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
  1. Κλασικές ιστολογικές τεχνικές - 2. Εμβρυική ανάπτυξη αχινού - 3. Εμβρυική ανάπτυξη αμφιβίων - 4. Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων: Επιθηλιακός ιστός Ι - 5. Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων: Επιθηλιακός ιστός ΙΙ - 6. Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων: Νευρικός ιστός - 7. Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων: οφθαλμού και οδόντος - 8. Μικροσκοπική δομή ιστών και οργάνων: Γεννητικό σύστημα
 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ισ. Παπασιδέρη, Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας (Συντονίστρια Μαθήματος) -  Ι. Τρουγκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας - Δ. Στραβοπόδης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης - Βασ. Οικονομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Μοριακής Βιοφυσικής - Μ. Αντωνέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου
 
  Εργαστήρια: Ισ. Παπασιδέρη, Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας - -  Ι. Τρουγκάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας - Δ. Στραβοπόδης, Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης - Μ. Αντωνέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου - Δρ. Ο. Κωνσταντή (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ν. Παπανδρέου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Αθ. Βελέντζας (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ζ. Λίτου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL182/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στην Αναπτυξιακή Βιολογία και Ιστολογία
Συγγραφέας: Σ. Λ. Κουσουλάκος
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007 - ISBN: 978-960-394-312-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41309
 
  Τίτλος: Bασικές Αρχές Βιολογίας Ανάπτυξης
Συγγραφέας: J. M. W. Slack
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σια Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2014 - ISBN: 978-618-5135-00-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41959950
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Ασκήσεις Αναπτυξιακής Βιολογίας και Ιστολογίας
Συγγραφέας: Σ. Λ. Κουσουλάκος
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 20% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.