Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Βιολογική Ωκεανογραφία (704 Ε)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α704 Ζ' 3 3 4 5,5 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στο Θαλάσσιο Περιβάλλον (4 Ώρες) - Πλαγκτόν και πλαγκτονικές βιοκοινωνίες (4 Ώρες) - Βιολογία της βαθιάς θάλασσας (4 Ώρες) - Βένθος της ρηχής Υποαιγιαλίτιδας (4 Ώρες) - Ωκεάνιο Νηκτόν (3 Ώρες) - Οικολογία Μεσοπαλιρροιακής ζώνης (4 Ώρες) - Μειοπανίδα (2 Ώρες) - Εκβολικά συστήματα και αλμυρά έλη (4 Ώρες) - Τροπικές βιοκοινωνίες (4 Ώρες) - Συμβιωτικές σχέσεις (2 Ώρες) - Ανθρωπογενείς επιδράσεις στους ωκεανούς (4 Ώρες).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μεθοδολογία δειγματοληψιών 2. και 3. Ολοπλαγκτόν 4. Μεροπλαγκτόν 5. Νηκτόν 6. Βιομετρία 7. Λειτουργικοί τύποι 8. Βένθος σκληρού υποστρώματος 9. Βένθος μαλακού υποστρώματος 10. Οργανισμοί της Μεσογείου.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Γ. Βερροιόπουλος, Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Β. Σιαφάκα (ΕΤΕΠ)
 
  Εργαστήρια: Γ. Βερροιόπουλος, Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας - Β. Σιαφάκα (ΕΤΕΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Θαλάσσια Βιολογία
Συγγραφέας: J. W. Nybakken
Εκδοτικός Οίκος: Στέλλα Παρίκου & Σια Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2005 - ISBN: 978-960-411-511-2
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 14619
 
  Τίτλος: Θαλάσσια Βιολογία - Έκδοση: 2η Ελληνική - 9η Αμερικανική  
Συγγραφέας:  Peter Castro, Michael Ε. Huber
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA Εκδόσεις Ε.Π.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-618-80647-9-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41954654
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Bιολογική Ωκεανογραφία - Εργαστηριακός Οδηγός Ασκήσεων
Συγγραφέας: Α. Νικολαίδου, Γ. Βερροιόπουλος, Μ. Θεσσαλού-Λεγάκη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2007
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 40% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από τις γραπτές εργασίες κάθε άσκησης και από ξεχωριστές πρακτικές εξετάσεις. Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός και στις πρακτικές εξετάσεις.