Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Ιχθυολογία (705 Ε)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α705 Ζ' 2 3 3 4 Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

 

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

 

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Γενική Μορφολογία Ιχθύων - Συστηματική (4 Ώρες): Εξωτερική μορφολογία, συστηματικοί χαρακτήρες και ποικιλομορφία αυτών. Εσωτερική μορφολογία, οργάνωση και εξελικτικές σχέσεις των διαφόρων συστημάτων.

Αναπαραγωγή (4 Ώρες): Αναπαραγωγικό σύστημα, ωριμότητα, γονιμότητα, γαμετογένεση, φυλοκαθορισμός, ερμαφροδιτισμός και αναπαραγωγικές στρατηγικές στα ψάρια.

Διατροφή, Θρέψη και Αύξηση (6 Ώρες): Διατροφή, στρατηγικές και μορφολογικές προσαρμογές. Μηχανισμοί πρόσληψης της τροφής. Θρέψη. Ηλικία και αύξηση. Εξίσωση Von Bertalanffy.

Οικολογία και Ηθολογία (8 Ώρες): Ζωογεωγραφία των ιχθύων. Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή τους. Προσαρμογές σε ακραία περιβάλλοντα. Αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα (τακτισμοί). Κολύμβηση. Επικοινωνία και αλληλεπιδράσεις. Συμβίωση, Θήρευση και Παρασιτισμός. Σχηματισμός αγέλης. Μεταναστεύσεις.

Μελέτη Ιχθυοπληθυσμών (4 Ώρες): Χαρακτηριστικά ιχθυοπληθυσμών. Εκθετική και λογιστική αύξηση πληθυσμών. Αλιευτική και φυσική θνησιμότητα. Μοντέλα ανάλυσης των ιχθυοπληθυσμών. Τεχνικές μαρκαρίσματος ιχθύων.

Αλιεία και Διαχείριση Αποθεμάτων (2 Ώρες): Αλιευτική τεχνολογία, παραγωγή και αλιευτική προσπάθεια. Επίδραση της αλιείας στα αποθέματα και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Διαχείριση.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Μορφομετρία Οστεϊχθύων. 2. Συστηματική. Προσδιορισμός ειδών. 3. Ανατομία Οστεϊχθύος, στάδια ωριμότητας γονάδων (μικροσκοπική και μακροσκοπική μελέτη). 4. Μορφομετρία καρχαρία. 5. Ανατομία καρχαρία, στάδια ωριμότητας γονάδων και γονιμότητα. 6. Μεθόδοι και τεχνικές εκτίμησης ηλικίας. Εξαγωγή ωτολίθων. 7. Εκτίμηση των παραμέτρων αύξησης (εξίσωση von Bertalanffy). 8. Κατανομές μεγεθών, σχέσεις μήκους-βάρους. 9. Εφαρμογές της FishBase. 10. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ψαριών (μελέτη σε ενυδρείο). 11. Δειγματοληψία και ανάλυση δεδομένων (ασκηση πεδίου και εργαστηριου). 12. Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων και παράδοση γραπτής έκθεσης.

Εκπαιδευτική εκδρομή: Επίσκεψη Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Π. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας (Συντονίστρια Μαθήματος) - Π. Παφίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας
 
  Εργαστήρια: Π. Μεγαλοφώνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας - Π. Παφίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας - Ελ. Γαλένου (ΕΔΙΠ) - Δρ. Χ. Γεωργιάδης (ΕΔΙΠ) - Δρ. Β. Κρικώνη (ΕΔΙΠ) - Β. Σιαφάκα (ΕΤΕΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ιχθυολογία - 2η έκδοση
Συγγραφέας: Νεοφύτου Χρίστος, Νεοφύτου Νικόλαος
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη, 2015 - ISBN: 978-96012-2210-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50656898
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Οικολογία & Ηθολογία Ιχθύων - Τόμος Α’
Συγγραφέας: Π. Μεγαλοφώνου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2008
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
  Τίτλος: Eργαστηριακός Οδηγός Ιχθυολογίας - Τόμος Β’
Συγγραφέας: Π. Μεγαλοφώνου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Οι εργαστηριακές ασκήσεις συμμετέχουν κατά 50% στον τελικό βαθμό του μαθήματος. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από την αξιολόγηση των ασκήσεων και από ξεχωριστές εξετάσεις.