Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πιστοποιητικό Γνωστικού Αντικειμένου «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ»

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 16/12/22)

 

Το Τμήμα Βιολογίας, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης την 16η/12/2022, αποφάσισε την χορήγηση πιστοποιητικού για το γνωστικό αντικείμενο της «ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ», για τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Η βεβαίωση Ιχθυολόγου εκδίδεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα μαθήματα και την εκπόνηση της υποχρεωτικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε αντικείμενο σχετικό με τη Βιολογία των Υδρόβιων Οργανισμών ή των Υδάτινων Συστημάτων.

Η απόφαση του Τμήματος με τις προϋποθέσεις αφορά:

1. στους πτυχιούχους του αναθεωρημένου προγράμματος σπουδών (βεβαίωση για το αναθεωρημένο ΠΠΣ) και

2. στους πτυχιούχους των προηγούμενων προγραμμάτων σπουδών (βεβαίωση για παλαιότερα ΠΠΣ).

Επισυνάπτονται τα πρότυπα των βεβαιώσεων με τις προϋποθέσεις έκδοσης των πιστοποιητικών: 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ