Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 

Το Τμήμα Βιολογίας στη Συνέλευση Τμήματος της 21/11/2018 αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου ως προς την κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα των Βιοεπιστημών. Με βάση τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης, το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων Τμημάτων παγκοσμίως στις Βιολογικές Επιστήμες και το ΠΠΣ του έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, όντας απολύτως εφάμιλλο των αντιστοίχων ΠΠΣ των Τμημάτων Βιολογίας των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς.

Η Συνέλευση του Τμήματος εκτιμώντας την ανάγκη της προετοιμασίας και της κατάρτισης των φοιτητών του για τις ανάγκες της σταδιοδρομίας τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 111 του νόμου 4547/2018, αποφασίζει τα παρακάτω:

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προστίθεται στο H΄ εξάμηνο του ΠΠΣ του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. ένα νέο υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο «Διδακτική των Βιοεπιστημών», βαρύτητας που αντιστοιχεί σε 4 Διδακτικές Μονάδες και 6,0 ECTS, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από τα θέματα διδακτικής του αντικειμένου, στοιχεία Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και Πρακτική Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες.

Με την προσθήκη του νέου μαθήματος «Διδακτική των Βιοεπιστημών», οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ για την απόκτηση του πτυχίου τους χρειάζονται τη συμπλήρωση 240 ECTS με επιτυχή ολοκλήρωση σε 8 κατ’ ελάχιστον εξάμηνα σπουδών, 16 υποχρεωτικών μαθημάτων, της διπλωματικής εργασίας και 11 - 15 κατ’ επιλογήν μαθημάτων.

2. Στο πλαίσιο του ανωτέρω μαθήματος, προβλέπεται Πρακτική Άσκηση παράλληλα με τις Mικροδιδασκαλίες, δραστηριότητα που βοηθά τους φοιτητές να συνδέσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις με τη διδακτική πράξη και περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τα υποχρεωτικά μαθήματα: α) Ιστορία και εξέλιξη της Βιολογίας (Α΄ εξάμηνο, 5,0 ECTS), β) Βιολογία Κυττάρου (Γ΄ εξάμηνο, 9,5 ECTS) και γ) Οικολογία (Δ΄ εξάμηνο, 10,5 ECTS), με την κατάλληλη αναδιαμόρφωση και προσθήκη των σχετικών Σεμιναριακών Διαλέξεων που αναδεικνύουν την παιδαγωγική σημασία του πειραματισμού και της μεθοδολογίας των Βιοεπιστημών, καθώς επίσης και η μελέτη του περιβάλλοντος με τις ασκήσεις υπαίθρου, στα πλαίσια του μαθήματος «Οικολογία», συνεισφέρουν σημαντικά στην επιμόρφωση των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας στην «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια».

Το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ αποφασίζει ότι τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 111 του Νόμου 4547/2018 για την «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» των αποφοίτων του και ο απονεμόμενος βασικός τίτλος σπουδών «Πτυχίο Βιολογίας» εμπεριέχει και την πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας», με αναδρομική ισχύ και για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-2016 και 2016-2017. Όσον αφορά τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2014-2015, ισχύουν όσα αναφέρονται στη σελίδα 5 της Γνωμοδότησης του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ με Αρ. Πρωτ. 350/Ε2266/29.01.2018.

Επίσης, οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-2016 και 2016-2017 που δεν καλύπτονται από ρητές νομικές διατάξεις, θα πρέπει να παρακολουθήσουν το μάθημα «Διδακτική των Βιοεπιστημών», την Πρακτική Άσκηση και τις Σεμιναριακές Διαλέξεις, προκειμένου ο απονεμόμενος βασικός τίτλος σπουδών «Πτυχίο Βιολογίας» να εμπεριέχει και για αυτούς την πιστοποίηση «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας».

Τέλος, για τον εμπλουτισμό των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών και των αποφοίτων του σε παιδαγωγικά θέματα, το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει, όποτε χρειάζεται, σεμινάρια παιδαγωγικού και ψυχολογικού περιεχομένου, τα οποία μπορούν να παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Το πρότυπο πιστοποιητικό διαμορφώθηκε από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ και χορηγείται κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω https://eprotocol.uoa.gr/katigories/general/

Εγκριτική Απόφαση της Συγκλήτου