Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Tο Τμήμα Βιολογίας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές του να εμπεδώσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους με πρακτική άσκηση, να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και να συνδέσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΕΚΠΑ.
     
Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ» συγχρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων. 
     
Η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Ο βαθμός και οι ECTS δεν προσμετρώνται στο πτυχίο, το μάθημα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο (2) μήνες.
Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΜΟΝΟ μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
Για να συμμετάσχει ένας φοιτητής στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ή να παρακολουθεί τουλάχιστον το Ε’ εξάμηνο σπουδών. Αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, τότε μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές από μικρότερα εξάμηνα.
Θα πρέπει να έχει περατώσει επιτυχώς ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) των Α’ - Ε’ εξαμήνων.
Η Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με επιλεγμένους Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Το αντικείμενο της άσκησης αποφασίζεται από κοινού μεταξύ του ασκούμενου φοιτητή, του υπεύθυνου του φορέα (εκπαιδευτή), και του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.
Κατά το δίμηνο της Πρακτικής Άσκησης οι ασκούμενοι φοιτητές είναι ασφαλιστικά καλυμμένοι μέσω των πόρων του Προγράμματος. Οι φορείς δεν έχουν καμία ανάμιξη σε θέματα αμοιβής και ασφάλισης.
Τα καθήκοντα της εργασίας κατά την Πρακτική Άσκηση πρέπει να είναι σχετικά με τις σπουδές και την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο ασκούμενος. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος με τους ασκούμενους φοιτητές και τους επιλεγμένους φορείς υποδοχής.
   

Με την από 23/04/21 απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Βοτανικής, κ. Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης.

     

 

Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης Γραφείο: 6 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών με έμφαση στη Δομή Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: iadamaki[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4653
   

 

Ανακοινώσεις, ενημέρωση και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και κατάθεση των σχετικών εγγράφων αναρτώνται στο e-class, φάκελος: "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Βιολογίας"

Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Προπτυχιακών Φοιτητών (2022)

 

Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών 2022-2023

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023