Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών » Διδακτορικές Διατριβές

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

Διδάκτορας: Παναγιώτης Κ. Καρκούλης
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη μηχανισμών μεταγωγής σήματος μετά από επίδραση χημειοθεραπευτικών παραγόντων στον ανθρώπινο καρκίνο
Έτος Υποστήριξης: 2011
Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Ι. Στραβοπόδης (Επιβλέπων), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Ισιδώρα Παπασιδέρη
Διδάκτορας: Παναγιώτης Δ. Βελέντζας
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της επίδρασης εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων στα Δίπτερα.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Επιβλέπων), Ισιδώρα Παπασιδέρη, Ευστάθιος Γκόνος
Διδάκτορας: Σουλτάνα Καπέτα
Τίτλος Διατριβής: Αντιγηραντική δράση φυτικών ουσιών σε πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες ανθρωπίνων ινοβλαστών: Μελέτη της λειτουργίας του πρωτεασώματος.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ισιδώρα Παπασιδέρη (Επιβλέπουσα), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Ευστάθιος Γκόνος
Διδάκτορας: Δέσποινα Κουσουλάκου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της επίδρασης φαρμακολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη και μορφογένεση του κρανίου και των οδόντων θηλαστικών.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Επιβλέπων), Ισιδώρα Παπασιδέρη, Σωτήριος Μανώλης
Διδάκτορας: Ζωή Ι. Λίτου
Τίτλος Διατριβής: Πρόγνωση δομής και οργάνωσης μεμβρανικών πρωτεϊνών
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. I. Χαμόδρακας (Επιβλέπων), Η. Ηλιόπουλος, Ε. Μουδριανάκης
Διδάκτορας: Ειρήνη Μπαλαντίνου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της επιβιωτικής λειτουργίας της Απολιποπρωτεΐνης (CLU) στην κυτταρική γήρανση καθώς και κατόπιν εξωγενών κυτταροτοξικών περιβαλλοντικών παραγόντων.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Επιβλέπων), Ισιδώρα Παπασιδέρη, Ευστάθιος Γκόνος
Διδάκτορας: Ουρανία Πορίχη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της διαφορικής έκφρασης παραγόντων απόπτωσης στον καρκίνο του ενδομητρίου.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Επιβλέπων), Σταύρος Κουσουλάκος, Ισιδώρα Παπασιδέρη
Διδάκτορας: Αναστάσιος Κριεμπάρδης
Τίτλος Διατριβής: Κυτταροβιολογική μελέτη μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων σε συνθήκες αποθήκευσης.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ισιδώρα Παπασιδέρη (Επιβλέπουσα), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Β. Αλεπόρου
Διδάκτορας: Παναγιώτης Ι. Μαργέτης
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης σε κληρονομικές και επίκτητες μεμβρανοπάθειες.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ισιδώρα Παπασιδέρη (Επιβλέπουσα), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Αικ. Κομητοπούλου
Διδάκτορας: Βασιλική Μπάκου
Τίτλος Διατριβής: Κυτταροβιολογική μελέτη των μηχανισμών απόπτωσης σε πρότυπα βιολογικά συστήματα.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ισιδώρα Παπασιδέρη (Επιβλέπουσα), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Γεώργιος Ροδάκης
Διδάκτορας: Παναγιώτης Α. Μπερέτσος
Τίτλος Διατριβής: Η επίδραση της ωκυτοκίνης στην in vivo και in vitro ανάπτυξη εμβρύων μυών και η έκφραση του υποδοχέα της κατά την περίοδο της εμφύτευσης του προεμβρύου στη μήτρα.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σταύρος Κουσουλάκος (Επιβλέπων), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Δ. Λουτράδης
Διδάκτορας: Ευγενία Μπολανάκη
Τίτλος Διατριβής: Μοριακή ανίχνευση, ταξινόμηση και συγκριτική γονιδιωματική των εντεροϊών βασισμένη στην VP1 περιοχή του γονιδιώματός τους.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Θεόδωρος Κατσώρχης (Επιβλέπων), Λ. Χ. Μαργαρίτης, Π. Μαρκουλάτος
Διδάκτορας: Αθανάσιος Δ. Βελέντζας
Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση μηχανισμών προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου κατά την ωογένεση στα έντομα.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Λ. Χ. Μαργαρίτης (Επιβλέπων), Γεώργιος Ροδάκης, Ισιδώρα Παπασιδέρη
Διδάκτορας: Κυριακή Σ. Παύλου
Τίτλος Διατριβής: Βιοχημικές και Δομικές μελέτες της λεκτίνης Con A
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. I. Χαμόδρακας (Επιβλέπων), Ε. Μουδριανάκης, K. Βοργιάς
Διδάκτορας: Παντελής Γ. Μπάγκος
Τίτλος Διατριβής: Πρόγνωση δομής και λειτουργίας μεμβρανικών πρωτεϊνών
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ι. Χαμόδρακας (Επιβλέπων), Η. Ηλιόπουλος, Μ. Κοκκινίδης
Διδάκτορας: Νικόλαος Χ. Παπανδρέου
Τίτλος Διατριβής: Συμβολή στη μελέτη της μοριακής επιλεκτικότητας του ενζύμου Διυδροφολική Αναγωγάση (DHFR). Δομικές και θεωρητικές μελέτες πρότυπων αναστολέων του ενζύμου και συμπλόκων τους με το ένζυμο.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ι. Χαμόδρακας (Επιβλέπων), Η. Ηλιόπουλος, Αικ. Αντωνιάδου - Βυζά

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάκτορας: Δημήτριος Νιάρχος
Τίτλος Διατριβής: Ανοσοβιολογική μελέτη της χρήσης πεπτιδίων και μονοκλωνικών αντισωμάτων στην επιλεκτική θεραπεία του καρκίνου.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Δ. Σίδερης, Μ. Παπαμιχαήλ
Διδάκτορας: Μαρία - Χριστίνα Σεργάκη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη του νευροειδικού μορίου ΒΜ88 του ποντικού.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ρ. Λεκανίδου (Επιβλέπουσα), Γ. Ροδάκης, Ρ. Μάτσα
Διδάκτορας: Ιωάννης Δρίκος
Τίτλος Διατριβής: Δομική και λειτουργική ανάλυση των πρωτεϊνών BRCA1, RAD51 σε βιοχημικό, βιοφυσικό και κυτταρικό επίπεδο στο σύστημα καρκίνου μαστού και ωοθηκών.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Βοργιάς (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Γ. Νούνεσης
Διδάκτορας: Φωτεινή Ιερεμιάδου
Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση συσχετισμού των ελλείψεων του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του σπέρματος με την ανδρική υπογονιμότητα.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Κ. Ροδάκης (Επιβλέπων), Λ. Μαργαρίτης, Ε. Ζούρος
Διδάκτορας: Χρήστος Κοντός
Τίτλος Διατριβής: Κλινική αξιολόγηση και μελέτη της του νέου αποπτωτικού γονιδίου BCL2L12 και της L-Dopa  αποκαρβοξυλάσης στον καρκίνο του παχέος εντέρου.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Σκορίλας (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Δημήτριος Κορμπάκης
Τίτλος Διατριβής: Κλινική αξιολόγηση και μελέτη ισομορφών της L-Dopa αποκαρβοξυλάσης και του νέου αποπτωτικού γονιδίου BCL2L12 στο γαστρικό καρκίνο.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Σκορίλας (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Δ. Σίδερης
Διδάκτορας: Γεώργιος Κουτρούμπας
Τίτλος Διατριβής: Χαρακτηρισμός των από-κετυλασών και ακετυλασών που συμμετέχουν στη μεταγραφή του ανθρώπινου γονιδίου της ιντερφερόνης β.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Γ. Ροδάκης, Δ. Θάνος
Διδάκτορας: Ευαγγελία Μώρου
Τίτλος Διατριβής: Χαρτογράφηση των θέσεων σύζευξης των οπιοειδών υποδοχέων με τις G πρωτεΐνες και τους τελεστές τους.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Δ. Βασιλακοπούλου, Η. Γεωργούση
Διδάκτορας: Αργύρης Παπαντώνης
Τίτλος Διατριβής: Νουκλέοσωμική οργάνωση και ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων του χορίου μέσω ειδικών αρχιτεκτονικών παραγόντων, στο μεταξοσκώληκα Bombyx mori.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ρ Λεκανίδου (Επιβλέπουσα), Γ. Κ. Ροδάκης, Ι. Μπέης
Διδάκτορας: Αγγελική - Μαρία Οικονομοπούλου
Τίτλος Διατριβής: Μοριακή και βιοχημική μελέτη μιας νέας ανθρώπινης ριβονουκλεάσης.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Σίδερης (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Ελένη Στεφανίδη
Τίτλος Διατριβής: Απομόνωση, κλωνοποίηση, υπερέκφραση, βιοχημικός και βιοφυσικός χαρακτηρισμός ενός χιτινολυτικού ενζύμου από το ψυχρόφιλο βακτήριο Moritella marina.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Βοργιάς (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Σ. Χαμόδρακας
Διδάκτορας: Κωνσταντίνος Βενέτης
Τίτλος Διατριβής: Η αντιστροφή ρόλων του μιτοχονδριακού DNA στη Διπλή Μονογονεϊκή Κληρονομικότητα: Διερεύνηση της κατανομής των μητρικής και πατρικής προέλευσης μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων στους σωματικούς ιστούς και στους γαμέτες του Mytilus galloprovincialis.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Κ. Ροδάκης (Επιβλέπων), Ε. Ζούρος, Ρ Λεκανίδου
Διδάκτορας: Αθανασία Μίζη
Τίτλος Διατριβής: Το φαινόμενο της Διπλής Μονογονεϊκής Κληρονομικότητας του μιτοχονδριακού DNA: Μοριακή ανάλυση της πλήρους νουκλεοτιδικής αλληλουχίας δύο ομοειδικών μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων με διαφορετικές οδούς κληρονόμησης στο είδος Mytilus galloprovincialis.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Κ. Ροδάκης (Επιβλέπων), Ρ. Λεκανίδου, Ε. Ζούρος
Διδάκτορας: Νίκη Βασιλάκη
Τίτλος Διατριβής: Δομική περιοχή της πολυπρωτεΐνης του ιού της ηπατίτιδας C. Μοριακοί μηχανισμοί έκφρασης και λειτουργικότητας.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Δ. Βασιλακοπούλου, Π. Μαυρομαρά
Διδάκτορας: Χριστίνα Γιαννούλη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της μεταγωγής μηνύματος του TGF-β σε ανθρώπινα κύτταρα.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Σ. Τσιτήλου, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Γεωργία Μαζαράκου
Τίτλος Διατριβής: Μοριακά χαρακτηριστικά της δομής των οπιοειδών υποδοχέων τα οποία ευθύνονται για τη μεταφορά μηνύματος.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Σ. Τσιτήλου, Η. Γεωργούση
Διδάκτορας: Όλγα Παπαδόδημα
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη του ανθρώπινου γονιδίου ΒΜ88 το οποίο κωδικοποιεί ένα νέο νευροειδικό μόριο, που συμβάλλει στη διαφοροποίηση των νευρικών κυττάρων.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ρ. Λεκανίδου (Επιβλέπουσα), Σ. Τσιτήλου, Ρ. Μάτσα
Διδάκτορας: Αλίκη - Γεωργία Βασιλείου
Τίτλος Διατριβής: Απομόνωση και διερεύνηση του βιολογικού ρόλου ενός ενδογενούς αναστολέα της ενζυμικής δράσης της L-DOPA αποκαρβοξυλάσης που ανιχνεύεται σε πλακούντα και ορό.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Δ. Σίδερης, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Malik Shaukat Iqbal
Τίτλος Διατριβής: Εκτίμηση γενοτοξικής δράσης χημικών περιβαλλοντικών παραγόντων σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος με κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Βοργιάς (Επιβλέπων), Εμ. Φραγκούλης, Γ. Παντελιάς
Διδάκτορας: Γεώργιος Μεγαρίτης
Τίτλος Διατριβής: Μοριακές μελέτες της ρύθμισης της δράσης των μ- και δ- οπιοειδών υποδοχέων, μετά από επιμόλυνση ινοβλαστών αρουραίου με το c- DNA που τους κωδικοποιεί.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Εμ. Φραγκούλης (Επιβλέπων), Δ. Σίδερης, Δ. Τσερλόγλου
Διδάκτορας: Χριστόφορος Νικολάου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη και ποσοτικοποίηση της μη-τυχαιότητας γονιδιωματικών αλληλουχιών σε διάφορες κλίμακες μήκους και συσχέτισή τους με το λειτουργικό τους ρόλο.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Ροδάκης (Επιβλέπων), Σ. Χαμόδρακας, Ι. Αλμυράντης

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Διδάκτορας: Γεώργιος Ανασοντζής
Τίτλος Διατριβής: Γενετική τροποποίηση του μύκητα Fusarium oxysporum με στόχο τη δημιουργία στελεχών με αυξημένη παραγωγικότητα αιθανόλης.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Καραγκούνη, Δ. Χατζηνικολαου
Διδάκτορας: Μάριος Π. Ανδρέου
Τίτλος Διατριβής: Βιολογία Διατήρησης Σπάνιων Φυτών της Κύπρου
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Γεωργίου (Επιβλέπων), Κ. Α. Θάνος, Π. Δημόπουλος
Διδάκτορας: Δήμητρα Μπουζαρέλου
Τίτλος Διατριβής: Κλωνοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισμός πρωτεϊνών του Aspergillus nidulans ομόλογων των εξπανσινών των ανώτερων φυτών.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Σ. Ριζοπούλου, Β. Σοφιανοπούλου
Διδάκτορας: Χριστίνη Φουρναράκη
Τίτλος Διατριβής: Διατήρηση των Απειλούμενων Φυτών της Κρητικής Χλωρίδας – Οικοφυσιολογία Σπερμάτων και Λειτουργία Τράπεζας Γενετικού Υλικού.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Α. Θάνος (Επιβλέπων), Κ. Γεωργίου, Α. Γιαννίτσαρος
Διδάκτορας: Χαρούλα Ψαλλίδα
Τίτλος Διατριβής: Ενδο-β-μαννανάση και βλάστηση σπερμάτων τομάτας.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σπυροπούλου Κ.Γ. (Επιβλέπουσα), Γαλάτης Β., Χαραλαμπίδης Κ.
Διδάκτορας: Απόστολος Φ. Αργυρόπουλος
Τίτλος Διατριβής: Tο χρώμα των ανθέων
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ριζοπούλου (Επιβλέπουσα), Σ. Διαμαντόγλου, Λ. Μαργαρίτης
Διδάκτορας: Άννα Βλαντή
Τίτλος Διατριβής: Σχέσεις δομής - λειτουργίας στους μεταφορείς πουρινών μυκήτων.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Σ. Φριλίγγος, Σ. Χαμόδρακας
Διδάκτορας: Γιάννης Παπαγεωργίου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη των συστημάτων πρόσληψης νουκλεοτιδικών βάσεων στo παθογόνο παράσιτο Leishmania
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Καραγκούνη, Σ. Χαμόδρακας
Διδάκτορας: Παναγιώτης Τσαγκαμίλης
Τίτλος Διατριβής: Χρήση φυκών ως βιοφίλτρων για την απομάκρυνση θρεπτικών από απόβλητα βιολογικών καθαρισμών.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Κατσαρός (Επιβλέπων), Β. Γαλάτης, Δ. Δανιηλίδης
Διδάκτορας: Δημητρούλα Τσίρη
Τίτλος Διατριβής: Ρύθμιση της παραγωγής φυτοαλεξινών από φυτά και ιστοκαλλιέργειες ψυχανθών.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σπυροπούλου Κ.Γ. (Επιβλέπουσα), Διαλλινάς Γ., Χήνου Ι.
Διδάκτορας: Αχιλλέας Φ. Τσιρούκης
Τίτλος Διατριβής: Αναπαραγωγική Φυσιολογία και Οικολογία της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.)
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Α. Θάνος (Επιβλέπων), Κ. Γεωργίου, Σ. Βέργος
Διδάκτορας: Βασίλειος Βαρβαρήγος
Τίτλος Διατριβής: Κυτταροσκελετός και μορφογένεση σε κύτταρα φυκών.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ. Κατσαρός (Επιβλέπων), Β. Γαλάτης, Π. Αποστολάκος
Διδάκτορας: Χαράλαμπος Τ. Βερβέρης
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη Εναλλακτικών Πηγών Πρώτων Υλών για την Παραγωγή Χαρτιού.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Γεωργίου (Επιβλέπων), Ν. Χριστοδουλάκης, Δ. Δανιηλίδης
Διδάκτορας: Njimoh Dieudonne Lemuh
Τίτλος Διατριβής: Απομόνωση και καθαρισμός διαμεμβρανικών πρωτεϊνών μυκήτων.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Καραγκούνη, Β. Γαλάτης
Διδάκτορας: Ιουλία Μεντή
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη των επιπτώσεων από τη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων στη δομή και τη λειτουργία διαφόρων οργάνων καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Σ. Χριστοδουλάκης (Επιβλέπων), Β. Γαλάτης, Ιωάν. Χήνου
Διδάκτορας: Αναστασία Νικολακάκη
Τίτλος Διατριβής: Οικοανατομία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (ανατομική και ιστοχημική μελέτη, παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών και in vitro καλλιέργειες).
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ν. Σ. Χριστοδουλάκης (Επιβλέπων), Στ. Διαμαντόγλου, Αικ. Χαρβάλα
Διδάκτορας: Σοφία Γκουντέλα
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη μεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων του παθογόνου μύκητα Candida albicans.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Καραγκούνη, Κ. Βοργιάς
Διδάκτορας: Ζωή Ερπαπάζογλου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη μηχανισμών τοπογένεσης διαμεμβρανικών μεταφορέων στον Aspergillus nidulans.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Καραγκουνη, M. Τύπας
Διδάκτορας: Γεώργιος Χ. Κόμης
Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση της υπερωσμωτικής καταπόνησης στην οργάνωση του κυτταροσκελετού των ανώτερων φυτών: Λειτουργία ογκορρυθμιστικών μηχανισμών.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Γαλάτης (Επιβλέπων), Π. Αποστολάκος, Χ. Κατσαρός
Διδάκτορας: Αρετή Πανταζοπούλου
Τίτλος Διατριβής: Αναζητώντας γονίδια-παράγοντες έλεγχου της ενδοκυτταρικής στόχευσης των μεταφορέων πουρινών στον Aspergillus  nidulans.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Διαλλινάς (Επιβλέπων), Α. Οικονόμου, Μ. Τύπας
Διδάκτορας: Νικόλαος Καραβάς
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη Αντιπροσωπευτικών Παραλιακών Αμμοθινικών Οικοσυστημάτων της Ελλάδας.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Γεωργίου (Επιβλέπων), Β. Γαλάτης, Μ. Αριανούτσου
Διδάκτορας: Ανδρέας  Χαρ. Χατζηχαμπής
Τίτλος Διατριβής: Βιολογία Διατήρησης Απειλουμένων Παράκτιων Οικοτόπων της Κύπρου: Χλωρίδα, Βλάστηση, Οικολογία και Διαχείριση.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Γεωργίου (Επιβλέπων), Κ. Α. Θάνος. Π. Δημόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάκτορας: Αθηνά Αντωνάκη
Τίτλος Διατριβής: Τοπογραφικός χάρτης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ στο ανθρώπινο γονιδίωμα.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. A.Τύπας (Επιβλέπων), Δ. Θάνος, Θ. Παταργιάς
Διδάκτορας: Ρεγγινα - Μαρία Κολαϊτη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη των γονιδίων των πρωτεϊνών του ριβοσωμικού μίσχου, της υπεροξειδικής δισμουτάσης και της κινάσης της καζεϊνης 2 στο μύδι Mytilus galloprovincialis
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Κουγιανού - Κουτσούκου (Επιβλέπουσα), Μ. Τύπας, Κ. Κομητοπούλου
Διδάκτορας: Ιωάννης Δρόσος
Τίτλος Διατριβής: Φυσιολογικά και παθολογικά συστήματα ανάπτυξης και μεταγωγής σήματος in vivo και in vitro: Ρόλος της πρωτεϊνης NUCKS.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Αλεπόρου (Επιβλέπουσα), Θ. Παταργιάς, Θ. Κατσώρχης
Διδάκτορας: Ειρήνη Θεοδωράκη
Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση γενετικών και διατροφικών παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται στη φλεγμονή που οδηγεί σε καρδιαγγειακά νοσήματα.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Λάμνησου (Επιβλέπουσα), Β. Αλεπόρου, Γ. Δεδούσης
Διδάκτορας: Ελισάβετ Παπαγεωργίου
Τίτλος Διατριβής: Έλεγχος για διαφορική εμβρυϊκη-μητρική μεθυλίωση αλληλουχιών DNA με τη μεθοδολογία μικροσυστοιχιών και ανάπτυξη μεθόδου μη επεμβατικής προγεννητικής διάγνωσης του συνδρόμου DOWN.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Κ. Λάμνησου (Επιβλέπουσα), Μ.A. Τύπας, Φ. Πατσαλής
Διδάκτορας: Αικατερίνη Ρουμελιώτη
Τίτλος Διατριβής: Γονίδια που κωδικοποιούν παράγοντες που συμμετέχουν στην ενδοκυτταρική κυκλοφορία και τοποθέτηση στη μεμβράνη μεταφορέων όξινων αμινοξέων.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. A. Τύπας (Επιβλέπων), Β. Σοφιανοπούλου, Α. Κομητοπούλου
Διδάκτορας: Δημήτρης Γκίκας
Τίτλος Διατριβής: Μέλετη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων εντοποπαθογόνων μυκήτων.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Ν. Πανόπουλος, Σ. Χαμόδρακας
Διδάκτορας: Δημήτριος Λαγός
Τίτλος Διατριβής: Απομόνωση και μελέτη των γονιδίων φυλοκαθορισμού στο έντομο Bactrocera oleae.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: A. Kομητοπούλου (Επιβλέπουσα), Μ. Τύπας, Σ. Κουγιανού-Κουτσούκου
Διδάκτορας: Μαρία Μπιλλίνη
Τίτλος Διατριβής: Πεδίο αντιμεταφορέων ιόντων Na+/H+ στο βακτήριο Synechococcus
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Β. Σοφιανοπούλου, Αικ. Κομητοπούλου
Διδάκτορας: Παναγιώτα Λώλη
Τίτλος Διατριβής: Οξειδωτικό στρες και γονοτοξικότητα στο μηχανισμό τοξικότητας και στερεών ινών.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Β. Αλεπόρου
Διδάκτορας: Αγαθή Βαρναβίδου - Νικολαϊδου
Τίτλος Διατριβής: Παραγωγή ΑΝΤΙ-HLA αντισωμάτων μετά τη νεφρική μεταμόσχευση.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Β. Αλεπόρου
Διδάκτορας: Μαρία Καλλαμβόκη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της βιολογικής λειτουργίας της μη πρωτείνης NS5A του ιού της ηπατίτιδας C (HCV).
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Εμ. Φραγκούλης
Διδάκτορας: Αικατερίνη Καλλιαμπάκου
Τίτλος Διατριβής: Ο ρόλος της 5’ μη μεταφραζόμενης περιοχής του γονιδιώματος του ιού της ηπατίτιδας C στη μετάφραση του γονιδιώματος και γενικότερα στην αναπαραγωγή του ιού.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Εμ. Φραγκούλης
Διδάκτορας: Ελένη Πάντου
Τίτλος Διατριβής: Δομή και οργάνωση του φυτοπαθογόνου μύκητα Vertillium dahliae.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Α. Τύπας (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Λ. Μαργαρίτης

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διδάκτορας: Δέσποινα Μερτζανίδου
Τίτλος Διατριβής: Οικολογία και γενετική ποικιλότητα του πλατωνιού (Dama dama) στη Ρόδο.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Λεγάκις (Επιβλέπων), Ρ.Μ. Πολυμένη, Α. Σφουγγάρης
Διδάκτορας: Κοσμάς Κεβρεκίδης
Τίτλος Διατριβής: Αλιευτική βιολογία της γαρίδας Penaeus (Melicertus) kerathurus στο Θερμαϊκό Κόλπο.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: M. Θεσσαλού - Λεγάκη (Επιβλέπουσα), Μ. Αποστολοπούλου, Α. Νικολαϊδου
Διδάκτορας: Promise C. Okoli
Τίτλος Διατριβής: Διατροφή και συμπεριφορά της γερακίνας Buteo buteo σε αιχμαλωσία.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Λεγάκις (Επιβλέπων), Μ. Βεϊνή, Τ. Ακριώτης
Διδάκτορας: Μαρία Δημάκη
Τίτλος Διατριβής: Οικολογία και φυσιολογία του χαμαιλέοντα (Chamaeleo sp.) στην Ελλάδα.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Λεγάκις (Επιβλέπων), Ε. Βαλάκος, Β. Χονδρόπουλος
Διδάκτορας: Βενετία Κωστοπούλου
Τίτλος Διατριβής: Δυναμική πληθυσμών και στρατηγική αναπαραγωγής του Τροχοφόρου Brachionus βιότυπου "Nevada" σε σχέση με τη τροφή.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Γ. Βερροιόπουλος (Επιβλέπων), Μ. Αποστολοπούλου, Ε. Μήλιου

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ

       
  Διδάκτορας: Γεωργία Παπαντωνίου  
  Τίτλος Διατριβής: Το ζωοπλαγκτόν στον κόλπο της Καλλονής και ο ρόλος του στο τροφικό πλέγμα  
  Έτος Υποστήριξης: 2015  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. Δανιηλίδης (επιβλέπων), Α. Οικονόμου-Αμιλλη, Α. Φραγκοπούλου  
       
       
  Διδάκτορας: Παναγιώτης Δεληβοριάς  
  Τίτλος Διατριβής: Συστηματική και οικολογική μελέτη μακρομυκήτων του ορεινού συγκροτήματος των Αγράφων  
  Έτος Υποστήριξης: 2014  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Γιαννίτσαρος (επιβλέπων), Ε. Καψανάκη-Γκότση, Β. Γαλάτης  
       
       
  Διδάκτορας: Aναστασία Χριστοπούλου  
  Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση της ιστορικής παρουσίας της φωτιάς και πρότυπα χωρικής μεταπυρικής αναγέννησης σε δασικά οικοσυστήματα Pinus nigra J. F. Arnold του όρους Ταϋγέτου  
  Έτος Υποστήριξης: 2014  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου (επιβλέπουσα), Π. Δημητρακόπουλος, Α. Καλλιμάνης  
       
       
  Διδάκτορας: Βασιλική Λαμπρινού  
  Τίτλος Διατριβής: Ταξινομική και οικολογική μελέτη Κυανοβακτηρίων από σπήλαια της Ελλάδος  
  Έτος Υποστήριξης: 2012  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Πανταζίδου (επιβλέπουσα), Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Σ. Αντωνοπούλου  
       
       
  Διδάκτορας: Κωνσταντίνος Τσιάμης  
  Τίτλος Διατριβής: Αλλόχθονα Μακροφύκη στην υποπαλιρροϊκή ζωνη των Ελληνικών Ακτών  
  Έτος Υποστήριξης: 2012  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Οικονόμου-Αμίλλη (επιβλέπουσα), Χ. Κατσαρός , Π. Παναγιωτίδης  
       
       
  Διδάκτορας: Παύλος Ανδριόπουλος  
  Τίτλος Διατριβής: Η καταλληλότητα ενδιαιτήματος ως οικολογική παράμετρος στη διατήρηση ειδών προτεραιότητας προστασίας: η περίπτωση της Asperula baenitzii Helrd. ex Boiss  
  Έτος Υποστήριξης: 2011  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου (επιβλέπουσα), Κ.Α. Θάνος, Α. Τρούμπης  
       
       
  Διδάκτορας: Σεβαστή Ζερβού  
  Τίτλος Διατριβής: Η χλωρίδα και η βλάστηση της νήσου Καλύμνου (Δωδεκάνησα)  
  Έτος Υποστήριξης: 2011  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Γιαννίτσαρος (επιβλέπων), Θ. Γεωργιάδης, Θ Κωνσταντινίδης  
       
       
  Διδάκτορας: Ευάγγελος Μπαλιούσης  
  Τίτλος Διατριβής: Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πεντελικού (Ανατολική Αττική)  
  Έτος Υποστήριξης: 2011  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Γιαννίτσαρος (επιβλέπων), Θ. Γεωργιάδης, Θ Κωνσταντινίδης  
       
       
  Διδάκτορας: Δήμητρα Παρασκευά - Χατζηχαμπή  
  Τίτλος Διατριβής: Δυναμική πληθυσμών απειλουμένων ενδημικών φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας και εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  
  Έτος Υποστήριξης: 2010  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Επιβλέπουσα), K.Γεωργίου, Γ. Π. Στάμου  
       
       
  Διδάκτορας: Ιωάννα Βαρκιτζή  
  Τίτλος Διατριβής: Οικολογία επιβλαβών μικροφυκών και επίδραση στο θαλάσσιο βενθικό οικοσύστημα  
  Έτος Υποστήριξης: 2009  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. Μοντεσάντου (επιβλέπουσα), Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Κ. Πάγκου  
       
       
  Διδάκτορας: Πατρίτσια - Ιωσηφίνα Πολίτη  
  Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της κατάστασης διατήρησης του πληθυσμού της Abies cephalonica Loudon στον Εθνικό Δρυμό Αίνου: δυναμική πληθυσμών και αναπαραγωγική βιολογία του είδους.  
  Έτος Υποστήριξης: 2009  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Επιβλέπουσα), K.Γεωργίου, Γ. Π. Στάμου  
       
       
  Διδάκτορας: Ευφημία Σωτηρίου  
  Τίτλος Διατριβής: Η λειτουργία της αποικοδόμησης σε Μεσογειακό οικοσύστημα της Αττικής – Εφαρμογή της οικολογίας του εδάφους στη διδακτική της Οικολογίας.  
  Έτος Υποστήριξης: 2009  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη (Επιβλέπουσα), Α. Οικονόμου – Αμίλλη, Π. Κόκκοτας  
       
       
  Διδάκτορας: Νικόλαος Δολαψάκης  
  Τίτλος Διατριβής: Συστηματική και Οικολογία Μικροφυκών  
  Έτος Υποστήριξης: 2008  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Οικονόμου - Αμίλλη (Επιβλέπουσα), Γ. Διαλλινάς, Δ. Δανιηλίδης  
       
       
  Διδάκτορας: Ιωάννα Πυρρή  
  Τίτλος Διατριβής: Ταξινομική και οικολογική μελέτη αερομεταφερόμενων μυκήτων στην περιοχή Αθηνών.  
  Έτος Υποστήριξης: 2008  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Γιαννίτσαρος (Επιβλέπων), Ε. Καψανάκη-Γκότση, Χ. Χριστιάς  
       
       
  Διδάκτορας: Ιωάννα Λούβρου  
  Τίτλος Διατριβής: Το Περίφυτο και ο εποικισμός του σε θαλάσσιες περιοχές της Μήλου με υδροθερμικά  φαινόμενα.  
  Έτος Υποστήριξης: 2007  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Οικονόμου - Αμίλλη (Επιβλέπουσα), Δ. Δανιηλίδης, Α. Πανταζίδου  
       
       
  Διδάκτορας: Δημήτριος Καζάνης  
  Τίτλος Διατριβής: Μεταπυρική διαδοχή σε δάση Pinus halepensis Mill.: πρότυπα στη δυναμική της βλάστησης  
  Έτος Υποστήριξης: 2005  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Μ. Αριανούτσου (Επιβλέπουσα), Κ.Α. Θάνος, Β.Π. Παπαναστάσης  
       
       
  Διδάκτορας: Ιωάννης Α. Μπαζός  
  Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της χλωρίδας και της βλάστησης της Λέσβου  
  Έτος Υποστήριξης: 2005  
  Συμβουλευτική Επιτροπή: Α. Γιαννίτσαρος (Επιβλέπων), Δ. Φοίτος, Λ. Κουμπλή - Σοβαντζή  
       

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Διδάκτορας: Ζαχαράτη Γκιάφη
Τίτλος Διατριβής: Πρωτεομική ανάλυση των μεταβολών που επάγονται από τον NFκΒ σε ανθρώπινα λεμφώματα.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Παπαζαφείρη (Επιβλέπουσα), Σ. Ευθυμιόπουλος, Γ. Παναγιώτου
Διδάκτορας: Ελένη Γουργού
Τίτλος Διατριβής: Μηχανισμοί μεταγωγής μηνυμάτων σε θαλάσσια ασπόνδυλα.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Γαϊτανάκη (Επιβλέπουσα), Ι. Μπέης, Α. Λάζου
Διδάκτορας: Γεωργία Κουρούπη
Τίτλος Διατριβής: Η χρήση του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα-1 (IGF-1) σε κυτταρικές θεραπείες αποκατάστασης βλαβών του νευρικού συστήματος.
Έτος Υποστήριξης: 2010
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Φ. Στυλιανοπούλου, Ρ. Μάτσα
Διδάκτορας: Τερέζα - Ανδριανή Βογιατζή
Τίτλος Διατριβής: Νευροβιολογία της α-συνουκλεΐνης.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Αικ. Γαϊτανάκη, Λ. Στεφανής
Διδάκτορας: Ελένη Μαυρογονάτου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της επίδρασης του ωσμωτικού στρες στον πολλαπλασιασμό και τη γήρανση κυττάρων μεσοσπονδύλιου δίσκου.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Γαϊτανάκη (Επιβλέπουσα), Δ. Κλέτσας, Π. Παπαζαφείρη
Διδάκτορας: Χρυσή Σίμου
Τίτλος Διατριβής: Η αυτοτομία της ουράς σε σαύρες (Reptilia-Sauria) Μηχανισμοί - προσαρμογές.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. Βαλάκος (Επιβλέπων), Αικ. Γαϊτανάκη, Σ. Ευθυμιόπουλος
Διδάκτορας: Μαρία Τσαχάκη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη του ομοδιμερισμού της πρωτεΐνης BRI2.
Έτος Υποστήριξης: 2009
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Δ. Βασιλακοπούλου, J. Ghiso
Διδάκτορας: Σοφία Ζαφειράτου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη επιδράσεων φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην ανάπτυξη και αύξηση εφήβων ελληνοπαίδων.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Θ. Παταργιάς (Επιβλέπων), Ι.Μπέης, Σ. Μανώλης
Διδάκτορας: Μαγδαληνή Λούρδα
Τίτλος Διατριβής: Βιολογικός ρόλος της απολιποπρωτεΐνης J/Clusterin στη γήρανση και στην καρκινογένεση.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Μπέης (Επιβλέπων), Αικ. Γαϊτανάκη, Ε. Γκόνος
Διδάκτορας: Φλωρεντία Παπαστεφανάκη
Τίτλος Διατριβής: Μόρια κυτταρικής συνάφειας και ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες που συμμετέχουν στις αλληλεπιδράσεις νευρώνων-γλοιοκυττάρων στο νευρικό σύστημα.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Ρ. Μάτσα
Διδάκτορας: Μαργαρίτα Σκοπελίτη
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της δράσης της προθυμοσίνης α στην επαγωγή ανοσολογικών απαντήσεων από κυτταρικούς υποπληθυσμούς.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Μπέης (Επιβλέπων), Κ. Βοργιάς, Σ. Χαμόδρακας
Διδάκτορας: Κωνσταντίνα Σταθοπούλου
Τίτλος Διατριβής: Μηχανισμοί σηματοδότησης που εμπλέκονται στις φυσιολογικές αποκρίσεις των καρδιακών κυττάρων στις μεταβολές του pH.
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Γαϊτανάκη (Επιβλέπουσα), Ι. Μπέης, Α. Λάζου
Διδάκτορας: Αργύρης Ταλαμάγκας
Τίτλος Διατριβής: Ιντεγκρινο-εξαρτώμενη ρύθμιση κολλαγονασών (MMPs) από την αμυλοειδική β πρωτεΐνη. Πιθανός ρόλος της κολλαγονάσης Β (MMP-9) στο μεταβολισμό της
πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς (APP).
Έτος Υποστήριξης: 2008
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Ε. Τσιλιμπάρη
Διδάκτορας: Ειρήνη Κεφαλογιάννη
Τίτλος Διατριβής: Ενδοκυτταρικοί μηχανισμοί σηματοδότησης κατά την επίδραση στρες σε οργανισμικό και κυτταρικό επίπεδο.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Γαϊτανάκη (Επιβλέπουσα), Ι. Μπέης, Σ. Ευθυμιόπουλος
Διδάκτορας: Μαρία Παπαματθαίου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της ανάπτυξης ιδιοτυπικού/αντι-ιδιοτυπικού δικτύου αντισωμάτων σε BALB/c ποντικούς μετά από ανοσοποίηση με πεπτίδια Β και Τ επιτόπων του αυτοαντιγόνου La/SSB.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Αικ. Γαϊτανάκη (Επιβλέπουσα), Ι. Μπέης, Ε. Ντότσικα
Διδάκτορας: Ειρήνη Ι. Πετρουτσά
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της διατροφής σε πληθυσμούς της Ελλάδας της εποχής του χαλκού.
Έτος Υποστήριξης: 2007
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Μανώλης (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Π. Παυλάκης
Διδάκτορας: Μάγδα Κατσίκη
Τίτλος Διατριβής: Φυσιολογία της γήρανσης.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Μπέης (Επιβλέπων), Π. Παπαζαφείρη, Ε. Γκόνος
Διδάκτορας: Ελισάβετ Λιακατά
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη της παθογένειας της θυρεοειδικής αυτοανοσίας: χαρακτηρισμός των αυτοδραστικών Τ λεμφοκυττάρων από ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto και ανάπτυξη πειραματικού μοντέλου της νόσου Graves στον ποντικό.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Μπέης (Επιβλέπων), Αικ. Γαϊτανάκη, Π. Λυμπέρη
Διδάκτορας: Μαρία Ξυλούρη
Τίτλος Διατριβής: Διερεύνηση των μοριακών συστατικών που καθορίζουν την εξειδίκευση της GABAA–εργικής αναστολής σε νευρικά κύτταρα, καθώς και των μηχανισμών ενίσχυσής της από ενδογενή νευροστεροειδή.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Παπαζαφείρη (Επιβλέπουσα), Ι. Μπέης, Σ. Ευθυμιόπουλος
Διδάκτορας: Λουκία Παρισιάδου
Τίτλος Διατριβής: Μελέτη του μηχανισμού ρύθμισης του μεταβολισμού της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς από τις πρωτεΐνες X11α, mDab1 και Homer.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Αγγελική Σαριδάκη
Τίτλος Διατριβής: Ταυτοποίηση πρωτεϊνών που ρυθμίζονται από αυξητικούς παράγοντες σε κύτταρα θηλαστικών.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Μπέης (Επιβλέπων), Αικ. Κομητοπούλου, Γ. Παναγιώτου
Διδάκτορας: Αγγελική Φάσσα
Τίτλος Διατριβής: Η επίδραση των μεταλλάξεων της πρεσινιλίνης 1 και της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς, που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου Alzheimer, στην υποκυτταρική κατανομή, το μεταβολισμό και τις αλληλεπιδράσεις του υποδοχέα Notch1.
Έτος Υποστήριξης: 2006
Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Ευθυμιόπουλος (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Δ. Βασιλακοπούλου
Διδάκτορας: Αθανάσιος Βασιλόπουλος
Τίτλος Διατριβής: Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί απόκρισης του μυοκαρδίου των σπονδυλωτών στην ισχαιμία.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Π. Παπαζαφείρη (Επιβλέπουσα), Αικ. Γαϊτανάκη, Α. Λάζου
Διδάκτορας: Χριστίνα Λιγουδιστιανού
Τίτλος Διατριβής: Δομική και λειτουργική μελέτη σερινικών πρωτεασών του συστήματος του συμπληρώματος.
Έτος Υποστήριξης: 2005
Συμβουλευτική Επιτροπή: Ι. Βολανάκης (Επιβλέπων), Ι. Μπέης, Σ. Χαμόδρακας