Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 13:00 ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο ΦΜ1

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική
Ζωολογία Ι Αναλυτική Χημεία 1 - Βιοχημεία Ι
10:00 - 11:00 Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική
Ζωολογία Ι Αναλυτική Χημεία 1 - Βιοχημεία Ι
11:00 - 12:00 Ζωολογία Ι Βιοχημεία Ι - - Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική
12:00 - 13:00 Ζωολογία Ι Βιοχημεία Ι - - Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική
13:00 - 14:00 Αναλυτική Χημεία 1 Φυσική - - Φυσική
14:00 - 15:00 -
Φυσική - - Φυσική
           

1 Σε αίθουσα του Τμήματος Χημείας

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ταξινομική Φυτών & Βιοσυστηματική Τετάρτη 1/3/17 & Τετάρτη 22/3/17 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Β
Ζωολογία Ι Τετάρτη 8/3/17 & Τετάρτη 29/3/17 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Β
Αναλυτική Χημεία Τρίτη 2/5/17 & Τρίτη 9/5/17 15:00-16:00 Αίθουσα Τμήματος Χημείας
Βιοχημεία Ι Δευτέρα  27/3/17 17:00-19:00 Αμφιθέατρο 11Β

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Παιδαγωγικά 1

Μεταβολισμός Φυτών 2
Μοριακή Βιολογία Γενετική Φυσιολογία Ζώων Γενετική
10:00 - 11:00 Παιδαγωγικά 1

Μεταβολισμός Φυτών 2
Μοριακή Βιολογία Βιοστατιστική Φυσιολογία Ζώων Γενετική
11:00 - 12:00 Παιδαγωγικά 1 Γενετική Βιοστατιστική Γενική Οικολογία Μοριακή Βιολογία
12:00 - 13:00 Φυσιολογία Ζώων Γενετική Βιοστατιστική Γενική Οικολογία Μοριακή Βιολογία
13:00 - 14:00 Φυσιολογία Ζώων Γενική Οικολογία - Μεταβολισμός Φυτών 2 -
14:00 - 15:00 - Γενική Οικολογία - Μεταβολισμός Φυτών 2 -
           

1 Σε Αίθουσα του Τμήματος Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής -  2 Αμφιθέατρο 11Β

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Φυσιολογία Ζώων Δευτέρα 22/5/17 & Δευτέρα 29/5/17 & Δευτέρα 3/4/17 17:00-19:00 Αμφιθέατρο 11Α
Γενετική Δευτέρα 8/5/17 17:00-19:00 Αμφιθέατρο 11Α
Οικολογία Δευτέρα 15/5/17 17:00-20:00 Αμφιθέατρο 11Α
Μεταβολισμός Φυτών Παρασκευή 12/05/17 & Παρασκευή 02/06/17 16:00-18:00 Αμφιθέατρο 11Α
Παιδαγωγικά Παρασκευή 19/5/17 16:00-19:00 Αίθουσα Τμήματος ΦΠΨ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Β & Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00

Ζωική Ποικιλότητα 4

Βιοπληροφορική 2

Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 1

Κλινική Χημεία 3

Υδατοκαλλιέργειες 4

Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής
Βιολογίας 3

Βιοφυσική 2
10:00 - 11:00

Ζωική Ποικιλότητα 4

Βιοπληροφορική 2

Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 1

Κλινική Χημεία 3

Υδατοκαλλιέργειες 4

Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής
Βιολογίας 3
Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής
Βιολογίας 2
11:00 - 12:00 Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής
Βιολογίας 3
Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής
Βιολογίας 2
-

Ζωική Ποικιλότητα 4
Βιοπληροφορική 2

Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής
Βιολογίας 2
12:00 - 13:00 Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής
Βιολογίας 3
Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής
Βιολογίας 2
- Συγκριτική Φυσιολογία
Ζώων 1

Κλινική Χημεία 3

Υδατοκαλλιέργειες 4

13:00 - 14:00 - Βιοφυσική 2 - Ειδικά Θέματα
Μοριακής &
Εφαρμοσμένης
Μικροβιολογίας 5
-
14:00 - 15:00 - Βιοφυσική 2 - Ειδικά Θέματα
Μοριακής &
Εφαρμοσμένης
Μικροβιολογίας 5
-
15:00 -16:00 - Βιοφυσική 2 -  Ειδικά Θέματα
Μοριακής &
Εφαρμοσμένης
Μικροβιολογίας 5
-
           
  1 Αίθουσα διδασκαλίας Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - 2 Αίθουσα Γ. Πανταζή (2ος Όροφος) - 3 Αμφιθέατρο 11Β - 4 Αίθουσα Σεμιναρίων Τομέα Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας -
5 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής
 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ζωική Ποικιλότητα Τετάρτη 22/3/17 & Τετάρτη 5/4/17 11:00-13:00 Αίθουσα Τομέα Ζωολογίας
Βιοπληροφορική Τετάρτη 22/3/17 & Τετάρτη 5/4/17 11:00-13:00 Αίθουσα Γ. Πανταζή
Ειδικά Κεφ. Μοριακής Βιολογίας Τετάρτη 26/4/17 & Τετάρτη 3/5/17 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Β & Αίθουσα Γ. Πανταζή

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Β & Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Βιοτεχνολογία 1 Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών 2
Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας 1 Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών 2
Χερσαία
Οικοσυστήματα 4
10:00 - 11:00 Βιοτεχνολογία 1 Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών 2
Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας 1 Βιοτεχνολογία 1 Χερσαία
Οικοσυστήματα 4
1:00 - 12:00 Χερσαία
Οικοσυστήματα 4
Οικοφυσιολογία Φυτών 2 - Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας 1 Οικοφυσιολογία Φυτών 2
12:00 - 13:00 Χερσαία
Οικοσυστήματα 4
Οικοφυσιολογία Φυτών 2 - Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας 1 Οικοφυσιολογία Φυτών 2
13:00 - 14:00 - - - - -
14:00 - 15:00 - - - - -
           
  1 Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων - 2 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής - 3 Αμφιθέατρο 11Β -
4 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής
 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Βιοτεχνολογία Τετάρτη 22/3/17 & Τετάρτη 29/3/17 11:00-13:00 Αίθουσα Τομέα Γενετικής
Χερσαία Οικοσυστήματα Τετάρτη 8/3/17 & Τετάρτη 29/3/17 11:00-13:00 Αίθουσα Κ. Αναγνωστίδη