Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ενδεικτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμ/νού Εξαμήνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 13:00 ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο ΦΜ1

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 09:00 Μαθηματικά Μαθηματικά - - -
09:00 - 10:00 Μαθηματικά Μαθηματικά - - Εισαγωγή στη Βιολογία
10:00 - 11:00 Μαθηματικά Οργανική Χημεία - - Εισαγωγή στη Βιολογία
11:00 - 12:00 Εισαγωγή στη Βιολογία Οργανική Χημεία - - Εισαγωγή στη Βοτανική
12:00 - 13:00 Εισαγωγή στη Βοτανική Οργανική Χημεία - - Εισαγωγή στη Βοτανική
13:00 - 14:00 Εισαγωγή στη Βοτανική Ανόργανη Χημεία - - Οργανική Χημεία1
14:00 - 15:00 Ανόργανη Χημεία Ανόργανη Χημεία - - Οργανική Χημεία1


1 Oι παραδόσεις του μαθήματος τη συγκεκριμένη ημέρα (και μόνο), θα πραγματοποιούνται έως το τέλος του εξαμήνου,
στο Αμφιθέατρο 11Α (αντί του ΦΜ1) και ώρες 13:00 έως 16:00

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Εισαγωγή στη Βιολογία Τετάρτη 19/10/2016  11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Α
Εισαγωγή στη Βοτανική Τετάρτη 2/11/2016 11:00-13:00  Αμφιθέατρο 11Α
Οργανική Χημεία Τετάρτη 30/11/2016 11:00-13:00  Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων & Αμφιθέατρα 11Α & 11Β

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Ζωολογία ΙΙ Φυσιολογία Φυτών Ανατομία Φυτών 1

Παλαιοντολογία
Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ
10:00 - 11:00 Ζωολογία ΙΙ Φυσιολογία Φυτών Φυσική Ανθρωπολογία 2

Ανατομία Φυτών 1

Παλαιοντολογία
Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ
11:00 - 12:00 Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ -

Φυσιολογία Φυτών Ζωολογία ΙΙ
12:00 - 13:00 Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ -

Φυσιολογία Φυτών Ζωολογία ΙΙ
13:00 - 14:00 - Ανατομία Φυτών 1

Φυσική Ανθρωπολογία 2
- - -
14:00 - 15:00 - Φυσική Ανθρωπολογία 2

Παλαιοντολογία
- - -

 

1 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής - 2 Αμφιθέατρο 11Β - 3 Αίθουσα Γ. Πανταζή (2ος Όροφος)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ζωολογία ΙΙ Τετάρτη 23/11/2016 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Α
Κυτταρική Βιολογία Τετάρτη 30/11/2016 11:00-13:00 Αίθουσα Πανταζή
Φυσιολογία Φυτών Τετάρτη 7/12/2016 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Α
Βιοχημεία ΙΙ Τετάρτη 14/12/2016 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων & Αμφιθέατρο 11Β

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Γενετική Ανθρώπου 2 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ανοσολογία 1 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ειδικά Θέματα Γενετικής 2

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί 3
10:00 - 11:00 Γενετική Ανθρώπου 2 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4

Γενετική Ανθρώπου 2
Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ειδικά Θέματα Γενετικής 2

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί 3
11:00 - 12:00 Ανοσολογία 1 Γενική Μικροβιολογία 5 - Ειδικά Θέματα
Γενετικής 2

Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3
Γενική Μικροβιολογία 5
12:00 - 13:00 Ανοσολογία 1 Γενική Μικροβιολογία 5 - Ειδικά Θέματα
Γενετικής 2
Γενική Μικροβιολογία 5
13:00 - 14:00 - Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3

Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4
- - -
14:00 - 15:00 - Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3

Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4
- - -

 

1 Αίθουσα Διδασκαλίας "Πέτρος Βλάχος" Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - 2 Αίθουσα Διδασκαλίας
Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας -
3 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής (Ισόγειο) -
4 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής - 5 Αμφιθέατρο 11Β

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ E' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Γενική Μικροβιολογία Τετάρτη 26/10/2016 11:00-13:00 Αμφιθέατρο 11Α
Οικολογια Πληθυσμών Τετάρτη 2/11/2016 11:00-13:00 Αιθουσα Αναγνωστίδη
Γενετική Ανθρώπου Τετάρτη 23/11/2016 11:00-13:00 Αίθουσα Τομέα Γενετικής
Ειδικά θέματα Γενετικής Τετάρτη 30/11/2016 11:00-13:00 Αίθουσα Τομέα Γενετικής

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΧΩΡΟI ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Β & Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 - Εξελικτική Βιολογία 1 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2 Ιχθυολογία1 Βιολογική
Ωκεανογραφία 4
10:00 - 11:00 - Εξελικτική Βιολογία 1 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2 Ιχθυολογία1 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2
11:00 - 12:00 Εξελικτική Βιολογία 1 Βιολογική
Ωκεανογραφία 4
- Οικοσυστήματα
Επιφανειακών
Υδάτων 1
Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2
12:00 - 13:00 Εξελικτική Βιολογία 1 Βιολογική
Ωκεανογραφία 4
- Οικοσυστήματα
Επιφανειακών
Υδάτων 1
Εξελικτική Βιολογία 3
13:00 - 14:00 - - - - -
14:00 - 15:00 - - - - -

 

1 Αμφιθέατρο 11Β - 2 Αίθουσα Γ. Πανταζή (2ος Όροφος) - 3 Αίθουσα Αναγνωστίδη -
4 Αίθουσα Διαλέξεων Τομέα Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Ιχθυολογία Τετάρτη 30/11/2016 11:00-13:00 Αίθουσα Τομεα Ζωολογίας
Οικοσυστήμτα Eπιφανειακών Yδάτων  Τετάρτη 7/12/2016 11:00-13:00  Αίθουσα Αναγνωστίδη
Εξελικτική Bιολογία Τετάρτη 2/11/2016 11:00-12:00 Αμφιθέατρο 11Β
 Βιολογική Ωκεανογραφία Τετάρτη 23/11/2016 12:00-13:00 Αίθουσα Τομεα Ζωολογίας