Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα Αμφιθέατρα διεξαγωγής εξετάσεων

Στα μαθήματα με έντονους χαρακτήρες εξετάζεται το σύνολο των φοιητών, ενώ στα μαθήματα με κανονικούς
χαρακτήρες εξετάζονται οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Τμήμα μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Ειδικά Κεφάλαια
Βιοχημείας
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Ζώων
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Μοριακή Βιολογία
Ανάπτυξης
(11Α & 11Β)
Βιοπληροφορική
(11Α & 11Β)
Ζωολογία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Κυτταρική Βιολογία
(11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα
Γενετικής
(11Α & 11Β)
Ζωολογία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Φυτά
& Μύκητες
(11Α & 11Β)
Οικοφυσιολογία
Φυτών

(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Φυσική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής Βιολογίας
(11Α, 11Β)
Ανοσολογία
(11Α & 11Β)
- Εργαστήριο
Ανόργανης Χημείας
(11Α & 11Β)
18:00 -21:00 - Οργανική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
- Γενική Οικολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-
           

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Παλαιοντολογία
(11Α & 11Β)
Γενετική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδατοκαλλιέργειες
(11Α & 11Β)
Εξελικτική
Βιολογία
(11Α, 11Β)
Μοριακή Βιολογία
(ΦΜ1,11Α, 11Β) 
12:00 - 15:00
Βιολογική
Ωκεανογραφία
(11Α & 11Β)
Αναπτυξαική Βιολογία
& Ιστολογία
(11Α & 11Β)
Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική

(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ανατομία Φυτών
(11Α & 11Β)
Γενική
Μικροβιολογία
(11Α, 11Β)
15:00 - 18:00
Ειδικά Κεφάλαια
Κυτταρικής Βιολογίας
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Οικολογία Πληθυσμών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιοχημεία ΙΙ
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη Βιολογία
(11Α, 11Β)
Βιοφυσική
(11Α, 11Β)
18:00 -21:00 - Εισαγωγή στη Βοτανική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδρόβιοι Φυτικοί
Οργανισμοί
(11Α, 11Β)
Εργαστ. Οργανικής Χημείας
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
           

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Βιοτεχνολογία
(11Α & 11Β) 
Οικοσυστήματα
Επιφανειακών Υδάτων
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα Μορ. & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
(11Α & 11Β)
Αναλυτική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου
(11Α & 11Β) 
Μεταβολισμός Φυτών
(11Α, 11Β)
Φυσική Ανθρωπολογία
(11Α & 11Β)
Γενετική Ανθρώπου
(11Α & 11Β)
Ζωική Ποικιλότητα
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
 Ανόργανη Χημεία
(11Α, 11Β)
Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (11Α & 11Β) Παιδαγωγικά
(11Α & 11Β)
Μαθηματικά
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
(11Α & 11Β)
18:00 - 21:00  Κλινική Χημεία
(11Α, 11Β)
Βιοχημεία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ιχθυολογία
(11Α & 11Β)
Βιοστατιστική
(11Α & 11Β)
-