Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα Αμφιθέατρα διεξαγωγής εξετάσεων

Στα μαθήματα με έντονους χαρακτήρες εξετάζεται το σύνολο των φοιτητών. Στα μαθήματα με τους κανονικούς χαρακτήρες εξετάζονται οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Τμήμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Ανοσολογία
(11Α & 11Β)
Εξελικτική Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών (11Α & 11Β) Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου
(11Α & 11Β)
Ειδικά Θέματα Μορ.
& Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
(11Α & 11Β)
12:00 - 15:00
Εργαστήριο
Ανόργανης Χημείας
(11Α & 11Β)
Μεταβολισμός Φυτών
(11Α & 11Β)
Βιoxημεία II
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Ιχθυολογία
(11Α & 11Β)
Παλαιοντολογία
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Ζωολογία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Βιοφυσική
(11Α & 11Β)
Ταξινομική Φυτών
& Βιοσυστηματική
(11Α & 11Β)
Ανόργανη Χημεία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Γενετική
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
18:00 -21:00 Ειδικά Κεφάλαια
Κυτταρικής Βιολογίας
(11Α & 11Β)
- Συγκριτική
Φυσιολογία Ζώων
(11Α & 11Β)
Βιοτεχνολογία
(11Α & 11Β)
-
           

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
ΑΡΓΙΑ Μοριακή Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Παιδαγωγικά
(11Α & 11Β)
Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
12:00 - 15:00
ΑΡΓΙΑ Ζωολογία Ι
(11Α, 11Β)
Οργανική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Οικοφυσιολογία
Φυτών
(11Α & 11Β)
Χερσαία Φυτά
& Μύκητες

(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
ΑΡΓΙΑ Βιοπληροφορική
(11Α & 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Βιοχημείας
(11Α & 11Β)
Κυτταρική Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής Βιολογίας
(11Α, 11Β)
18:00 -21:00 ΑΡΓΙΑ Γενετική Ανθρώπου
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
- Αναλυτική Χημεία
(11Α, 11Β)
-
           

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Μοριακή Βιολογία
Ανάπτυξης

(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Οικοσυστήματα
Επιφανειακών Υδάτων

(11Α & 11Β)
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
(11Α & 11Β)
Γενική Μικροβιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Βιολογική
Ωκεανογραφία

(11Α & 11Β)
Βιοστατιστική
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη
Βοτανική

(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Φυσιολογία Ζώων
(11Α, 11Β)
Υδατοκαλλιέργειες
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Οικολογία Πληθυσμών
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
Αναπτυξιακή Βιολογία
& Ιστολογία

(11Α & 11Β)
Κλινική Χημεία
(11Α & 11Β)
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Φυσική Ανθρωπολογία
(11Α & 11Β)
18:00 -21:00 Φυσική
(11Α & 11Β)
Βιοχημεία Ι
(ΦΜ1, 11Α & 11Β)
- Ζωική Ποικιλότητα
(11Α & 11Β)
Γενική Οικολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
           

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΓΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 12:00
Ειδικά Θέματα
Γενετικής

(11Α & 11Β)
- - - -
12:00 - 15:00
Ανατομία Φυτών
(11Α & 11Β)
- - - -
15:00 - 18:00
Μαθηματικά
(ΦΜ1,11Α, 11Β)
- - - -
18:00 -21:00 - - - - -