Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμ/νού Εξαμήνου 2017-2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 - 2018

 
ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00 - 13:00 ΔΕΝ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2017-2018 & ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο ΦΜ1 & 11Α

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 09:00 - - - - -
09:00 - 10:00 - Ιστορία της Βιολογίας Γενική & Αναλυτική Χημεία* Βοτανική* Οργανική Χημεία
10:00 - 11:00 Ιστορία της Βιολογίας Ιστορία της Βιολογίας Γενική & Αναλυτική Χημεία* Βοτανική* Οργανική Χημεία
11:00 - 12:00 Βοτανική Γενική & Αναλυτική Χημεία Οργανική Χημεία* - Βοτανική
12:00 - 13:00 Βοτανική Γενική & Αναλυτική Χημεία  Οργανική Χημεία* - Βοτανική
13:00 - 14:00 - - - -
14:00 - 15:00 - - - -


*Αμφιθέατρο 11Α

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 2016 - 2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
08:00 - 09:00 - Μαθηματικά 1 Μαθηματικά 1 - -
09:00 - 10:00 - Μαθηματικά 1 Μαθηματικά 1 - Οργανική Χημεία 4
10:00 - 11:00 - - Μαθηματικά 1 - Οργανική Χημεία 4
11:00 - 12:00 - - Οργανική Χημεία 3 - -
12:00 - 13:00 - - Οργανική Χημεία 3 - -
13:00 - 14:00 - Ανόργανη Χημεία 2  - - -
14:00 - 15:00 Ανόργανη Χημεία 2 Ανόργανη Χημεία 2  - - -


1 Αίθουσα Διδασκαλίας Α11 Τμήματος Μαθηματικών - 2 Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος - 3 Αμφιθέατρο 11Α - Αμφιθέατρο ΦΜ1

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ" & "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ" ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
Βοτανική  Δευτέρα 4/12/2017  13:00 - 14:00  ΦΜ1
 Παρασκευή 1/12/2017  11:00 - 13:00 ΦΜ1
Οργανική Χηµεία Πέμπτη 30/11/2017 11:00 - 13:00 11Β
Πέµπτη 7/12/2017

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 2016 - 2017

ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Α

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Ζωολογία ΙΙ Φυσιολογία Φυτών Ανατομία Φυτών 1

Παλαιοντολογία 2
Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ
10:00 - 11:00 Ζωολογία ΙΙ Φυσιολογία Φυτών Φυσική Ανθρωπολογία 4

Ανατομία Φυτών 1

Παλαιοντολογία 2
Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ
11:00 - 12:00 Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ -

Φυσιολογία Φυτών Ζωολογία ΙΙ
12:00 - 13:00 Κυτταρική Βιολογία 3 Βιοχημεία ΙΙ -

Φυσιολογία Φυτών Ζωολογία ΙΙ
13:00 - 14:00 - Ανατομία Φυτών 1

Φυσική Ανθρωπολογία 4
- - -
14:00 - 15:00 - Φυσική Ανθρωπολογία 4

Παλαιοντολογία
- - -

 

1 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής - 2 Αμφιθέατρο 11Β - 3 Αίθουσα Γ. Πανταζή (2ος Όροφος) -
Αίθουσα Διδασκαλίας «Πέτρος Βλάχος» Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
Ζωολογία ΙΙ Τετάρτη 22/11/2017 11:00 - 13:00 11B
Τετάρτη 29/11/2017 11:00 - 13:00 11B
Βιοχηµεία ΙΙ Τετάρτη 8/11/2017 11:00 - 13:00 11B
Φυσιολογία Φυτών Τετάρτη 6/12/2017 11:00 - 13:00  11B
Τετάρτη 20/12/2017 11:00 - 13:00  11B
Κυτταρική Βιολογία Τετάρτη 1/11/2017 11:00 - 13:00 Πανταζή

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 2016 - 2017

ΧΩΡΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 Γενετική Ανθρώπου 2 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ανοσολογία 1 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ειδικά Θέματα Γενετικής 2

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί 3
10:00 - 11:00 Γενετική Ανθρώπου 2 Οικολογία
Πληθυσμών 3
Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4

Γενετική Ανθρώπου 2
Οικολογία
Πληθυσμών 3
Ειδικά Θέματα Γενετικής 2

Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί 3
11:00 - 12:00 Ανοσολογία 1 Γενική Μικροβιολογία 5 - Ειδικά Θέματα
Γενετικής 2

Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3
Γενική Μικροβιολογία 5
12:00 - 13:00 Ανοσολογία 1 Γενική Μικροβιολογία 5 - Ειδικά Θέματα
Γενετικής 2
Γενική Μικροβιολογία 5
13:00 - 14:00 - Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3

Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4
- - -
14:00 - 15:00 - Χερσαία Φυτά &
Μύκητες 3

Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου 4
- - -

 

1 Αίθουσα Διδασκαλίας "Πέτρος Βλάχος" Τομέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - 2 Αίθουσα Διδασκαλίας
Τομέα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας -
3 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής (Ισόγειο) -
4 Αίθουσα Διδασκαλίας Τομέα Βοτανικής - 5 Αμφιθέατρο 11Β

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
Γενική Μικροβιολογία Τετάρτη 10/12018 11:00 - 13:00  11Β
Παρασκευή 10/11/2017 16:00 - 18:00 11Β 
Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισµοί  Παρασκευή 24/11/2017 16:00-18:00 Αναγνωστίδη
Παρασκευή 1/12/2017 16:00-18:00  Αναγνωστίδη
Ειδικά Θέµατα Γενετικής  Παρασκευή 24/11/2017 16:00-18:00 Συνελεύσεων
Παρασκευή 1/12/2017 16:00-18:00 Συνελεύσεων
Χερσαία Φυτά & Μύκητες Τρίτη 5/12/2017 15:00-16:00 Αναγνωστίδη

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ 2016 - 2017

ΧΩΡΟI ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο 11Β & Αίθουσες Διδασκαλίας Τομέων

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
09:00 - 10:00 - - Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2 Ιχθυολογία1 -
10:00 - 11:00 - - Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2 Ιχθυολογία1 Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2
11:00 - 12:00 Εξελικτική Βιολογία 1 - - Οικοσυστήματα
Επιφανειακών
Υδάτων 1
Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία 2
12:00 - 13:00 Εξελικτική Βιολογία 1 - - Οικοσυστήματα
Επιφανειακών
Υδάτων 1
Εξελικτική Βιολογία 3
13:00 - 14:00 - Εξελικτική Βιολογία 1
- - -
14:00 - 15:00 - Εξελικτική Βιολογία 1 - - -

 

1 Αμφιθέατρο 11Α - 2 Αίθουσα Γ. Πανταζή (2ος Όροφος) - 3 Αίθουσα Αναγνωστίδη

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΑ
Εξελικτική Βιολογία Τετάρτη 1/11/2017 11:00 - 13:00   Αναγνωστίδη

Αναπτυξιακή Βιολογία-Ιστολογία

Τετάρτη 8/11/2017 11:00 - 13:00 Πανταζή
Οικοσυστήµατα Επιφανειακών Υδάτων Τετάρτη 13/12/2017 11:00 - 13:00 Αναγνωστίδη
Ιχθυολογία Τετάρτη 20/12/2017 11:00 - 13:00 Ζωολογίας