Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2016 - 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 - 2017

Εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα Αμφιθέατρα διεξαγωγής εξετάσεων

Στα μαθήματα με έντονους χαρακτήρες εξετάζεται το σύνολο των φοιητών, ενώ στα μαθήματα με κανονικούς
χαρακτήρες εξετάζονται οι φοιτητές που ενεγράφησαν στο Τμήμα μέχρι και το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 - 2013

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12 - 16/6/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/6
ΤΡΙΤΗ 13/6 *
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 ΠΕΜΠΤΗ 15/6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/6
09:00 - 12:00
Ειδικά Κεφάλαια
Βιοχημείας
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Ζώων
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Μοριακή Βιολογία
Ανάπτυξης
(11Α & 11Β)
Βιοπληροφορική
(11Α & 11Β)
Ζωολογία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Κυτταρική Βιολογία
(11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα
Γενετικής
(11Α & 11Β)
Ζωολογία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Φυτά
& Μύκητες
(11Α & 11Β)
Οικοφυσιολογία
Φυτών

(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Φυσική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής Βιολογίας
(11Α, 11Β)
Ανοσολογία
(11Α & 11Β)
- Εργαστήριο
Ανόργανης Χημείας
(11Α & 11Β)
18:00 -21:00 - Οργανική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
- Γενική Οικολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-
           

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 19 - 23/6/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/6
ΤΡΙΤΗ 20/6
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 ΠΕΜΠΤΗ 22/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/6
09:00 - 12:00
Παλαιοντολογία
(11Α & 11Β)
Γενετική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδατοκαλλιέργειες
(11Α & 11Β)
Εξελικτική
Βιολογία
(11Α, 11Β)
Μοριακή Βιολογία
(ΦΜ1,11Α, 11Β) 
12:00 - 15:00
Βιολογική
Ωκεανογραφία
(11Α & 11Β)
Αναπτυξαική Βιολογία
& Ιστολογία
(11Α & 11Β)
Ταξινομική Φυτών &
Βιοσυστηματική

(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ανατομία Φυτών
(11Α & 11Β)
Γενική
Μικροβιολογία
(11Α, 11Β)
15:00 - 18:00
Ειδικά Κεφάλαια
Κυτταρικής Βιολογίας
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Οικολογία Πληθυσμών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιοχημεία ΙΙ
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη Βιολογία
(11Α, 11Β)
Βιοφυσική
(11Α, 11Β)
18:00 -21:00 - Εισαγωγή στη Βοτανική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδρόβιοι Φυτικοί
Οργανισμοί
(11Α, 11Β)
Εργαστ. Οργανικής Χημείας
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
           

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 26 - 30/6/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6
ΤΡΙΤΗ 27/6
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/6
ΠΕΜΠΤΗ 29/6
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6
09:00 - 12:00
Βιοτεχνολογία
(11Α & 11Β) 
Οικοσυστήματα
Επιφανειακών Υδάτων
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα Μορ. & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας
(11Α & 11Β)
Αναλυτική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Βιολογία Φυτικού
Κυττάρου
(11Α & 11Β) 
Μεταβολισμός Φυτών
(11Α, 11Β)
Φυσική Ανθρωπολογία
(11Α & 11Β)
Γενετική Ανθρώπου
(11Α & 11Β)
Ζωική Ποικιλότητα
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
 Ανόργανη Χημεία
(11Α, 11Β)
Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (11Α & 11Β) Παιδαγωγικά
(11Α & 11Β)
Μαθηματικά
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
(11Α & 11Β)
18:00 - 21:00  Κλινική Χημεία
(11Α, 11Β)
Βιοχημεία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ιχθυολογία
(11Α & 11Β)
Βιοστατιστική
(11Α & 11Β)
-
           

* ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 13/6/2017

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος & Φοιτητικών Θεμάτων, Καθηγητής. κ. Ε. Βαλάκος, μετά από συνεννόηση με τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής, τους Διευθυντές των Τομέων του Τμήματος, αλλά κυρίως με τους εμπλεκόμενους διδάσκοντες/εξεταστές των μαθημάτων στις 13/6/2017, πρότεινε τις παρακάτω αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξετάσεων, λόγω της απεργίας των λεωφοείων:

Τρίτη 13/6/2017: Οργανική Χημεία 18:30-21:30 (Δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής λόγω υποχρεώσεων των διδασκόντων/εξεταστών)

Δευτέρα 3/7/2017 9:00-12:00: Ειδικά θέματα Γενετικής

Τρίτη 4/7/2017 9:00-12:00: Φυσιολογία Ζώων & 15:00-18:00 Ειδικά θέματα Μοριακής Βιολογίας