Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εντός παρενθέσεως εμφανίζονται τα Αμφιθέατρα διεξαγωγής εξετάσεων

ΕΝΑΡΞΗ 1/9/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8
ΤΡΙΤΗ 29/8 ΤΕΤΑΡΤΗ 30/8 ΠΕΜΠΤΗ 31/8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9
09:00 - 12:00
 - - - - Οργανική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
- - - - Συγκριτική
Φυσιολογία Ζώων
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
- - - - -
           

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4/9 - 8/9/1917

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9
ΤΡΙΤΗ 5/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9
09:00 - 12:00
Βιοφυσική
(11Α & 11Β)
Μοριακή Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ειδικά Θέματα
Γενετικής
(11Α & 11Β)
Μοριακή Βιολογία
Ανάπτυξης
(11Α & 11Β)
Υδρόβιοι Φυτικοί
Οργανισμοί
(11Α & 11Β)
12:00 - 15:00
Μεταβολισμός Φυτών
(11Α & 11Β)
Ανατομία Φυτών
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη
Βοτανική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ζωική
Ποικιλότητα
(11Α & 11Β)
Εξελικτική Βιολογία
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Μαθηματικά
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Χερσαία Οικοσυστήματα
της Ελλάδας
(11Α & 11Β)
- Κυτταρική Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-
           

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11 - 15/9/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/9
ΤΡΙΤΗ 12/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 13/9 ΠΕΜΠΤΗ 14/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/9
09:00 - 12:00
Φυσική Ανθρωπολογία
(11Α & 11Β)
Εισαγωγή στη
Βιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Αναπτυξιακή Βιολογία & Ιστολογία
(11Α & 11Β)
Ειδικά Κεφάλαια
Μοριακής Βιολογίας
(11Α & 11Β)
Γενετική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Ειδικά Κεφάλαια
Κυτταρικής Βιολογίας
(11Α, 11Β)
Οικοσυστήματα
Επιφανειακών Υδάτων
(11Α & 11Β)
Γενική Οικολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Ανοσολογία
(11Α & 11Β)
Οικοφυσιολογία
Φυτών
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Βιοχημεία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιολογία
Φυτικού Κυττάρου
(11Α & 11Β)
Εργαστήριο
Οργανικής Χημείας
(11Α & 11Β)
Ζωολογία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-
           

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 18 - 22/9/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 18/9
ΤΡΙΤΗ 19/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 20/9 ΠΕΜΠΤΗ 21/9
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/9
09:00 - 12:00
Ειδικά Κεφάλαια
Βιοχημείας
(11Α & 11Β)
Βιοχημεία ΙΙ
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Παλαιοντολογία
(11Α & 11Β)
Βιοτεχνολογία
(11Α & 11Β)
Ταξινομική Φυτών
& Βιοσυστηματική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
12:00 - 15:00
Ειδικά Θέματα Μορ. & Εφαρμ. Μικροβιολογίας
(11Α & 11Β)
Ιχθυολογία
(11Α & 11Β)
Οικολογία Πληθυσμών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιοπληροφορική
(11Α & 11Β)
Βιολογική
Ωκεανογραφία
(11Α & 11Β)
15:00 - 18:00
Ζωολογία Ι
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Γενετική Ανθρώπου
(11Α & 11Β)
Κλινική Χημεία
(11Α & 11Β)
Φυσιολογία Φυτών
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Βιοστατιστική
(11Α & 11Β)
           

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 25 - 29/9/2017

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/9
ΤΡΙΤΗ 26/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 27/9 ΠΕΜΠΤΗ 28/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/9
09:00 - 12:00
Χερσαία Φυτά
& Μύκητες
(11Α & 11Β) 
Αναλυτική Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Παιδαγωγικά
(11Α & 11Β)
Αναπτυξιακή & Μοριακή
Βιολογία Φυτών
(11Α & 11Β)
-
12:00 - 15:00
 Φυσιολογία Ζώων
(11Α, 11Β)
Εργαστήριο
Ανόργανης Χημείας
(11Α & 11Β)
 Γενική
Μικροβιολογία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
Υδατοκαλλιέργειες
(11Α & 11Β)
-
15:00 - 18:00
 Φυσική
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-  - Ανόργανη Χημεία
(ΦΜ1, 11Α, 11Β)
-