Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επειδή οι Βιολογικές Επιστήμες βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των Θετικών Επιστημών αποκτώντας έναν ευρύ και διεπιστημονικό χαρακτήρα και συνενώνοντας επιστημονικά πεδία εντός και εκτός των παραδοσιακών τους συνόρων, στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) Β' Κύκλου τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), [ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ & ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ]:

   

Π.Μ.Σ. Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία: Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στη χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Στατιστικής και των Μαθηματικών για την εξερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης και επίλυσης των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και για την καλύτερη αντίληψη βασικών αρχών της Βιολογίας, επειδή οι σύγχρονες βιολογικές έρευνες παράγουν μεγάλα ποσά δεδομένων που απαιτούν ιδιαίτερα εργαλεία για τον χειρισμό, την αποθήκευση, την πρόσβαση, την ανάλυση και την παρουσιασή τους.

  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση της ΒιοποικιλότηταςΣτόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείρισή της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Διδακτική της ΒιολογίαςΥψηλού επιπέδου επιμόρφωση αποφοίτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη Βιολογία, τη Μεθοδολογία Έρευνας και τη Στατιστική, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη Διδακτική με Νέες Τεχνολογίες, την Ψυχοπαιδαγωγική βάση της διδασκαλίας, τη Γενετική Τεχνογνωσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές της Βιοηθικής και περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και παρουσιάσεις εκπαιδευομένων με πολυμέσα.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική - σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή: Εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση/μετεκπαίδευση πτυχιούχων Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών, καθώς και άλλων συναφών κλάδων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής, όπως: Μοριακή Διαγνωστική, Ιστολογία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ιστοκαλλιέργειες - Κυτταροκαλλιέργειες, Μικροβιολογία - Ιολογία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Βιοπληροφορική κ.ά.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική - σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας, Νοσηλευτικής και την Ιατρική Σχολή: Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων, μέσω της παροχής πρόσθετης θεωρητικής και πειραματικής μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, σε μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή των σύγχρονων επαγγελματικών Βιοεπιστημών, που αφορά στην Κλινική Βιοχημεία και τη Μοριακή Διαγνωστική. Η εξειδικευμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση, τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια όσο και σε Εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια Νοσοκομειακών Μονάδων και Διαγνωστικών Κέντρων, έχει στόχο τη δημιουργία στελεχών τα οποία θα είναι ικανά όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόγνωσης και της εργαστηριακής πρόβλεψης θεραπευτικής ανταπόκρισης διαφόρων ασθενειών στην εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τις διεθνείς επαγγελματικές απαιτήσεις και οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την  απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (π.χ Εργαστήρια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Εγκληματολογίας, Δημόσιας Υγείας, Ελέγχου Ποιότητας κ.ά) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε εργαστήρια ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ καθώς και σε Φαρμακευτικές και σε λοιπές Εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Eξωτερικό. Υπάρχει, φυσικά, η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Athens International Master’s Programme in Neurosciences (Διεθνές Π.Μ.Σ. στις  Νευροεπιστήμεςσε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Σκοπός του ΔΠΜΣ «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. Βιοτεχνολογία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.): Υψηλού επιπέδου κατάρτιση Βιοεπιστημόνων με βαθιά και σφαιρική γνώση όλων των τομέων της Βιοτεχνολογίας, όπως αγροτικό, βιομηχανικό, περιβαλλοντικό και ιατροφαρμακευτικό. Οι φοιτητές μετά το τέλος της θεωρητικής και πρακτικής τους εξάσκησης καθώς και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, θεωρούνται, ότι έχουν επάρκεια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε εταιρείες και φορείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπου οι βιοτεχνολογικές διεργασίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν: Βιομηχανίες και Εταιρείες τροφίμων, Βιομηχανίες και Εταιρείες φαρμάκων και καλλυντικών, Βιομηχανίες και Εργαστήρια παραγωγής διαγνωστικών και βιοϊατρικών υλικών, Βιομηχανίες και Εταιρείες βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Εταιρείες μελετών, Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε βιοτεχνολογικές εταιρείες, Βιοϊατρικά διαγνωστικά κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, Εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης φυτικών και αγροτικών προϊόντων κλπ. και με αυτό τον τρόπο να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Επίσης, το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) άλλων Τμημάτων:
 
   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (“Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education”)του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences (M.Sc.) σε ένα πρωτότυπο και διεπιστημονικό αντικείμενο, όπως η μελέτη και η διεπιστημονική συνέργεια της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και των Επιστημών της Αγωγής (στα πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπου), ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας,  στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων, σε διάφορα πεδία, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και να ανταποκριθούν στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και πολύπλοκες ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών συστημάτων. Το ΔΠΜΣ παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.

   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος («Οceanography and management of the Marine Environment») - του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.: Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ειδικών να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεδομένου ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες είναι αναγκαία, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να προωθηθεί η εκτέλεση έργων, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

 

 

Φοίτηση σε Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ πτυχιούχων αλλοδαττής


ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- ΔΕΥΤΕΡΟΣ & ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 34 Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου (όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4547/2018 με ισχύ την 12-6-2018).