Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επειδή οι Βιολογικές Επιστήμες βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των Θετικών Επιστημών αποκτώντας έναν ευρύ και διεπιστημονικό χαρακτήρα και συνενώνοντας επιστημονικά πεδία εντός και εκτός των παραδοσιακών τους συνόρων, στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) Β' Κύκλου τα οποία ολοκληρώνονται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), [ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ & ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ]:

   

Π.Μ.Σ. Βιοπληροφορική - Υπολογιστική Βιολογία: Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στη χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Στατιστικής και των Μαθηματικών για την εξερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης και επίλυσης των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και για την καλύτερη αντίληψη βασικών αρχών της Βιολογίας, επειδή οι σύγχρονες βιολογικές έρευνες παράγουν μεγάλα ποσά δεδομένων που απαιτούν ιδιαίτερα εργαλεία για τον χειρισμό, την αποθήκευση, την πρόσβαση, την ανάλυση και την παρουσιασή τους.

 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση της ΒιοποικιλότηταςΣτόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείρισή της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον.
 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Διδακτική της Βιολογίας (νέο Πρόγραμμα Σπουδών)Υψηλού επιπέδου επιμόρφωση αποφοίτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με τη Διδακτική της Βιολογίας. Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια και προσφέρεται από το Τμήμα Βιολογίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Το ανανεωμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πλήρως καταρτισμένα στελέχη με γνώση τόσο των σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων στο χώρο της Βιολογίας όσο και των σύγχρονων θεωρήσεων και τάσεων στη Βιολογική έρευνα. Προβλέπεται η δυνατότητα (προαιρετικής) Πρακτικής άσκησης καθώς και (υποχρεωτικής) Διπλωματικής Εργασίας. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποκτήσουν τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια και δεξιότητες προκειμένου να επιλεγούν για την απασχόληση τους τόσο σε δημόσιους φορείς (π.χ. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, Υπουργεία, κτλ.) όσο και σε όλο το φάσμα των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης. Υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε πεδία της Επιστήμης σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα προσφέρεται ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ.
 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική (νέο Πρόγραμμα Σπουδών): Το Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρεται από το Τμήμα Βιολογίας και την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση-μετεκπαίδευση πτυχιούχων Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών καθώς και άλλων συναφών κλάδων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με το σύνολο των σύγχρονων θεωρητικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο της Βιολογίας, της Ιατρικής και της Βιοϊατρικής Ερευνας. Επιπλέον θα παρουσιασθούν δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων έντασης γνώσης/spin-offs, κτλ. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα αποκτήσουν τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια και δεξιότητες προκειμένου να επιλεγούν για την απασχόληση τους τόσο σε δημόσιους φορείς (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, κτλ.) όσο και εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα (π.χ. διαγνωστικά εργαστήρια, εταιρείες κοσμετολογίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κτλ.). Προβλέπεται υποχρεωτική Ερευνητική Διπλωματική Εργασία. Υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών.
 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική - σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας, Νοσηλευτικής και την Ιατρική Σχολή: Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων, μέσω της παροχής πρόσθετης θεωρητικής και πειραματικής μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, σε μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή των σύγχρονων επαγγελματικών Βιοεπιστημών, που αφορά στην Κλινική Βιοχημεία και τη Μοριακή Διαγνωστική. Η εξειδικευμένη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση, τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια όσο και σε Εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια Νοσοκομειακών Μονάδων και Διαγνωστικών Κέντρων, έχει στόχο τη δημιουργία στελεχών τα οποία θα είναι ικανά όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόγνωσης και της εργαστηριακής πρόβλεψης θεραπευτικής ανταπόκρισης διαφόρων ασθενειών στην εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τις διεθνείς επαγγελματικές απαιτήσεις και οι απόφοιτοι αποκτούν τα κατάλληλα εφόδια για την επιλογή τους και την  απασχόληση σε Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια, σε Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας & Μοριακής Διαγνωστικής, σε Εργαστήρια Αναλύσεων Νοσοκομείων και εταιρειών, σε Διαγνωστικά Κέντρα, σε Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (π.χ Εργαστήρια Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Εγκληματολογίας, Δημόσιας Υγείας, Ελέγχου Ποιότητας κ.ά) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και σε εργαστήρια ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ καθώς και σε Φαρμακευτικές και σε λοιπές Εταιρείες στην Ελλάδα ή στο Eξωτερικό. Υπάρχει, φυσικά, η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών.
 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   

Athens International Master’s Programme in Neurosciences (Διεθνές Π.Μ.Σ. στις  Νευροεπιστήμεςσε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ). Σκοπός του ΔΠΜΣ «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) - Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.

Το Athens International Master’s Programme in Neurosciences δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοιτητών για εισαγωγή στο Πρόγραμμα το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι φοιτητές θα αξιολογηθούν μέσω του βιογραφικού τους, εξετάσεων στην κυτταρική βιολογία και τη νευρωνική φυσιολογία (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών-μέσω διαδικτυακών πλατφορμών) και συνέντευξης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. Βιοτεχνολογία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.): Υψηλού επιπέδου κατάρτιση Βιοεπιστημόνων με βαθιά και σφαιρική γνώση όλων των τομέων της Βιοτεχνολογίας, όπως αγροτικό, βιομηχανικό, περιβαλλοντικό και ιατροφαρμακευτικό. Οι φοιτητές μετά το τέλος της θεωρητικής και πρακτικής τους εξάσκησης καθώς και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, θεωρούνται, ότι έχουν επάρκεια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε εταιρείες και φορείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όπου οι βιοτεχνολογικές διεργασίες παίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. έχουν τη δυνατότητα να στελεχώσουν: Βιομηχανίες και Εταιρείες τροφίμων, Βιομηχανίες και Εταιρείες φαρμάκων και καλλυντικών, Βιομηχανίες και Εργαστήρια παραγωγής διαγνωστικών και βιοϊατρικών υλικών, Βιομηχανίες και Εταιρείες βιοκαυσίμων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Εταιρείες μελετών, Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης σε βιοτεχνολογικές εταιρείες, Βιοϊατρικά διαγνωστικά κέντρα, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, Εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης, Εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης φυτικών και αγροτικών προϊόντων κλπ. και με αυτό τον τρόπο να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σε διάφορους τομείς των Bιοεπιστημών
   
 

Κανονισμός Σπουδών

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

   
Επίσης, το Τμήμα Βιολογίας συμμετέχει ενεργά στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) άλλων Τμημάτων:
 
   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική, και Εκπαίδευση» (“Social Neuroscience,  Social Pedagogy and Education”)του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences (M.Sc.) σε ένα πρωτότυπο και διεπιστημονικό αντικείμενο, όπως η μελέτη και η διεπιστημονική συνέργεια της Κοινωνικής Νευροεπιστήμης και των Επιστημών της Αγωγής (στα πεδία της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλο το ηλικιακό φάσμα του ανθρώπου), ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν αποτελεσματικά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας,  στη βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων, σε διάφορα πεδία, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και να ανταποκριθούν στις πολυπαραμετρικές απαιτήσεις και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και πολύπλοκες ανάγκες των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών συστημάτων. Το ΔΠΜΣ παρέχει πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.

   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος («Οceanography and management of the Marine Environment») - του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας του Ε.Κ.Π.Α.: Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ειδικών να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεδομένου ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες είναι αναγκαία, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να προωθηθεί η εκτέλεση έργων, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

 

 

Φοίτηση σε Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ πτυχιούχων αλλοδαττής


ΝΟΜΟΣ 4485/2017 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄- ΔΕΥΤΕΡΟΣ & ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 34 Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

7. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου (όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4547/2018 με ισχύ την 12-6-2018).

Διαδικασία Απαλλαγής από την Υποχρέωση Καταβολής Τελών Φοίτησης Π.Μ.Σ. (Ακαδ. Έτος 2021 - 2022)

 

Σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, Άρθρο 35, §2 και τις Υπουργικές Αποφάσεις 131757/Ζ1 (ΦΕΚ. 3387/10-8-2018) και 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021), ρυθμίζονται τα θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις Απαλλαγής

1. Δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, είναι όσων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).

2. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης (έως το 30%) ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

3. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. γίνεται μόνο μία φορά.

4. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Με την υπ’αριθμ. 79803/Ζ1 (ΦΕΚ Β' 2988/8-7-2021) Υπουργική Απόφαση, διαπιστώνεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ (8.777,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) , για δε το οικογενειακό ισοδύναμο σε έξι χιλιάδες εκατό σαράντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (6.143,90 €) (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσοι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απαλλαγής από την καταβολή τελών φοίτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet) υποβάλλοντα σχετική αίτηση επιλέγοντας το πεδίο 07. Αίτηση Π.Μ.Σ. Απαλλαγής από τα Δίδακτρα και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος, η οποία επέχει θέση Αίτησης, η οποία να αναφέρει ότι: τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

2. Αντίγραφα των: δηλώσεις Ε1, εκκαθαριστικού εισοδήματος & εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ του αιτούντος (και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η) του τελευταίου φορολογικού έτους (2020) για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Αντίγραφα των: δηλώσεις Ε1, εκκαθαριστικού εισοδήματος & εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος ή είναι γεννημένος/η έως και την 31/12/1997, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους (2020) για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο.