Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επειδή οι Βιολογικές Επιστήμες βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των Θετικών Επιστημών αποκτώντας έναν ευρύ και διεπιστημονικό χαρακτήρα και συνενώνοντας επιστημονικά πεδία εντός και εκτός των παραδοσιακών τους συνόρων, στο Τμήμα Βιολογίας λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) τα οποία, μετά από συνήθως τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και διεξαγωγή έρευνας, οδηγούν στην απόκτηση του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε):

   

Π.Μ.Σ. Βιοπληροφορική: Εξειδίκευση υψηλού επιπέδου στη χρησιμοποίηση τεχνικών και μεθόδων της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Στατιστικής και των Μαθηματικών για την εξερεύνηση νέων τρόπων προσέγγισης και επίλυσης των βιολογικών προβλημάτων, καθώς και για την καλύτερη αντίληψη βασικών αρχών της Βιολογίας, επειδή οι σύγχρονες βιολογικές έρευνες παράγουν μεγάλα ποσά δεδομένων που απαιτούν ιδιαίτερα εργαλεία για τον χειρισμό, την αποθήκευση, την πρόσβαση, την ανάλυση και την παρουσιασή τους.

  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική - σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή: Εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση/μετεκπαίδευση πτυχιούχων Βιολογικών και Ιατρικών Επιστημών, καθώς και άλλων συναφών κλάδων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της Βιολογίας και της Ιατρικής, όπως: Μοριακή Διαγνωστική, Ιστολογία, Ανοσοϊστοχημεία, Ανοσοκυτταροχημεία, Ιστοκαλλιέργειες - Κυτταροκαλλιέργειες, Μικροβιολογία - Ιολογία, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Βιοπληροφορική κ.ά.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική - σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας και Νοσηλευτικής: Υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων, μέσω της παροχής πρόσθετης θεωρητικής και πειραματικής μετεκπαίδευσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, σε μία ιδιαίτερα δυναμική περιοχή των σύγχρονων επαγγελματικών Βιοεπιστημών, που αφορά στην Κλινική Βιοχημεία και τη Μοριακή Διαγνωστική. Η εξειδικευμένη κατάρτιση σε συνδυασμό με την πρακτική εξάσκηση, τόσο σε Πανεπιστημιακά Εργαστήρια όσο και σε Εργαστήρια Ερευνητικών Κέντρων καθώς και σε εξειδικευμένα Εργαστήρια Νοσοκομειακών Μονάδων και Διαγνωστικών Κέντρων, έχει στόχο τη δημιουργία στελεχών τα οποία θα είναι ικανά όχι μόνο να εκμεταλλευτούν τη διεθνή τεχνογνωσία προς το κοινωνικό και οικονομικό όφελος, αλλά και να συμβάλουν δυναμικά στην ανάπτυξη καινούριας τεχνολογίας στο πλαίσιο της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόγνωσης και της εργαστηριακής πρόβλεψης θεραπευτικής ανταπόκρισης  διαφόρων ασθενειών στην εποχή της εξατομικευμένης Ιατρικής.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
 
Π.Μ.Σ. Μικροβιακή Βιοτεχνολογία: Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, σχετικά με τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική Συστηματική, την Οικολογία, τη Φυσιολογία και τη Βιοχημεία των Μικροοργανισμών, την Περιβαλλοντική και Κλινική Μικροβιολογία και την Μικροβιολογία Τροφίμων, προκειμένου: α) να εξοικειωθούν με μικροβιολογικές μοριακές τεχνικές και μεθόδους χειρισμού περιβαλλοντικών μικροβιολογικών δειγμάτων, β) να κατανόησουν θέματα που αφορούν στη θρέψη, στο μεταβολισμό, στις τεχνικές αύξησης, στα μαθηματικά πρότυπα και στους παράγοντες περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη των μικροοργανισμών, γ) να έρθουν σε επαφή με την πολυπλοκότητα του μικροβιακού κόσμου και την έννοια της βιοποικιλότητας και δ) να γνωρίσουν πρακτικές και μεθόδους που αφορούν εφαρμογές της μικροβιολογίας στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Π.Μ.Σ. Διδακτική της Βιολογίας: Υψηλού επιπέδου επιμόρφωση αποφοίτων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τη Βιολογία, τη Μεθοδολογία Έρευνας και τη Στατιστική, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τη Διδακτική με Νέες Τεχνολογίες, την Ψυχοπαιδαγωγική βάση της διδασκαλίας, τη Γενετική Τεχνογνωσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές της Βιοηθικής και περιλαμβάνουν διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και παρουσιάσεις εκπαιδευομένων με πολυμέσα.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Π.Μ.Σ. Οικολογία & Διαχείριση της Βιοποικιλότητας: Στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στους τομείς αιχμής που περιλαμβάνονται στο ευρύτερο φάσμα της Οικολογίας, με έμφαση στο χερσαίο περιβάλλον, τη Διαχείριση της Βιοποικιλότητας και των εφαρμογών της επιστήμης της Οικολογίας. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην κατάρτιση άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων με γνώση της τρέχουσας επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, των σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα θέματα που αφορούν στη βιοποικιλότητα των χερσαίων περιβαλλόντων (των εσωτερικών υδάτων συμπεριλαμβανομένων), αλλά και τη διαχείρισή της, με έμφαση στο ελληνικό περιβάλλον.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διεθνές Π.Μ.Σ. στις  Νευροεπιστήμες - σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ). Σκοπός του ΔΠΜΣ «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   
Διαπανεπιστημιακό/Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στη Βιοοικονομία - σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός του Προγράμματος είναι: α) Η παροχή εξειδικευμένης γνώσης στους τομείς της βιοοικονομίας, μέσω της διεπιστημονικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης ανάλυσης στα βιοοικονομικά πεδία, β) Η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου, μέσω της παροχής θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης ως εργαλεία στα επιτεύγματα της έρευνας στη βιοοικονομία και την καινοτομία, που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους και γ) Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των αποφοίτων και των στελεχών στο να οριοθετούν και να αξιολογούν τις σύγχρονες οικονομικές ανάγκες με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες. Φιλοδοξία του εν λόγω προγράμματος είναι να εμφυσήσει σε επιστήμονες των βιολογικών και συναφών επιστημών την οικονομική σκέψη και προσέγγιση των πολύπλοκων οικονομικών και επιχειρηματικών προβλημάτων στο πλαίσιο της βιώσιμης οικονομίας και να επιτρέψει στους οικονομολόγους να κατανοήσουν τη λογική και την ερμηνεία των βιολογικών και συναφών επιστημών στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών.
  Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement
   

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στην Ωκεανογραφία & Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος - σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και Χημείας: Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ειδικών να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ωκεανογραφικής Επιστήμης και να καλύψουν τις σχετικές απαιτήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δεδομένου ότι η στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες είναι αναγκαία, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ώστε να προωθηθεί η εκτέλεση έργων, η προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων, ο έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης και η σωστή διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου.

 

Παράρτημα Διπλώματος - Diploma Supplement

 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν έντυπο αντίγραφο της διπλωματικής εργασίας τους στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και να την καταχωρίσουν στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με την πολιτική της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία καταχώρησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και καταθέσουν το σχετικό έντυπο καταχώρησης. (Για κάθε αλλαγή και τροποποίηση των οδηγιών λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου περιηγηθείτε εδώ και εδώ).

Διαδικασία Εισδοχής σε Π.Μ.Σ. του ΕΚΠΑ πτυχιούχων αλλοδαττής

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης στην έκτακτη συνεδρία της 25/5/2017, αποφάσισε αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής σε ΠΜΣ του ΕΚΠΑ πτυχιούχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής τα εξής:

1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή Ειδική Διατμηματικη Επιτροττή, σε περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, κρίνει εάν ο τίτλος σπουδών που προσκομίζει ο υποψήφιος προέρχεται από Ίδρυμα της αλλοδατιής αναγνωρισμένο και ομοταγές βάσει του αναρτημένου - στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ - καταλόγου των αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων Πανετηστημίων της αλλοδαπής.

2. Το ίδιο συντονιστικό όργανο του ΠΜΣ αποφαίνεται για την επαρκή ή όχι συνάφεια των σπουδών που οδήγησαν στον παραπάνω τίτλο του αλλοδαπού ιδρύματος προς το εκάστοτε ΠΜΣ του ΕΚΠΑ, ώστε να κατοχυρώνεται πλήρως η επάρκεια προσόντων εισδοχής σε αυτό. Επίσης, το συντονιστικό όργανο του ΠΜΣ να μπορεί να ζητεί έλεγχο της γνησιότητας του προσκομιζομένου τίτλου από τις καθ' ύλην αρμόδιες υττηρεσίες, αν το κρίνει σκόπιμο.

3. Στην περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή και του τίτλου του δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ζητείται από τον υποψήφιο σχετική βεβαίωση ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας ακολουθουμένης της σχετικής διαδικασίας στον ΔΟΑΤΑΠ.