Αρχική » Προσωπικό » Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό & Διοικητικό Προσωπικό

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

   

Μαρίνα Αρχοντάκη Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 45 (Χ+8)
  E-mail: marchon[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4273 - Fax: 210 727 4742
   

Κωνσταντίνος Βουδούρης, MPhilInfSc Γραφείο: Αίθουσα Η/Υ
ΕΤΕΠ - Υπεύθυνος Ιστοχώρου Σ.Θ.Ε. & Τμήματος Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4412 - Fax: 210 727 4065
   

Ιωάννης Κόκκορης Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
Επιμελητής Μουσείου Γραφείο: 29 (VΙΙΙΒ+4)
  E-mail: ikokkori[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4257
   

Έλενα Παππά Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: ...
  E-mail: elepappa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4350
   

Βασιλική Σιαφάκα Τομέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Γραφείο: 4 (IV+12)
ΜSc. Διοίκηση & Οικονομική Τηλ/κών Δικτύων ΕΚΠΑ E-mail: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4602 - Fax: 210 727 4604
   

Γιώργος Σταυρακάκης Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 2 (V+0)
  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609
   

Διοικητικό Προσωπικό & Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Ελένη Αθανασιάδη Γραφείο: ...
Γραμματέας Τμήματος E-mail Γραμματείας: secr[at]biol.uoa[dot]gr
  Προσωπικό E-mail: elathanas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4658 - Fax: 210 727 4065
   

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Διοικητικός Γραφείο: 54 (Ν.Πτ.)
  E-mail: danagn[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4310
   

Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη Γραμματεία
Διοικητικός Γραφείο: ...
  E-mail: agrigor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4877 - Fax: 210 727 4380
   

Σοφία Ευδοκιμίδου Γραμματεία
Διοικητικός Γραφείο: ...
  E-mail: seudok[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4060
   

Όλγα Καγιάννη Γραφείο: ...
Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: okagianni[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4066 - Fax: 210 727 4065
   

Αθηνά Μπούρμπουλα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Διοικητικός Γραφείο: 19 (VI+8)
  E-mail: abourbou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4632 - Fax: 210 727 4318
   

Καλλιόπη Σκαρογιάννη Γραφείο: ...
ΔΕ Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kskaro[at]uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4247
   

Βασίλειος Σταυρακάκης Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
Συντηρητής Γραφείο: 2 (V+0)
  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609