Αρχική » Προσωπικό » Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

   

Δρ. Χλόη - Άννα Αδαμοπούλου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 18 (IV+12) - Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cadam[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4729
   

Δρ. Σωτήριος Αμίλλης Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 38 (V+4)
  E-mail: samillis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4123
   

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 17 (IV+12)
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4603
   

Δρ. Παύλος Ανδριόπουλος Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
  Γραφείο: 24 (VIIIΒ+4)
  E-mail: pandriop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4373
   

Δρ. Νικόλαος Αρβανίτης Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
  Γραφείο: 12 (V+8)
  E-mail: narvan[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4301
   

Δρ. Αθανάσιος Βελέντζας Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 60 (Ν.Πτ.)
  E-mail: tveletz[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4872
   

Δρ. Βαρβάρα Βένου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 6 (IV+12)
  E-mail: venoubar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4608
   

Ελένη Γαλένου Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Γραφείο: 6 (IV+12)
  E-mail: egalenou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4847
   

Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
Βιολόγος, BSc, MSc Νewcastle Upon Tyne University Γραφείο: 26 (IV+12)
  E-mail: cgeorgia[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4484
   

Δρ. Μάρθα Γεωργίου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 45 (Χ+48)
  E-mail: martgeor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4612
   

Δρ. Ελένη Γιαννούτσου Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 1 (VI+4)
  E-mail: egianno[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4701
   

Δρ. Μαρία Δούση Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 22 (VIβ+4)
  E-mail: mdoussi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4654
   

Δρ. Δημήτριος Καζάνης Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4375
   

Δρ. Ελένη Κάτανα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: ... (...+...)
  E-mail: elekatana[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4542
   

Δρ. Ευστάθιος Κατσίφας Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 34 (V+4)
  E-mail: skatsi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4704
   

Δρ. Ελευθερία Κραββαρίτη Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
  Γραφείο: 15 (VΙΙΙΑ)
  E-mail: larakrav[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301
   

Δρ. Βασιλική Κρικώνη - Κυρίτση Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
  Γραφείο: 22 (VΙΒ+12)
  E-mail: vkriko[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4644
   

Δρ. Ουρανία Κωνσταντή Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
  E-mail: rconst[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4846
   

Δρ. Ζωή Λίτου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 57 (Ν.Πτ.)
  E-mail: zlitou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4545
   

Δρ. Ιωάννα Λούβρου Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  E-mail: ilouvrou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4363
   

Δρ. Αθηνά Μαρμάρη Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
  Γραφείο: 67 (IX+12)
  E-mail: amarmari[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

Δρ. Ιωάννης Μπαζός Βοτανικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών
  Γραφείο: 34 (ΙΧ+4)
  E-mail: ibazos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4240
   

Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
  Γραφείο: 46 (VIIIΒ+12)
  E-mail: spapabas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4942
   

Δρ. Νικόλαος Παπανδρέου Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
  Γραφείο: 58 (Ν.Πτ.)
  E-mail: npapand[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4868
   

Δρ. Ιωάννα Πυρρή Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
  Γραφείο: 5 (VΙΙΙΑ+4)
  E-mail: ipyrri[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4253
   

Δρ. Κανέλλα Ραδέα Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής
  Γραφείο: 37 (ΙΧ+4)
  E-mail: kradea[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4196
   

Δρ. Αλέξανδρος Σαββίδης Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 40 (V+4.00)
  E-mail: alsavvi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4188
   

Δρ. Μαρία Σαρίκα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: 15 (VΙ+8)
  E-mail: msarika[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4719
   

Δρ. Παρασκευή Σκούρου Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Βιολόγος PhD (ΕΚΠΑ) Γραφείο: 15 (VΙΙΙΑ)
  E-mail: pskourou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301 & 4309
   

Δρ. Πηνελόπη Σωτηρίου Τομέας Βοτανικής
  Γραφείο: 72 (VIΒ+0.00)
  E-mail: penysotiriou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4659
   

Δρ. Αγγελική Φωτεινοπούλου Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
  Γραφείο: 67 (ΙΧ+12)
  E-mail: afotinop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4738