Αρχική » Προσωπικό » Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων που διδάσκουν στο Τμήμα

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Παναγιώτα Τουλούμη
 
Καθηγήτρια Βιοστατιστικής - Επιδημιολογίας E-mail: gtouloum[at]med.uoa[dot]gr
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας Τηλέφωνο: 210 746 2089
   

 

Ευαγγελία Σαμόλη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής E-mail: esamoli[at]med.uoa[dot]gr
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας Τηλέφωνο: 210 746 2085
   

 

Βασιλική - Αναστασία Σύψα  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής E-mail: vsipsa[at]cc.uoa[dot]gr
Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας Τηλέφωνο: 210 746 2193
   

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

 

Ευτέρπη Κοσκερίδου  
Καθηγήτρια Παλαιοντολογίας Ασπονδύλων και Παλαιοοικολογίας E-mail: ekosker[at]geol.uoa[dot]gr
Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας Τηλέφωνο: 210 727 4165
   

 

Κατερίνα Κούλη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παλαιοντολογίας - Παλαιοβοτανική -  E-mail: akouli[at]geol.uoa[dot]gr
Γεωαρχαιολογίας Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας Τηλέφωνο: 210 727 4896
   

 

Σωκράτης Ρουσιάκης  
Επίκουρος Καθηγητής Παλαιοντολογίας Σπονδυλωτών E-mail: srousiak[at]geol.uoa[dot]gr
Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας Τηλέφωνο: 210 727 4202 & 4169
   

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Φοίβος Μαυρόπουλος  
Καθηγητής Στατιστικής Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης E-mail: fmavrop[at]phys.uoa[dot]gr
Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης Τηλέφωνο: 210 727 6893
   

 

Δημοσθένης Σταμόπουλους  
Αναπληρωτής Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης E-mail: densta[at]phys.uoa[dot]gr
Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης Τηλέφωνο: 210 727 6823
   

 

Αντώνιος Παπαθανασίου  
Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής Στερεάς Κατάστασης E-mail: antpapa[at]phys.uoa[dot]gr
Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης Τηλέφωνο: 210 727 6730
   

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Γεώργιος Κόκκοτος Καθηγητής Οργανικής Χημείας Τομέα Οργανικής  
Χημείας, Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας E-mail: gkokotos[at]chem.uoa[dot]gr
και Κλινικής Χημείας Τηλέφωνο: 210 727 4462
   

 

Έυη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας - Κλινικής Χημείας  
Τομέα Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης Ανάλυσης E-mail: lianidou[at]chem.uoa[dot]gr
Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας & Χημικής Μηχανικής Τηλέφωνο: 210 727 4311
   

 

Σταματία Βασιλείου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας -  
Σύνθεσης & Μελέτης Βιοδραστικών Ενώσεων Τομέα Οργανικής Χημείας, E-mail: svassiliou[at]chem.uoa[dot]gr
Χημικής Τεχνολογίας, Χημείας Τροφίμων, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας Τηλέφωνο: 210 727 4292 & 4463
   

 

Ελένη Ευθυμιάδου Επίκουρη Καθηγήτρια Ανόργανης Χημείας -   
Βιοναόργανης Χημείας Τομέα Ανόργανης Χημείας, Ανόργανης  E-mail: efthim[at]chem.uoa[dot]gr
Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας Τηλέφωνο: 210 727 4858
   

 

Ευάγγελος Μπακέας Αν. Καθηγητής Περιβαλ/τικής Ανάλυσης - Ατμ/κού  
Περιβάλλοντος Τομέα Θεωρητικής Χημείας, Φυσικοχημείας, Ανόργανης  E-mail: bakeas[at]chem.uoa[dot]gr
Ανάλυσης, Ενόργανης Ανάλυσης, Οργανολογίας & Χημικής Μηχανικής Τηλέφωνο: 210 727 4154
    

dlappas [ AT ] math.uoa.gr