Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 2o όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δομή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και προϊόντων, Κυτταρολογία, Κυτταροχημεία - Ιστοχημεία, Φωτονική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Μοριακή Βιοφυσική, Ακτινοβιολογία - Ραδιοβιολογία, Υπερμοριακή δομή μακρομορίων, Βιοηλεκτρονική - Κυβερνητική, Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, Κυτταρική Παθολογία, Ανοσοκυτταροχημεία - Ανοσοϊστοχημεία, Αναπτυ- ξιακή Βιολογία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Γήρανση, Οντογένεση.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Κυτταρική Βιολογία, β) Βιοφυσική, γ) Ειδικά Κεφάλαια Κυτταρικής Βιολογίας, δ) Βιοπληροφορική, και ε) Αναπτυξιακή Βιολογία και Ιστολογία

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742

 
     

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης
Γραφείο: 35 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dstravop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4105 - Fax: 210 727 4742


ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Βιοφυσικής E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4742
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Αθανάσιος Βελέντζας Γραφείο: 60 (Ν.Πτ.)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: tveletz[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4872
   

Δρ. Ουρανία Κωνσταντή Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rconst[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4846
   

Δρ. Ζωή Λίτου Γραφείο: 57 (Ν.Πτ.)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: zlitou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4545
   

Δρ. Νικόλαος Παπανδρέου Γραφείο: 58 (Ν.Πτ.)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: npapand[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4868
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρίνα Αρχοντάκη
Γραφείο: 45 (Χ+8)
Γραμματέας Τομέα Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marchon[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4273 - Fax: 210 727 4742
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου Γραφείο: 54 (Ν.Πτ.)
Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: danagn[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4310
   

Περισσότερες Πληροφορίες:

Multimedia Biology Site - Ιστοχώρος των Mαθημάτων του Τομέα Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, καθώς και των Μαθημάτων του Μ.Δ.Ε. "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική"  
     
Kyttariki-EMF - Ιστοχώρος της Ερευνητικής Ομάδας Ηλεκτρομαγνητικής Βιολογίας - Υπεύθυνος: ο Καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικής Διαφοροποίησης, Ραδιοβιολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης  
     
Μ.Δ.Ε. "Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική" - Ιστοχώρος του ομώνυμου Διατμηματικού Προ-γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
     
Biophysics & Bioinformatics Laboratory - Ιστοχώρος του Εργαστηρίου Βιοφυσικής και Βιοπληρο-φορικής - Διευθυντής, ο Καθηγητής Βιοφυσικής & Υπολογιστικής Βιολογίας/Βιοπληροφορικής, Σταύρος Ι. Χαμόδρακας  
     
Μ.Δ.Ε. "Βιοπληροφορική" - Ιστοχώρος του ομώνυμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
     
Διδακτική της Βιολογίας - Ιστοχώρος του ομώνυμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών