Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 2o όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δομή και λειτουργία κυτταρικών συστατικών και προϊόντων, Κυτταρολογία, Κυτταροχημεία - Ιστοχημεία, Φωτονική και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Μοριακή Βιοφυσική, Ακτινοβιολογία - Ραδιοβιολογία, Υπερμοριακή δομή μακρομορίων, Βιοηλεκτρονική - Κυβερνητική, Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων, Κυτταρική Παθολογία, Ανοσοκυτταροχημεία - Ανοσοϊστοχημεία, Αναπτυ- ξιακή Βιολογία, Ιστολογία, Εμβρυολογία, Γήρανση, Οντογένεση.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Βιολογία Κυττάρου, β) Βιοφυσική, γ) Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίαςδ) Βιοπληροφορική, ε) Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Ζώων και στ) Διδακτική των Βιοεπιστημών.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των δια-τομεακών μαθημάτων: α) Γονιδιωματική και β) Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας

 

     

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 
 

Ο Τομέας συντονίζει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλους: α) Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική», β) Μ.Δ.Ε. «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» και γ) Μ.Δ.Ε. «Διδακτική της Βιολογίας»

 
     

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ

Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Μοριακής Βιοφυσικής E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης
Γραφείο: 35 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dstravop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4105 - Fax: 210 727 4742


Βασιλική A. Οικονομίδου
Γραφείο: 55 (Ν. Πτ.)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοφυσικής - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Μοριακής Βιοφυσικής E-mail: veconom[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4871 - Fax: 210 727 4254


Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4742
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Χαράλαμπος Ν. Αλεξόπουλος Γραφείο: 45 (Χ+8)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: halexo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4548
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Δρ. Αθανάσιος Βελέντζας Γραφείο: 29
Κυτταρική Βιολογία & Ημεκτρονική Μικροσκοπία Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: tveletz[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4872
   

Δρ. Μάρθα Γεωργίου Γραφείο: 45 (Χ+48)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: martgeor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4612
   

Δρ. Ουρανία Κωνσταντή Γραφείο: 29
Κυτταρική Βιολογία - Βιοπληροφορική Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: rconst[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4846
   

Δρ. Ζωή Λίτου Γραφείο: 30
Βιοπληροφορική - Βιοφυσική Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: zlitou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4545
   

Δρ. Νικόλαος Παπανδρέου Γραφείο: 30
Μοριακή Βιοφυσική - Βιοπληροφορική Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: npapand[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4868
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαρίνα Αρχοντάκη
Γραφείο: 45 (Χ+8)
Γραμματέας Τομέα Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: marchon[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4273 - Fax: 210 727 4742
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου Γραφείο: 54 (Ν.Πτ.)
Διοικητικός Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: danagn[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4310