Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής » Δημήτριος Στραβοπόδης
   

Δημήτριος Ι. Στραβοπόδης
Γραφείο: 35 (Χ+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dstravop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4105 - Fax: 210 727 4742


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Στοχευμένη Χημειοθεραπεία Ανθρώπινων Κακοηθειών – RASοπάθειες (με έμφαση στον ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστης, στο μελάνωμα και το γλοιoβλάστωμα)
   
Μεταβολισμός Καρκίνου – Φαινόμενο Warburg
   
Μετάσταση Όγκου – Μετάπτωση από Επιθήλιο σε Μεσέγχυμα (ΕΜΤ) – Μετάπτωση από Μεσέγχυμα σε Επιθήλιο (ΜΕΤ) (με έμφαση στο δερματικό μελάνωμα)
   
Τύποι Προγραμματισμένου Κυτταρικού Θανάτου σε Πρότυπα Βιολογικά Συστήματα – Χημειοανθεκτικότητα Καρκίνου: Αιτιότητες και Μηχανισμοί (εντός θεραπευτικών και αναπτυξιακών πλαισίων)
   
Προτυποποίηση Ανθρώπινων Ασθενειών στον Εγκέφαλο του Εντόμου Drosophila κατά τη Γήρανση (με έμφαση στις TORοπάθειες {ΟΣ: Οζώδης Σκλήρυνση})
   
Αναπτυξιακή Στοχαστικότητα – Γονιδιωματική Στοχαστικότητα
   
Κρυο-Ηλεκτρονική Μικροσκοπία σε Περιβάλλον Κυτταρικής Παθολογίας