Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής » Ισιδώρα Παπασιδέρη
   

Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη
Γραφείο: 33 (Χ+8)
Καθηγήτρια Κυτταρικής & Αναπτυξιακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipapasid[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4546 - Fax: 210 727 4742


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

1. Δομή και λειτουργία των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών και των υπομονάδων τους. Μελέτη πολυμορφισμών των πρωτεϊνών και των γονιδίων των ερυθροκυτταρικών μεμβρανών στον ελληνικό πληθυσμό.

2. Κυτταροβιολογική, βιοχημική και μοριακή ανάλυση των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης σε κληρονομικές-επίκτητες μεμβρανοπάθειες και σε δυσερυθροποιητικές αναιμίες.

3. Ανάλυση των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης σε ερυθροκύτταρα αποθηκευμένα κάτω από ποικίλες συνθήκες που προορίζονται για μετάγγιση.

4. Μελέτη της δομής και λειτουργίας ενός πρότυπου συστήματος κυτταρικής διαφοροποίησης και αυτοσυγκρότησης, όπως είναι η ωογένεση-χοριογένεση στα έντομα.

5. Βιοφυσική και βιοχημική ανάλυση κρυσταλλικών χορίων στα έντομα.

6. Μελέτη του συστήματος υδατοστεγανότητας σε ωάρια εντόμων.

7. Συγκριτική μελέτη των υπεροξειδασών στο χόριο των εντόμων και σε άλλους οργανισμούς.

8. Κυτταροβιολογικοί μηχανισμοί του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου κατά την ωογένεση των εντόμων.

9. Μελέτη της δράσης χημειοθεραπευτικών παραγόντων σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές.