Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής » Ιωάννης Τρουγκάκος
   

Ιωάννης Π. Τρουγκάκος
Γραφείο: 32 (Χ+8)
Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Προσωπική Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας E-mail: itrougakos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4555 - Fax: 210 727 4742


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Πτυχίο, έτος απόκτησης, Ίδρυμα: Βιολογίας, 1990, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών, έτος απόκτησης, Ίδρυμα: Διδάκτωρ Βιολογίας, 1997, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κυτταρική-μοριακή βιολογία της γήρανσης και των νόσων του γήρατος (με  έμφαση στην καρκινογένεση).
  • Μοριακές συνοδοί και συστήματα πρωτεόλυσης.
  • Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, μηχανισμοί κυτταρικής απόκρισης στις βλάβες του DNA.
  • Ογκογονίδια, ογκοκατασταλικά και βιοϊατρικές εφαρμογές.