Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής » Μαριάννα Αντωνέλου
   

Μαριάννα Αντωνέλου Γραφείο: 61 (Ν.Πτ.)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: manton[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4873 - Fax: 210 727 4742
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Σηματοδότηση γήρανσης και θανάτου στα ερυθροκύτταρα.
   
Αποθηκευτικές βλάβες παραγώγων αίματος που προορίζονται για μετάγγιση.
   
Εξωκυττάριο κυστιδιακό διαμέρισμα.
   
Περιφερειακοί βιοδείκτες ασθενειών.
   
Οργάνωση, λειτουργία και αναδιάταξη κυτταρικής μεμβράνης.
   
Κυτταρική βιολογία αναιμιών.
   
Κληρονομικές μεμβρανοπάθειες.
   
Υπερδομή κυττάρων και υποκυτταρικών συστατικών.