Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Βιοχημείας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία (Δομή, λειτουργία, οργάνωση, ρύθμιση και εξέλιξη των βιολογικά ενεργών μακρομορίων - Ενδιάμεσος Μεταβολισμός), Μεθοδολογία και τεχνικές της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια των Βιοεπιστημών, Κλινική Χημεία, Μοριακή Διάγνωση, Μοριακή Ανοσολογία.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Βιοχημεία Ι και Βιοχημεία ΙΙ, β) Ειδικά Κεφάλαια Βιοχημείας, γ) Μοριακή Βιολογία, δ) Ειδικά Κεφάλαια Μοριακής Βιολογίας, ε) Κλινική Χημεία, στ) Εξελικτική Βιολογία

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 10 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 10 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 8 (V+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515  - Fax: 210 727 4158
   

Διδώ Βασιλακοπούλου Γραφείο: 6 (V+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Χρήστος Κοντός Γραφείο: 5 (V+8)
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: chkontos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4616 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Νικόλαος Αρβανίτης Γραφείο: 2 (V+8)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: narvan[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4301
   

Δρ. Ελευθερία Κραββαρίτη Γραφείο: 15 (VΙΙΙα+8)
Βιολόγος PhD (ΕΚΠΑ) Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: larakrav[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301
   

Δρ. Παρασκευή Σκούρου Γραφείο: 3 (V+8)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pskourou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4507 & 4301 & 4309
   

 

biochematbiol.uoa.gr