Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Βιοχημείας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Δομή και λειτουργία μακρομορίων - Μεταβολικές λειτουργίες - Μηχανισμοί αποθήκευσης, μεταβίβασης & έκφρασης της γενετικής πληροφορίας - Μηχανισμοί ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης - Βιοχημικές και Μοριακές μεθοδολογίες μελέτης των ιδιοτήτων Βιομορίων - Μεταγραφωμική - Φαρμακογονιδιωματική - Σύγχρονη ανάλυση και μελέτη γονιδιωμάτων - Εξελικτική Βιολογία - Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική - Νευροχημεία.
     

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Βιοχημεία, β) Μοριακή Βιολογία, γ) Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας, δ) Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας, ε) Κλινική Βιοχημεία, καθώς και του μαθήματος «Βιοχημεία» του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των δια-τομεακών μαθημάτων: α) Εξελικτική Βιολογία, β) Νευροβιολογία – Νευροχημεία, γ) Βιοτεχνολογία, δ) Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας, ε) Γονιδιωματική

 

     

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 
  Ο Τομέας - σε συνεργασία με τα Τμήματα Χημείας, Νοσηλευτικής και την Ιατρική Σχολή - συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Διατμηματικό Π.Μ.Σ. Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική  
     

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

     

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 2 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   
     

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 2 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   
     

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 3 (V+8)
Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών Προσωπική Ιστοσελίδα- Google Scholar
  E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515  - Fax: 210 727 4158
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Διδώ Βασιλακοπούλου Γραφείο: 6 (V+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

   

 

Χρήστος Κοντός Γραφείο: 17 (VΙΙΙΑ)
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: chkontos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4616 - Fax: 210 727 4158
   
     

Ιερώνυμος Ζωιδάκης Γραφείο: 15 (VIIΙ A+8)
Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας - Μοριακής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: izoidakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4362
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Δρ. Νικόλαος Αρβανίτης Γραφείο: 12 (V+8)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: narvan[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4301
   

Δρ. Ελευθερία Κραββαρίτη Γραφείο: 15 (VΙΙΙΑ)
Βιολόγος PhD (ΕΚΠΑ) Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: larakrav[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301
   

Δρ. Παρασκευή Σκούρου Γραφείο: 15 (VΙΙΙΑ)
Βιολόγος PhD (ΕΚΠΑ) Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pskourou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4744 & 4301 & 4309
   

 

biochematbiol.uoa.gr