Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Ανδρέας Σκορίλας
   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 10 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Ανακάλυψη και μελέτη νέων Μοριακών Βιοδεικτών Καρκίνου
   
Αλληλούχιση νέας γενιάς
   
Κλωνοποίηση, χαρακτηρισμός και κλινική μελέτη νέων γονιδίων και miRNAs, που πιθανώς αποτελούν μοριακούς δείκτες ή και θεραπευτικούς στόχους
   
Ανάπτυξη υπερευαίσθητων μοριακών και ανοσοχημικών μεθοδολογιών
   
Φαρμακογενωμική. Ανάπτυξη νέων μοριακών μεθοδολογιών πρόβλεψης ανταπόκρισης καρκινικών κυττάρων σε αντικαρκινικά φάρμακα