Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Ανδρέας Σκορίλας
   

Ανδρέας Σκορίλας Γραφείο: 2 (V+8)
Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ascorilas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4306 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Ανακάλυψη και μελέτη νέων Μοριακών Βιοδεικτών Καρκίνου
   
Αλληλούχηση νέας (NGS) και τρίτης γενιάς
   
Δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη ογκοσχετιζόμενων γονιδίων
   
Μη κωδικά μόρια RNA (ncRNAs)
   
Φαρμακογονιδιωματική. Ανάπτυξη νέων μοριακών μεθοδολογιών πρόβλεψης ανταπόκρισης καρκινικών κυττάρων σε αντικαρκινικά φάρμακα
   
  Ανάπτυξη υπερευαίσθητων μοριακών και ανοσοχημικών μεθοδολογιών