Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Διαμάντης Σίδερης
   

Διαμάντης Σίδερης Γραφείο: 3 (V+8)
Καθηγητής Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dsideris[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4515 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Χαρακτηρισμός μιας ειδικής poly(U), poly(C) ριβονουκλεάσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εντόμου Ceratitis capitata. Απομόνωση του cDNA αυτής της ριβονουκλεάσης και έκφραση σε σύστημα Ε. coli. Απομόνωση και χαρακτηρισμός του γονιδίου που κωδικοποιεί την ειδική αυτή ριβονουκλεάση.
  • Μελέτη ενός μικρομοριακού RNA που παρασκευάζεται από προνύμφες 6 ημερών του εντόμου Ceratitis capitata.
  • Βιοχημική και μοριακή μελέτη ενός ρετροϊού που προκαλεί εγκεφαλίτιδα σε θαλάσσια είδη ιχθύων. Μελέτη του μηχανισμού σύνθεσης των πρωτεϊνών της κάψας.- Δημιουργία εμβολίου.
  • Εφαρμογή της μεθοδολογίας της RT-PCR στην ανίχνευση καρκινικών προστατικών κυττάρων στο αίμα ασθενών με καρκίνο του προστάτη.