Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Διδώ Βασιλακοπούλου

 

   

Διδώ Βασιλακοπούλου Γραφείο: 6 (V+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προσωπική Ιστοσελίδα
Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: didovass[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4506 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΕΥΝΗΤΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Μελέτη μοριακών μηχανισμών  που σχετίζονται με την παθογένεση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών Parkinson και Alzheimer.
   
Μελέτη μοριακών μηχανισμών απόπτωσης που σχετίζονται με την παθογένεση του καρκίνου και των νευροεκφυλιστικών ασθενειών.
   
Μελέτη της έκφρασης, ρύθμισης και τοπολογίας του ενζύμου L-Dopa αποκαρβοξυλάση (DDC).
   
Μελέτη της έκφρασης, έκκρισης και μεταβολισμού της Προδρόμου Πρωτεΐνης του Αμυλοειδούς (APP).