Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Εμμανουήλ Φραγκούλης

Εμμανουήλ Γ. Φραγκούλης Γραφείο: 4 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: mfragoul[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4509 - Fax: 210 727 4158

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μελέτη του ενζύμου L- Ντόπα Αποκαρβοξυλάση (DDC) από λευκή και μαύρη νύμφη του εντόμου Ceratitis capitata ανθρώπινο ιστό, χρωμιόφιλα κύτταρα και καρκινικά κύτταρα νευροεκκριτικής προέλευσης. Μελέτη της τοπολογίας του ενζύμου DDC σε νευρικά κύτταρα θηλαστικών
  • Μελέτη της σύνθεσης της L-Ντόπα Αποκαρβοξυλάσης από την δεύτερη κορυφή ενεργότητας κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του εντόμου Ceratitis capitata
  • Παρασκευή του cDNA που κωδικοποιεί την DDC και έκφραση του cDNA σε κύτταρα θηλαστικών.
  • Χαρακτηρισμός μίας ειδικής poly(U)poly(C) ριβονουκλεάσης από διάφορα αναπτυξιακά στάδια του εντόμου Ceratitis capitata , του ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae , και από ανθρώπινο ιστό. Μελέτη του τρόπου δράσης της ριβονουκλεάσης σε διάφορα στάδια πρωτεϊνοσύνθεσης και του ρόλου της στον έλεγχο της πρωτεϊνοσύνθεσης.
  • Ανίχνευση mRNA Ddc χρησιμοποιώντας ιχνηθέτη αλληλουχία των cDNA μορίων.