Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Γεώργιος Ροδάκης
   

Γεώργιος Ροδάκης  
Ομότιμος Καθηγητής Μοριακής και Εξελικτικής Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: grodakis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο Οικίας:
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

  • Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Εξελικτική Γονιδιωματική.
  • Δομή, λειτουργία, γονιδιακή οργάνωση και εξέλιξη του mtDNA των Μεταζώων.
  • Υπολογιστική Εξελικτική, Φυλογενετική & Φυλογεωγραφική Ανάλυση.
  • Δομή, λειτουργία και εξέλιξη Πολυγονιδιακών Οικογενειών.

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα:

  • Η μοριακή βάση του ανορθόδοξου φαινομένου της Διπλής Μονογονεϊκής Κληρονομικότητας του μιτοχονδριακού DNA στα δίθυρα μαλάκια.
  • Φυλογεωγραφική ανάλυση του γένους Albinaria (Gastropoda: Clausiliidae), με βάση αλληλουχίες μιτοχονδριακού και πυρηνικού DNA.
  • Δομή, εξέλιξη και ρύθμιση της έκφρασης της υπεροικογένειας των γονιδίων του χορίου του Bombyx mori.
  • Έλεγχος της αξιοπιστίας του διαγνωστικού PCR σε περιπτώσεις ελλείψεων στο μιτοχονδριακό DNA του ανθρώπου.