Αρχική » Τομείς » Τομέας Βοτανικής

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

 

Η σπουδή των θεμελιωδών αρχών οι οποίες ίσχυσαν για την εμφάνιση και εξέλιξη καθώς και εκείνων που διέπουν την οργάνωση και διαβίωση των σημερινών φυτικών οργανισμών (βακτηρίων, κυανοβακτηρίων, φυκών, μυκήτων, λειχήνων, βρυοφύτων και τραχεοφύτων) στην αδιάκοπη αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον.

Η Μορφολογία σε μοριακό, υποκυτταρικό, κυτταρικό και πολυκυτταρικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η Φυσιολογία, συμπεριλαμβανόμενης και της Οικοφυσιολογίας.

Η Γενική Μικροβιολογία, η Φυκολογία, η Μυκητολογία κλπ κλάδοι που ασχολούνται ειδικώς με ορισμένη κατηγορία φυτικών οργανισμών.

Η Εφαρμοσμένη Βοτανική, δηλ. η ανάπτυξη νέων (βιοτεχνολογικών) εφαρμογών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αμαλία Καραγκούνη - Kύρτσου Γραφείο: 34 (V+4)
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: akar[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλ: 210 727 4526 & 4704 - Fax: 210 727 4901
   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655 - Fax: 210 727 4654
   

Γεώργιος Διαλλινάς Γραφείο: 42 (V+4)
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649 - Fax: 210 727 4702
   

Νικόλαος Χριστοδουλάκης Γραφείο: 19 (VΙ+4)
Καθηγητής Ανατομίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: nchristo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4650 - Fax: 210 727 4702
   

Σοφία Ριζοπούλου Γραφείο: 8 (VI+4)
Καθηγήτρια Οικοφυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: srhizop[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4513 - Fax: 210 727 4702
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131 - Fax: 210 727 4702
   

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140 - Fax: 210 727 4901
   

Ανδρέας Ρούσσης Γραφείο: 3 (VI+4)
Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: aroussis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4694 - Fax: 210 727 4702
   

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Μαρία-Σόνια Μελετίου - Χρήστου Γραφείο: 30 (VΙ+4)
Λέκτορας Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mmeleti[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4503 - Fax: 210 727 4702
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Σωτήριος Αμίλλης Γραφείο: 38 (V+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: samillis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4123 - Fax: 210 727 4702
   

Δρ. Ελένη Γιαννούτσου Γραφείο: 1 (VI+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: egianno[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4203 - Fax: 210 727 4702
   

Δρ. Πηνελόπη Δεληπέτρου Γραφείο: 28 (VIB+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pindel[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4657
   

Δρ. Μαρία Δούση Γραφείο: 22 (VIβ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: mdoussi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4654
   

Δρ. Ευστάθιος Κατσίφας Γραφείο: 34 (V+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: skatsi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4704 - Fax: 210 7274 901
   

Δρ. Θεοδώρα Νικολακοπούλου
Γραφείο: 72 (VI+0.00) -  Τηλ: 210 727 4659
(Με άδεια χωρίς αποδοχές στην European Προσωπική Ιστοσελίδα
External Action Service, Brussels) E-mail: dnikol[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4630 - Fax: 210 727 4702
   

Δρ. Αλέξανδρος Σαββίδης Γραφείο: 40 (V+4.00)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alsavvi@biol.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4188 - Fax: 210 727 4901
   

Δρ. Πηνελόπη Σωτηρίου Γραφείο: 72 (VIΒ+0.00)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: penysotiriou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4659 - Fax: 210 727 4702