Αρχική » Τομείς » Τομέας Βοτανικής

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος. Περιλαμβάνει και το Εργαστήριο
Γενικής Βοτανικής 
στο οποίο ανήκει η Τράπεζα Σπερμάτων ΕΚΠΑ (πληροφορίες εδώ)

Γνωστικό Αντικείμενο:

 

 

 

Η σπουδή των θεμελιωδών αρχών οι οποίες ίσχυσαν για την εμφάνιση και εξέλιξη καθώς και εκείνων που διέπουν την οργάνωση και διαβίωση των σημερινών φυτικών οργανισμών (βακτηρίων, κυανοβακτηρίων, φυκών, μυκήτων, βρυοφύτων, τραχεοφύτων και όλων των ανώτερων φυτών) στην αδιάκοπη αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον. Εξετάζεται η Μορφολογία σε μοριακό, υποκυτταρικό, κυτταρικό και πολυκυτταρικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων.

Η Φυσιολογία, συμπεριλαμβανόμενης και της Οικοφυσιολογίας, έχουν σκοπό στην κατανόηση της λειτουργικής πολυπλοκότητας των φυτικών οργανισμών. Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να αντιληφθούν σε βάθος τους μηχανισμούς και τη σημασία των βιοχημικών, βιοφυσικών και αναπτυξιακών λειτουργιών και διεργασιών στη ζωή ενός φυτού: από την εμβρυογένεση και τη φύτρωση, τη φωτοσύνθεση, τις υδατικές σχέσεις και τη θρέψη, την αύξηση, την ανάπτυξη και τις αποκρίσεις σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, μέχρι τη γήρανση και τον θάνατο. Επιπλέον στο μάθημα Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών γίνεται περιγραφή και ανάλυση (σε μοριακό, βιοχημικό και γενετικό επίπεδο) όλων των μέχρι σήμερα ερευνητικών επιτευγμάτων και μηχανισμών μοριακής γενετικής που διέπουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών.

Η Γενική Μικροβιολογία, η Μοριακή Μικροβιολογία και η Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, έχουν στόχο την γνώση και την διαχείριση των μικροοργανισμών. Αναπτύσσονται θέματα πάνω στην εξέλιξη, συστηματική κατάταξη, δομή και λειτουργία Ιών, Βακτηρίων, Αρχαίων και Μυκήτων. Επιπλέον γίνεται ανάλυση του βασικού μαθηματικού μοντέλου ανάπτυξης μικροοργανισμών και του τρόπου ελέγχου της ανάπτυξης τους. Αποκτούνται γνώσεις πάνω στη Μοριακή Μικροβιολογία και στη βιοτεχνολογική αξιοποίηση των μικροοργανισμών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου..

 

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Φυσιολογία Φυτώνβ) Γενική Μικροβιολογίαγ) Οικοανατομία Φυτών, δ) Βιολογία Φυτικού Κυττάρουε) Μεταβολισμός Φυτώνστ) Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, ζ) Αναπτυξιακή και Μοριακή Βιολογία Φυτώνη) Οικοφυσιολογία Φυτών και θ) Μοριακή Μικροβιολογία.

Ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των δια-τομεακών μαθημάτων: α) Βοτανική, β) Ιστορία και Εξέλιξη της Βιολογίαςγ) Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική και δ) Βιοτεχνολογία.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: α) Διδακτική της Βιολογίας, β) Οικολογία & Διαχείριση της Βιοποικιλότητας και γ) Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία.

 

     

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεώργιος Διαλλινάς Γραφείο: 42 (V+4)
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4649
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Δημήτριος Χατζηνικολάου Γραφείο: 44 (V+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dhatzini[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4140
   

Κοσμάς Χαραλαμπίδης Γραφείο: 17 (VΙ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kharalamp[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4131
   

Ανδρέας Ρούσσης Γραφείο: 3 (VI+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: aroussis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4694
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Ιωάννης - Δημοσθένης Αδαμάκης Γραφείο: 6 (VΙ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Βιολογίας Φυτών με έμφαση στη Δομή Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: iadamaki[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4653
   

Δέσποινα Σ. Σαμακοβλή Γραφείο: ... (... ...)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dsamakovli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4356
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Σωτήριος Αμίλλης Γραφείο: 38 (V+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: samillis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4123
   

Δρ. Ελένη Γιαννούτσου Γραφείο: 1 (VI+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: egianno[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4701
   

Δρ. Μαρία Δούση Γραφείο: 22 (VIβ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: mdoussi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4654
   

Δρ. Ευστάθιος Κατσίφας Γραφείο: 34 (V+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: skatsi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4704
   

Δρ. Αλέξανδρος Σαββίδης Γραφείο: 40 (V+4.00)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: alsavvi@biol.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4188
   

Δρ. Πηνελόπη Σωτηρίου Γραφείο: 72 (VIΒ+0.00)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: penysotiriou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4659
   

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

   

Κυριάκος Γεωργίου Γραφείο: 26 (VΙ+4)
Ομότιμος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kgeorghi[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4656
   
   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Ομότιμος Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4655