Αρχική » Τομείς » Τομέας Βοτανικής » Γεώργιος Διαλλινάς
   

Γεώργιος Διαλλινάς Γραφείο: 42 (V+4)
Καθηγητής Μοριακής Μικροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: diallina[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae - Research Interests Τηλέφωνο: 210 727 4649 - Fax: 210 727 4702
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μοριακή Μικροβιολογία
  • Γενετική και Φυσιολογία Μυκήτων
  • Μελέτη Διαμεμβρανικών Μεταφορέων Προλίνης, Πουρινών, Πυριμιδινών, Ασκορβικού οξέος (Ρύθμιση γονιδιακής έκφρασης, Βιογένεση, Σχέσεις Δομής - Λειτουργίας, Τοπολογία)
  • Χρήση πρότυπων μικροβιακών συστημάτων για την μελέτη γονιδίων ιατρικής και φαρμακολογικής σημασίας