Αρχική » Τομείς » Τομέας Βοτανικής » Κωνσταντίνος Α. Θάνος
   

Κωνσταντίνος Α. Θάνος Γραφείο: 24 (VΙ+4)
Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cthanos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4655
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Βιολογία και τεχνολογία σπερμάτων
  • Οικοφυσιολογία φύτρωσης σπερμάτων και εγκατάστασης αρτιβλάστων
  • Φωτοβιολογία φυτών - φυτόχρωμα
  • Μεταπυρική αναγέννηση της βλάστησης Μεσογειακού τύπου
  • Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση φυτών και Τράπεζες Σπερμάτων
  • Επιτόπια (in situ) διατήρηση φυτών και οικοτόπων
  • Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αναπαραγωγική φυσιολογία και οικολογία των φυτών
  • Ο Θεόφραστος και η ιστορία της Επιστήμης των Φυτών