Αρχική » Τομείς » Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το
Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

Γνωστικό Αντικείμενο:

Φυσιολογία των ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου από την κυτταρική μέχρι την οργανισμική βαθμίδα. Ιστολογία, Ιστοφυσιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία: Εμβρυολογία, Πειραματική Μορφογένεση, Φυσική Ανθρωπολογία, Ανοσολογία, Χημική Ζωολογία, Νευροβιολο- γία, Συγκριτική Ενδοκρινολογία.

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Φυσιολογία Ζώων, β) Ανοσολογία, γ) Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων και δ) Φυσική Ανθρωπολογία.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των δια-τομεακών μαθημάτων: α) Νευροβιολογία - Νευροχημείαβ) Εξελικτική Βιολογία, γ) Νησιωτική Βιογεωγραφία, δ) Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας και ε) Συμπεριφορά Ζώων.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Ο Τομέας έχει επίσης την ευθύνη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχικάων Σπουδών με τίτλο: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» - «Διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Νευροεπιστήμες».

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα οργανώνεται και λειτουργεί σε συνεργασία του Τμήματος με την Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής του Ε.Κ.Π.Α., το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.), το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επίπεδο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) - Master of Sciences (M.Sc.) στο επιστημονικό πεδίο των Νευροεπιστημών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://masterneuroscience.biol.uoa.gr/

 Ο Τομέας λειτουργεί την Αίθουσα Διδασκαλίας «Πέτρος Βλάχος» για τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του μαθημάτων, για εκπαιδευτικά και ερευνητικά σεμινάρια, παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, για τηλεδιασκέψεις κλπ.

Η Αίθουσα διατίθεται και για εκπαιδευτικές δραστηριότητες των άλλων Τομέων του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Όποιος επιθυμεί να την χρησιμοποιήσει πρέπει να ελέγξει αν είναι διαθέσιμη και να επικοινωνήσει με τον Καθηγητή κ Σπ. Ευθυμιόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: efthis[at]biol.uoa[dot]gr.

Για να κάνετε έλεγχο διαθεσιμότητας της Αίθουσας δείτε το: Πρόγραμμα Χρήσης της Αίθουσας Διδασκαλίας «Πέτρος Βλάχος»

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Νευροβιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635
   

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτα Παπαζαφείρη Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή Γραφείο: 60 (IX+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ikaggeli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4948 - Fax: 210 727 4635
   
     

Μαρία - Ελένη Χοβαλοπούλου Γραφείο: ... (...+...)
Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογικής Ανθρωπολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: marilenachov[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4415
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Αθηνά Μαρμάρη
Γραφείο: 67 (IX+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: amarmari[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου Γραφείο: 46 (VIIIΒ+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: spapabas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4942 - Fax: 210 727 4635
   

Δρ. Αγγελική Φωτεινοπούλου Γραφείο: 67 (ΙΧ+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: afotinop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4738