Αρχική » Τομείς » Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Διασυστημικής Φυσιολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Φυσιολογία των ζωικών οργανισμών, συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου από την κυτταρική μέχρι την οργανισμική βαθμίδα. Ιστολογία, Ιστοφυσιολογία, Αναπτυξιακή Βιολογία: Εμβρυολογία, Πειραματική Μορφογένεση, Φυσική Ανθρωπολογία, Ανοσολογία, Χημική Ζωολογία, Νευροβιολο- γία, Συγκριτική Ενδοκρινολογία.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Φυσιολογία Ζώων, β) Ανοσολογία, γ) Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, και δ) Φυσική Ανθρωπολογία

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ

Αικατερίνη Γαϊτανάκη Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αικατερίνη Γαϊτανάκη Γραφείο: 46α (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgaitan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4136 - Fax: 210 727 4635
   

Σπύρος Ευθυμιόπουλος Γραφείο: 44 (VIIIb+51)
Καθηγητής Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου - Προσωπική Ιστοσελίδα
Νευροβιολογίας E-mail: efthis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4890 - Fax: 210 727 4635
   

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Προσωπική Ιστοσελίδα
Οικοφυσιολογίας E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτα Παπαζαφείρη Γραφείο: 47 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ppapaz[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4665 - Fax: 210 727 4635
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή Γραφείο: 60 (IX+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ikaggeli[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4948 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Αθηνά Μαρμάρη
Γραφείο: 67 (IX+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: amarmari[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου Γραφείο: 46 (VIIIΒ+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: spapabas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4942 - Fax: 210 727 4635
   

Δρ. Αγγελική Φωτεινοπούλου Γραφείο: 67 (ΙΧ+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: afotinop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4738
   

Περισσότερες Πληροφορίες: