Αρχική » Τομείς » Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου » Ευστράτιος Δ. Βαλάκος
   

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος Γραφείο: 69 (IX+12)
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων - Οικοφυσιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: evalakos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4376 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Συγκριτική, περιβαλλοντική και εξελικτική φυσιολογία ζώων.
  • Προσαρμογές (οικολογικές-φυσιολογικές) των ερπετών και σαλιγκαριών σε μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα.
  • Θερμική βιολογία ερπετών
  • Νησιωτική οικολογία και προσαρμογές
  • Προστασία ενδημικών ειδών (ερπετά)
  • Φυλογένεση των Lacertidae

Χρήσιμος Ιστότοπος: Συγκριτική, Εξελικτική & Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων