Αρχική » Τομείς » Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου » Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή
   

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή Γραφείο: 60 (IX+12)
Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ζώων Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ikaggeli[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4948 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ενδοκυτταρικά μονοπάτια μεταγωγής στρεσογόνων σημάτων με έμφαση στις ενεργοποιούμενες από μιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες (MAPKs).
  • Επίδραση οξειδωτικού στρες στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.
  • Μελέτη πρωτεϊνών θερμικού στρες (π.χ. οξυγενάση της αίμης, α-Β-κρυσταλλίνη).
  • Μελέτη των μηχανισμών ρύθμισης των μεταλλοπρωτεϊνασών της εξωκυττάριας ουσίας (MMPs).