Αρχική » Τομείς » Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου » Ουρανία Τσιτσιλώνη
   

Ουρανία Τσιτσιλώνη Γραφείο: 51 (VIIIb+12)
Καθηγήτρια Ανοσολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: rtsitsil[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4215 - Fax: 210 727 4635
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανοσολογία του καρκίνου-Ανοσοθεραπεία: μελέτη της δράσης και του μηχανισμού ενεργοποίησης λεμφοκυττάρων με συνδυασμούς κυτταροκινών και διαλυτών ανοσορυθμιστών για ανάπτυξη πρωτοκόλλων ανοσοθεραπείας-εφαρμογή τους σε πειραματικά μοντέλα ζώων. Μελέτη της in vitro ενεργοποίησης λεμφοκυτταρικών πληθυσμών από καρκινοπαθείς και της ανάπτυξης ειδικών κυτταροτοξικών σειρών και κλώνων για εφαρμογή σε κλινικές δοκιμές. Απομόνωση και χαρακτηρισμός καρκινικών αντιγόνων από μεταστατικούς όγκους του μαστού και των ωοθηκών. Παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι ανασυνδυασμένων κυτταροκινών. Ανάπτυξη ανοσοενζυμικών διαγνωστικών (ELISA) έναντι κυτταροκινών και έναντι αντιγόνων του ιού του AIDS και του ιού της ηπατίτιδας Β. Ανοσολογική ανάλυση παραμέτρων που σχετίζονται με την κλινική εικόνα ασθενών με καρκίνο του μαστού, εντέρου και πνεύμονος. Ανάπτυξη συνδυαστικών πρωτοκόλλων ανοσοθεραπείας για ασθενείς με καρκίνο μαστού, ωοθηκών, εντέρου και αιματολογικούς καρκίνους.

Μελέτη των α- και β-θυμοσινών: δομικός χαρακτηρισμός των πολυπεπτιδίων, ανάπτυξη μεθόδων ανίχνευσης και εντοπισμού τους (ανοσοδοκιμασιών/ ανοσοϊστοχημικών μεθόδων) και μέτρηση των επιπέδων τους σε ιστούς σπονδυλοζώων, μελέτη της υποκυτταρικής τους κατανομής, in vitro και in vivo δράση και ανοσολογικός ρόλος της προθυμοσίνης α στην ενίσχυση των λειτουργιών κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος σε υγιείς δότες και καρκινοπαθείς. Εντοπισμός ανοσοδραστικού τμήματος του πολυπεπτιδίου και μελέτη της ανοσολογικής δράσης συνθετικών θραυσμάτων της προθυμοσίνης α.

Πρωτεϊνική ανάλυση εκχυλισμάτων ιστών και υπερκειμένων κυτταρικών καλλιεργειών: ταυτοποίηση και ανάλυση πρωτεολυτικά παραχθέντων πρωτεϊνικών θραυσμάτων από εκχυλίσματα μυϊκού ιστού, παραγωγή αντισωμάτων και ανάπτυξη ανοσοδοκιμασιών έναντι πεπτιδίων σημαντικών για τον ποιοτικό έλεγχο των εμπορεύσιμων προϊόντων. Πρωτεομική ανάλυση υπερκειμένων καλλιεργειών που προέρχονται από την in vitro ενεργοποίηση ανθρώπινων ή ποντικίσιων λεμφοκυττάρων με εξωγενώς χορηγούμενους παράγοντες (πχ. κυτταροκίνες, αντισώματα έναντι επιφανειακών μορίων).