Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Κλασική Γενετική, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Πληθυσμών, Ανοσογενετική, Γενική Βιολογία, Βιοχημική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Γενετική Μηχανική, Μικροβιακή Γενετική, Αναπτυξιακή Γενετική, Γενετική Φυτών, Φαρμακογενετική, Γενετική τροποποίηση - βελτίωση οργανισμών, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική, Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Γενετικήβ) Βιοτεχνολογίαγ) Γενετική Ανθρώπου, δ) Μοριακή Γενετική και ε) Βιολογία του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Παράλληλα συμμετέχει στα διατομεακά μαθήματα: α) Γονιδιωματική, β) Εξελικτική Βιολογία και γ) Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας.

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

   
 

Ο Τομέας συντονίζει το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήμα Βιολογίας και Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) με τίτλο «Βιοτεχνολογία»

   

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ

     

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8)
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4401 - Fax: 210 727 4318
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8)
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4401 - Fax: 210 727 4318
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Αικατερίνη – Μαρία Παππά Γραφείο: 18 (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής E-mail: kmpappas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4340 - Fax: 210 727 4318
   
     

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8)
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4488 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Ανδρέας Ε. Αγαθαγγελίδης Γραφείο: 3 (VI+8)
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: agathan[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Δρ. Ελένη Κάτανα Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
  Γραφείο: ... (...+...)
  E-mail: elekatana[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV - Google Scholar Τηλέφωνο: 210 727 4542
   
     

Δρ. Μαρία Σαρίκα Γραφείο: 15 (VΙ+8)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: msarika[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4719
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Έλενα Παππά Γραφείο: ...
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: elepappa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4350
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Αθηνά Μπούρμπουλα
Γραφείο: 19 (VI+8)
Γραμματέας Τομέα Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: abourbou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4632 - Fax: 210 727 4318