Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Βιοτεχνολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Κλασική Γενετική, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Πληθυσμών, Ανοσογενετική, Γενική Βιολογία, Βιοχημική Γενετική, Μοριακή Γενετική, Γενετική Μηχανική, Μικροβιακή Γενετική, Αναπτυξιακή Γενετική, Γενετική Φυτών, Φαρμακογενετική, Γενετική τροποποίηση - βελτίωση οργανισμών, Βιοτεχνολογία και εφαρμογές στην Ιατρική, Βιομηχανία, Γεωργία, Περιβάλλον.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Εισαγωγή στη Βιολογία, β) Γενετική, γ) Ειδικά Θέματα Γενετικής, δ) Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης, ε) Γενετική Ανθρώπου και στ) Βιοτεχνολογία

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ

Κλεονίκη Λάμνησου Γραφείο: 2 (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4636 - Fax: 210 727 4318
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8)
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4401 - Fax: 210 727 4318
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Κλεονίκη Λάμνησου Γραφείο: 2 (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου E-mail: klamnis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4636 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αικατερίνη – Μαρία Παππά Γραφείο: 18 (VΙ+8)
Επίκουρη Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής E-mail: kmpappas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4340 - Fax: 210 727 4318
   

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8)
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4488 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρ. Κλαυδία Γεμεντζή
Γραφείο: 8 (VI+8)
Τεχνολόγος Τροφίμων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgementzi[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4622
   

Δρ. Μαρία Σαρίκα Γραφείο: 15 (VΙ+8)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: msarika[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4719
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Έλενα Παππά Γραφείο: ...
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: elepappa[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4350
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αθηνά Μπούρμπουλα
Γραφείο: 19 (VI+8)
Γραμματέας Τομέα Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: abourbou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4632 - Fax: 210 727 4318