Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Ανδρέας Αγαθαγγελίδης
     

Ανδρέας Ε. Αγαθαγγελίδης Γραφείο: 3 (VI+8)
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Ευκαρυωτικών Οργανισμών E-mail: agathan[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4629
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

   
Η μελέτη των μηχανισμών που εμπλέκονται στον καθορισμό των χαρακτηριστικών του άνοσου ρεπερτορίου σε διαφόρους τύπους νοσημάτων (λεμφώματα/λευχαιμίες, αυτοάνοσα νοσήματα, λοιμώξεις κ.ά.) καθώς και στο γενικό πληθυσμό.
   
Χαρακτηρισμός γονιδίων, σηματοδοτικών μονοπατιών και κυτταρικών μηχανισμών που σχετίζονται με την οντογένεση και την παθογένεση διαφόρων τύπων καρκίνου.
   
Η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων γονιδιωματικής και μεταγραφωματικής ανάλυσης (Next Generation Sequencing) και ο σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων για την επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (Big Data analytics).