Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Βασιλική Αλεπόρου - Μαρίνου
   

Βασιλική Αλεπόρου - Μαρίνου Γραφείο: 3 (VΙ+8)
Καθηγήτρια Βιοχημικής & Μοριακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: valepor[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4629 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Βιοχημική και Μοριακή Γενετική: Ανάλυση DNA-προσδενόμενων πρωτεϊνών σε διάφορους οργανισμούς. Ρόλος τους στην καρκινογένεση και γήρανση. Μελέτη γονιδίων και πρωτεϊνών σε κληρονομικά και πολυπαραγοντικά νοσήματα.