Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Παναγούλα Κόλλια
   

Παναγούλα Κόλλια Γραφείο: 17 (VΙ+8) - Τηλ: 210 727 4401
Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pankollia[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4041 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

  • Μελέτη μεταγραφικών και μετα-μεταγραφικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη διαδοχική αλλαγή σφαιρινών κατά την οντογένεση του ανθρώπου.
  • Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών ουσιών που επάγουν την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη και μελέτη των υποκείμενων μηχανισμών.
  • Χαρακτηρισμός γονιδίων, πρωτεϊνών και σηματοδοτικών μονοπατιών που συμμετέχουν σε λεμφο- και μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα.
  • Μελέτη γονιδίων, μεταγραφικών παραγόντων και μηχανισμών ρύθμισης που σχετίζονται με ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος.