Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Πληθυσμιακή Οικολογία, Οικολογία Βιοκοινοτήτων, Λειτουργική Οικολογία, Βιογεωγραφία, Βιολογία της Διατήρησης, Μοριακή Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: Μορφολογία, Βιολογία, Βιοσυστηματική, Εξέλιξη - Φυλογένεση Έμβιων Όντων. Εποπτεία, λειτουργία και ανάπτυξη του Βοτανικού Μουσείου και του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Πρόγραμμα Σπουδών:


Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Ταξινομική Φυτών και Βιοσυστηματική, β) Γενική Οικολογία, γ) Οικολογία Πληθυσμών, δ) Υδρόβιοι Φυτικοί Οργανισμοί, ε) Χερσαία Φυτά και Μύκητες, στ) Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων, ζ) Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη Γραφείο: 17 (VIIIb+4)
Καθηγήτρια Οικολογίας & Χερσαίων Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: marianou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4352 - Fax: 210 727 4885
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   
     

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   
   

Κωνσταντίνος Τριάντης
Γραφείο: 37
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ktriantis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4241 - Fax: 210 727 ...
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Γραφείο: 5 (VIIIΑ+4)
Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

Δρ. Παύλος Ανδριόπουλος
Γραφείο: 24 (VIIIΒ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pandriop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4373
   

Δρ. Δημήτριος Καζάνης Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4375 - Fax: 210 727 4885
   

Δρ. Ιωάννα Λούβρου Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ilouvrou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4363 - Fax: 210 727 4885
   

Δρ. Ιωάννης Μπαζός Γραφείο: 34 (ΙΧ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ibazos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4240
   

Δρ. Ιωάννα Πυρρή Γραφείο: 5 (VΙΙΙΑ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ipyrri[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4253
   

Δρ. Κανέλλα Ραδέα Γραφείο: 37 (ΙΧ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: kradea[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4196
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ιωάννης Κόκκορης Γραφείο: 29 (VΙΙΙΒ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ikokkori[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4257