Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ

Στεγάζεται στον 1ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής

Γνωστικό Αντικείμενο:

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Πληθυσμιακή Οικολογία, Οικολογία Βιοκοινοτήτων, Λειτουργική Οικολογία, Βιογεωγραφία, Βιολογία της Διατήρησης, Μοριακή Οικολογία, Διαχείριση Περιβάλλοντος.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: Μορφολογία, Βιολογία, Βιοσυστηματική, Εξέλιξη - Φυλογένεση Έμβιων Όντων. Εποπτεία, λειτουργία και ανάπτυξη του Βοτανικού Μουσείου, του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Συλλογής Καλλιεργειών Μυκήτων και αποξηραμένων δειγμάτων (Μυκητοθήκη ATHUM), της Συλλογής Καλλιεργειών Φυκών (Φυκοθήκη Athu-Al), καθώς και Εκθέσεων Φυσικής Ιστορίας.

     

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Οικολογία, β) Βιολογία Διατήρησης, γ) Μοριακή Οικολογία, δ) Μυκητολογία, ε) Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων, στ) Φυκολογία, ζ) Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδας, η) Χλωρίδα της Ελλάδας.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των δια-τομεακών μαθημάτων: α) Βοτανικήβ) Εξελικτική Βιολογίαγ) Ιστορία και Εξέλιξη της Βιολογίας και δ) Νησιωτική Βιογεωγραφία

 
     

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

 

 

Ο Τομέας συντονίζει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο: «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας».

 
   

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Θεοφάνης Κωνσταντινίδης Γραφείο: 39 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: constgr[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4258 - Fax: 210 727 4885
   
     

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   
   

Κωνσταντίνος Τριάντης
Γραφείο: 37
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ktriantis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4241 - Fax: 210 727 ...
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Γραφείο: 5 (VIIIΑ+4)
Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885
   
     

Σάββας Μ. Γενίτσαρης Γραφείο: 15 (VIIIb+4)
Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων E-mail: genitsar[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249
   
     

Νικόλαος Μ. Φύλλας Γραφείο: 31 (VΙΙΙΒ+4)
Επίκουρος Καθηγητής Χερσαίας Οικολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: nfyllas[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4416
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

Δρ. Παύλος Ανδριόπουλος
Γραφείο: 24 (VIIIΒ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pandriop[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4373
   
     

Δρ. Δημήτριος Καζάνης Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: dkazanis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4375 - Fax: 210 727 4885
   
     

Δρ. Ιωάννα Λούβρου Γραφείο: 28 (VIIIb+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ilouvrou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4363 - Fax: 210 727 4885
   
     

Δρ. Ιωάννης Μπαζός Γραφείο: 34 (ΙΧ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ibazos[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4240
   
     

Δρ. Ιωάννα Πυρρή Γραφείο: 5 (VΙΙΙΑ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ipyrri[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4253
   
     

Δρ. Κανέλλα Ραδέα Γραφείο: 37 (ΙΧ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: kradea[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4196
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

     

Ιωάννης Κόκκορης Γραφείο: 29 (VΙΙΙΒ+4)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ikokkori[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4257