Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής » Αριστείδης Παρμακέλης
   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

  • Προσέγγιση της ποικιλότητας των ζωικών οργανισμών σε επίπεδο μορφολογικό, γενετικό και οικολογικό και διερεύνηση των εξελικτικών διαδικασιών που την κατευθύνουν.
  • Φυλογένεση/Φυλογεωγραφία και συστηματική ασπόνδυλων οργανισμών στο χώρο της νότιο-ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής χερσονήσου.
  • Μηχανισμοί που συμβάλουν στην υψηλή μιτοχονδριακή διαφοροποίηση που παρατηρείται στο γαστερόποδα.
  • Πρότυπα εποίκισης των νησιών της Μεσογείου από εξαφανισμένα θηλαστικά.
  • Ανάπτυξη και βελτίωση πρωτοκόλλων εξαγωγής γενετικού υλικού από απολιθωμένο ή υποβαθμισμένο πρωτογενές υλικό, με στόχο την επιτυχή χρησιμοποίηση του σε μελέτες πληθυσμιακής γενετικής/φυλογένεσης.
  • Οικολογία και βιολογία αναπαραγωγής χερσαίων γαστεροπόδων.
  • Επίδραση ανθρωπογενών δράσεων στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων της Κρήτης.
  • Μελέτη της επίδρασης των παρασίτων και του περιβάλλοντος στην εξέλιξη των γονιδίων (που σχετίζονται με την ελονοσία) του ανοσοποιητικού συστήματος του κουνουπιού της ελονοσίας (Anopheles gambiae sensu lato).
  • Μελέτη της γενετικής δομής των πληθυσμών εντόμων-φορέων ασθενειών.
  • Μελέτη των οικοφυσιολογικών προσαρμογών ασπονδύλων στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Προσαρμογή στο περιβάλλον ή φυλογένεση ορίζουν τις αποκρίσεις των οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
  • Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας κινδυνευόντων ειδών.