Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής » Αριστείδης Παρμακέλης
   

Αριστείδης Παρμακέλης Γραφείο: 41 (ΙΧ+4)
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
και Οικολογίας Πληθυσμών E-mail: aparmakel[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4736 - Fax: 210 727 4885
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

 • Προσέγγιση της ποικιλότητας των ζωικών οργανισμών σε επίπεδο μορφολογικό, γενετικό και οικολογικό και διερεύνηση των εξελικτικών διαδικασιών που την κατευθύνουν.
 • Φυλογένεση/Φυλογεωγραφία και συστηματική ασπόνδυλων οργανισμών στο χώρο της νότιο-ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής χερσονήσου.
 • Μηχανισμοί που συμβάλουν στην υψηλή μιτοχονδριακή διαφοροποίηση που παρατηρείται στο γαστερόποδα.
 • Πρότυπα εποίκισης των νησιών της Μεσογείου από εξαφανισμένα θηλαστικά.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση πρωτοκόλλων εξαγωγής γενετικού υλικού από απολιθωμένο ή υποβαθμισμένο πρωτογενές υλικό, με στόχο την επιτυχή χρησιμοποίηση του σε μελέτες πληθυσμιακής γενετικής/φυλογένεσης.
 • Οικολογία και βιολογία αναπαραγωγής χερσαίων γαστεροπόδων.
 • Επίδραση ανθρωπογενών δράσεων στην εξέλιξη των οικοσυστημάτων της Κρήτης.
 • Μελέτη της επίδρασης των παρασίτων και του περιβάλλοντος στην εξέλιξη των γονιδίων (που σχετίζονται με την ελονοσία) του ανοσοποιητικού συστήματος του κουνουπιού της ελονοσίας (Anopheles gambiae sensu lato).
 • Μελέτη της γενετικής δομής των πληθυσμών εντόμων-φορέων ασθενειών.
 • Μελέτη των οικοφυσιολογικών προσαρμογών ασπονδύλων στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Προσαρμογή στο περιβάλλον ή φυλογένεση ορίζουν τις αποκρίσεις των οργανισμών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
 • Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας κινδυνευόντων ειδών.