Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής » Σάββας Γενίτσαρης
     

Σάββας Μ. Γενίτσαρης Γραφείο: 15 (...+...)
Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων E-mail: genitsar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Η διερεύνηση της δομής και λειτουργίας των μικροβιακών κοινοτήτων, που περιλαμβάνουν μικροευκαρυώτες και προκαρυώτες, σε διάφορα οικοσυστήματα με έμφαση σε υδατικά συστήματα (εσωτερικά ύδατα, παράκτια και ωκεάνια συστήματα)
  • Η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μικροβιακών κοινοτήτων μεταξύ τους, με το αβιοτικό περιβάλλον και με άλλους οργανισμούς διαφόρων συστημάτων, κυρίως υδατικών οικοσυστημάτων
  • Η εφαρμογή κλασσικών εργαλείων μικροσκοπίας και σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης νουκλεϊκών οξέων για την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό των μικροοργανισμών και των λειτουργιών τους.