Αρχική » Τομείς » Τομέας Οικολογίας & Ταξινομικής » Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου
   

Ζαχαρούλα Γκόνου - Ζάγκου Γραφείο: 5 (VIIIα+4)
Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: zgonou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4324 - Fax: 210 727 4885
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μελέτη της ποικιλότητας των μακρομυκήτων (βασιδιομυκήτων και ασκομυκήτων) από διάφορα οικοσυστήματα της Ελλάδας (συστηματική, οικολογία, καθαρές καλλιέργειες).
  • Καταγραφή και προστασία της ποικιλότητας των μακρομυκήτων της Ελλάδας.
  • Συστηματική και οικολογική μελέτη διαφόρων ομάδων μυκήτων από ποικίλα ενδιαιτήματα και υποστρώματα (ξυλοσηπτικοί μύκητες, μυκητόφιλοι μύκητες, μεταπυρικοί μύκητες, μύκητες εδάφους, αερομεταφερόμενοι μύκητες κ.ά.).
  • Βιοτικές αλληλεπιδράσεις μυκήτων (μυκόρριζες, παρασιτισμός).
  • Ανίχνευση, παραγωγή και απομόνωση μεταβολιτών από στελέχη μακρομυκήτων και μυκητόφιλων μυκήτων.
  • Αξιοποίηση μακρομυκήτων και μυκητόφιλων μυκήτων σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία (βιοενεργές ενώσεις, βιοαποδόμηση, βιοεξυγίανση).
  • Aνάπτυξη του Μυκητολογικού Ερμπαρίου (Μυκητοθήκης) και της Συλλογής Καλλιεργειών Μυκήτων ATHUM του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνεχής εμπλουτισμός τους με νέα δείγματα και στελέχη από την ελληνική μυκητοχλωρίδα (από ποικίλες ομάδες των μυκήτων).