Αρχική » Τομείς » Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Ζωολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιολογία Ζωικών Οργανισμών από τη βαθμίδα του οργανισμού μέχρι αυτή του πληθυσμού. Σπουδή θαλάσσιων οργανισμών, σχέσεις και διεργασίες στη θάλασσα. Αξιοποίηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Διαχείριση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σπουδή ειδικών και εφαρμοσμένων κλάδων της Ζωολογίας. Πρωτοζωολογία, Συγκριτική Ανατομική, Εντομολογία, Εξελικτική Ζωολογία, Θεωρητική Ζωολογία, Συμπεριφορά Ζώων, Ζωική Ποικιλότητα, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Ζωολογίαβ) Ιχθυολογία, γ) Υδατοκαλλιέργειες, δ) Βιολογική Ωκεανογραφίαε) Πανίδα της Ελλάδας και στ) Συμπεριφορά Ζώων, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στα διατομεακά μαθήματα: α) Εξελικτική Βιολογία, β) Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας και γ) Νησιωτική Βιογεωγραφία.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μέλη του Τομέα διδάσκουν στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Διδακτική της Βιολογίας", στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία" και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας".

 

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

     

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Γραφείο: 30 (VI+12)
Καθηγήτρια Ιχθυολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620
   
     

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 {   }
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

 

Διονύσιος Ε. Ραΐτσος Γραφείο: 12 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: draitsos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4764 - Fax: 210 727 ...
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

Δρ. Χλόη - Άννα Αδαμοπούλου Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: cadam[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4729 - Fax: 210 727 4619
   
     

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Γραφείο: 17 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4603
   
     

Δρ. Βαρβάρα Βένου Γραφείο: 6 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: venoubar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4608
   
     

Ελένη Γαλένου Γραφείο: 6 (IV+12)
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: egalenou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4847
   
     

Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Γραφείο: 26 (IV+12)
Βιολόγος, BSc, MSc Νewcastle Upon Tyne University Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: cgeorgia[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4484
   
     

Δρ. Βασιλική Κρικώνη - Κυρίτση Γραφείο: 22 (VΙΒ+12)
Βιολόγος ΕΚΠΑ Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: vkriko[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4644
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βασιλική Σιαφάκα Γραφείο: 4 (IV+12)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
ΜSc. Διοίκηση & Οικονομική Τηλ/κών Δικτύων ΕΚΠΑ E-mail: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4602
   
     

Γεώργιος Σταυρακάκης Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βασίλειος Σταυρακάκης  Γραφείο: 2 (V+0)
Συντηρητής Μουσειακού Υλικού Προσωπική Ιστοσελίδα
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609