Αρχική » Τομείς » Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Ζωολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιολογία Ζωικών Οργανισμών από τη βαθμίδα του οργανισμού μέχρι αυτή του πληθυσμού. Σπουδή θαλάσσιων οργανισμών, σχέσεις και διεργασίες στη θάλασσα. Αξιοποίηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Διαχείριση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σπουδή ειδικών και εφαρμοσμένων κλάδων της Ζωολογίας. Πρωτοζωολογία, Συγκριτική Ανατομική, Εντομολογία, Εξελικτική Ζωολογία, Θεωρητική Ζωολογία, Συμπεριφορά Ζώων, Ζωική Ποικιλότητα, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Ζωολογία Ι και Ζωολογία ΙΙ, β) Ιχθυολογία, γ) Υδατοκαλλιέργειες, δ) Βιολογική Ωκεανογραφία και ε) Ζωική Ποικιλότητα, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο διατομεακό μάθημα Εξελικτική Βιολογία

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μέλη του Τομέα διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων (Εντομολογία), στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Ωκεανογραφία», «Βιοπληροφορική», «Σύγχρονες Τάσεις της Διδακτικής των Βιολογικών Μαθημάτων με Νέες Τεχνολογίες» και «Μουσειακές Σπουδές» καθώς και στο Πρόγραμμα «Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

   

Αναστάσιος Λεγάκις Γραφείο: 28 (IV+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αναστάσιος Λεγάκις Γραφείο: Γραφ.28 (IV+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Γραφείο: 30 (VI+12)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιχθυολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 {   }
   

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

Δρ. Χλόη - Άννα Αδαμοπούλου Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cadam[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4729 - Fax: 210 727 4619
   

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Γραφείο: 17 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4603
   

Δρ. Βαρβάρα Βένου Γραφείο: 6 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: venoubar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4608
   

Ελένη Γαλένου Γραφείο: 6 (IV+12)
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: egalenou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4847
   

Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Γραφείο: 26 (IV+12)
Βιολόγος, PSc., MSc Νewcastle Upon Tyne University Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgeorgia[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249
   

Δρ. Βασιλική Κρικώνη - Κυρίτση Γραφείο: 22 (VΙΒ+12)
Βιολόγος ΕΚΠΑ Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: vkriko[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4644
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βασιλική Σιαφάκα Γραφείο: 4 (IV+12)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Προσωπική Ιστοσελίδα
ΜSc. Διοίκηση & Οικονομική Τηλ/κών Δικτύων ΕΚΠΑ E-mail: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4602
   

Γεώργιος Σταυρακάκης Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βασίλειος Σταυρακάκης  Γραφείο: 2 (V+0)
Συντηρητής Μουσειακού Υλικού Προσωπική Ιστοσελίδα
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609