Αρχική » Τομείς » Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Κτιρίου του Τμήματος και περιλαμβάνει και το Εργαστήριο Ζωολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιολογία Ζωικών Οργανισμών από τη βαθμίδα του οργανισμού μέχρι αυτή του πληθυσμού. Σπουδή θαλάσσιων οργανισμών, σχέσεις και διεργασίες στη θάλασσα. Αξιοποίηση θαλάσσιων βιολογικών πόρων. Διαχείριση και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σπουδή ειδικών και εφαρμοσμένων κλάδων της Ζωολογίας. Πρωτοζωολογία, Συγκριτική Ανατομική, Εντομολογία, Εξελικτική Ζωολογία, Θεωρητική Ζωολογία, Συμπεριφορά Ζώων, Ζωική Ποικιλότητα, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, Υδατοκαλλιέργειες.

Πρόγραμμα Σπουδών:

Ο Τομέας έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία των ακόλουθων προπτυχιακών μαθημάτων: α) Ζωολογία Ι και Ζωολογία ΙΙ, β) Ιχθυολογία, γ) Υδατοκαλλιέργειες, δ) Βιολογική Ωκεανογραφία και ε) Ζωική Ποικιλότητα, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στο διατομεακό μάθημα Εξελικτική Βιολογία

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μέλη του Τομέα διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων (Εντομολογία), στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Ωκεανογραφία», «Βιοπληροφορική», «Σύγχρονες Τάσεις της Διδακτικής των Βιολογικών Μαθημάτων με Νέες Τεχνολογίες» και «Μουσειακές Σπουδές» καθώς και στο Πρόγραμμα «Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανθρώπινο Δυναμικό:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 {   }
   

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αναστάσιος Λεγάκις Γραφείο: Γραφ.28 (IV+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604
   
     

Περσεφόνη Μεγαλοφώνου Γραφείο: 30 (VI+12)
Καθηγήτρια Ιχθυολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: pmegalo[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4620 - Fax: 210 727 4620
   

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 {   }
   
     

Σκαρλάτος Ντέντος Γραφείο: 14 (VI+12)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ζωολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: sdedos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4705 - Fax: 210 727 4604
   

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

     

 

Διονύσιος Ε. Ραΐτσος Γραφείο: 12 (VI+12)
Επίκουρος Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα - Google Scholar
  E-mail: draitsos[at]biol.uoa[dot]gr
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα - Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4764 - Fax: 210 727 ...
   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

   

Δρ. Χλόη - Άννα Αδαμοπούλου Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cadam[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4729 - Fax: 210 727 4619
   
     

Δρ. Ιωάννης Αναστασίου Γραφείο: 17 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ianastasiou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4603
   
     

Δρ. Βαρβάρα Βένου Γραφείο: 6 (IV+12)
  Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: venoubar[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4608
   
     

Ελένη Γαλένου Γραφείο: 6 (IV+12)
Τεχνολόγος Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: egalenou[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4847
   
     

Δρ. Χρήστος Γεωργιάδης Γραφείο: 26 (IV+12)
Βιολόγος, PSc., MSc Νewcastle Upon Tyne University Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cgeorgia[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - CV Τηλέφωνο: 210 727 4249
   
     

Δρ. Βασιλική Κρικώνη - Κυρίτση Γραφείο: 22 (VΙΒ+12)
Βιολόγος ΕΚΠΑ Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: vkriko[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4644
   

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Βασιλική Σιαφάκα Γραφείο: 4 (IV+12)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιά Προσωπική Ιστοσελίδα
ΜSc. Διοίκηση & Οικονομική Τηλ/κών Δικτύων ΕΚΠΑ E-mail: vsiafaka[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4602
   
     

Γεώργιος Σταυρακάκης Γραφείο: 2 (V+0)
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609
   

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Βασίλειος Σταυρακάκης  Γραφείο: 2 (V+0)
Συντηρητής Μουσειακού Υλικού Προσωπική Ιστοσελίδα
Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών  E-mail: ...
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4609