Αρχική » Τομείς » Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας » Αναστάσιος Λεγάκης
   

Αναστάσιος Λεγάκις Γραφείο: Γραφ.28 (IV+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: alegakis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4372 - Fax: 210 727 4604
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Οικολογία, συστηματική και βιογεωγραφία χερσαίων ζώων.
  • Βιολογία της διατήρησης και προστασίας απειλούμενων ζώων.
  • Τράπεζες δεδομένων για τη βιοποικιλότητα.