Αρχική » Τομείς » Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας » Παναγιώτης Παφίλης
   

Παναγιώτης Παφίλης Γραφείο: 12 (VI+12)
Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: ppafil[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα Τηλέφωνο: 210 727 4544 - Fax: 210 727 { }
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Εξέλιξη και προσαρμογές (φυσιολογικές-οικολογικές) των ερπετών σε μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα: Μελέτη των αντιθηρευτικών στρατηγικών, της θερμικής βιολογίας, των στρατηγικών διατροφής, της διαφοροποίησης των χαρακτήρων, προσαρμογές στις ακραίες συνθήκες, κύκλος συστατικών του σώματος, μεταβολισμός, ανοσοοικολογία.
  • Νησιωτική βιογεωγραφία και προσαρμογές: Διαφοροποίηση φυσιολογικών και μορφολογικών χαρακτήρων σε νησιά, μεταβολές των στρατηγικών επιβίωσης, επίδραση της παλαιογεωγραφίας στην φαινοτυπική έκφραση οικοφυσιολογικών χαρακτήρων, ενδημισμός.
  • Προστασία ενδημικών ειδών (ερπετά, μαλάκια): Καθεστώς προστασίας, κίνδυνοι των μικρών πληθυσμών.
  • Φυλογένεση και εξέλιξη των Lacertidae: Γενετική διαφοροποίηση των ειδών στον Ελλαδικό χώρο, μέθοδοι μελέτης της φαινοτυπικής διαφοροποίησης.