Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Β. Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική (007 Υ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. ECTS Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Β007 Β' 4 3 5 7,0 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Το μάθημα πραγματεύεται: α) Στοιχεία μαθηματικών (βασικές μαθηματικές έννοιες, αλγεβρικές εξισώσεις, συναρτήσεις μίας ή περισσότερων μεταβλητών, απλές διαφορικές εξισώσεις μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών) β) Εισαγωγή στις πιθανότητες, γ) Περιγραφική στατιστική, δ) Έλεγχος υποθέσεων ε) Στατιστική ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, στ) Συσχέτιση και εξάρτιση (απλή και πολλαπλή γραμμική και λογαριθμιστική εξάρτηση), ζ) Αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται: α) να κατέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις μαθηματικών που απαιτούνται για την παρακολούθηση των υπολοίπων μαθημάτων του Τμήματος και της Βιοστατιστικής, καθώς και για την κατανόηση μεθόδων έρευνας όπως αυτές εφαρμόζονται στην Βιολογία και γενικότερα στη Βιοϊατρική έρευνα, β) να γνωρίζει πού, πότε και γιατί χρησιμοποιείται η Στατιστική στην Βιοϊατρική Έρευνα, γ) να μπορεί μετά το πέρας του εξαμήνου να παρουσιάζει δεδομένα και να εφαρμόζει σε αυτά απλές και σύνθετες στατιστικές δοκιμασίες, δ) να μπορεί να επιλέξει την κατάλληλη στατιστική δοκιμασία ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και να μπορεί να αναγνωρίσει πότε απαιτείται πιο πολύπλοκη στατιστική ανάλυση και ε) να κατανοεί και να μπορεί να κρίνει τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης που αναφέρονται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Βασικές έννοιες μαθηματικών, αλγεβρικές εξισώσεις, συναρτήσεις μίας ή περισσότερων μεταβλητών, απλές διαφορικές εξισώσεις μίας ή περισσοτέρων μεταβλητών, Εισαγωγή στις πιθανότητες και βασικές κατανομές, περιγραφική στατιστική, έλεγχος υποθέσεων και σύγκριση μέσων τιμών, ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, διατάξιμα χαρακτηριστικά και άλλες μη παραμετρικές δοκιμασίες, συσχέτιση, απλή και πολλαπλή γραμμική εξάρτηση, λογαριθμιστική εξάρτηση, αξιολόγηση εργαστηριακών ευρημάτων, κανόνας Bayes.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1.

2.

3.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Δ. ΧατζηνικολάουΑναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Β. Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής - Ν. Πανταζής, ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής
 
  Εργαστήρια: ...
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL304
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιοστατιστική

Συγγραφέας: Δ. Τριχόπουλος, Α. Τζώνου, Κ. Κατσουγιάννη
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2002 - ISBN: 978-960-394-108-8
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 41236
 
  Τίτλος: Ιατρική Στατιστική με μια ματιά

Συγγραφέας: Petrie Aviva, Sabin Caroline
Εκδοτικός Οίκος: Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2015 - ISBN: 978-960-583-082-3
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 50660142
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις Μαθηματικών
Συγγραφέας: Διδάσκοντες
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, ...
Διανομή Σημειώσεων από: eclass
 
Παρατηρήσεις:
 
  Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης.