Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Δ. Δημιουργία Νέας Επιχείρησης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  ... Δ' 3 ... ... 6,0 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημιουργία μίας νεοφυούς επιχείρησης (startup). Το μάθημα προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για το πως θα μετατραπεί μία ιδέα σε νέο προϊόν και στη συνέχεια ένα προϊόν σε μία βιώσιμη επιχείρηση με βάση τη μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (lean startup). Στόχος είναι όπως παράλληλα με τις επιχειρηματικές δεξιότητες οι φοιτητές να ενστερνιστούν την κουλτούρα της επιχειρηματικότητας (entrepreneurial mindset) ως βασικό στοιχείο δημιουργίας νέας επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές: α) θα λάβουν βασικές γνώσεις αναφορικά με το σχηματισμό μίας επιχειρηματικής ομάδας, β) θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαμορφώσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο (business model), γ) θα δημιουργούν ελάχιστα βιώσιμα προϊόντα (Minimum Viable Products) με τα οποία θα διοργανώνουν επιχειρηματικά «πειράματα» (real life experiments), δ) θα συγγράψουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), ε) θα μάθουν να επικοινωνούν την επιχειρηματική τους ιδέα με τη μορφή της παρουσίασης (elevator pitch). Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα εργαστούν σε δικές τους επιχειρηματικές ιδέες. Το μάθημα απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές οι οποίοι θέλουν να υλοποιήσουν μία δική τους επιχειρηματική ιδέα. Το μάθημα υλοποιείται με τη συμβολή του Κέντρου Αρχιμήδης (Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας) του ΕΚΠΑ. Λόγω του εργαστηριακού χαρακτήρα του μαθήματος ο μέγιστος αριθμός φοιτητών θα είναι 50.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

...

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

1. Η επιχειρηματική ιδέα/lean startup: Προέλευση επιχειρηματικών ιδεών - Εργαστήριο ιδεασμού/αναζήτησης επιχειρηματικής ιδέας (ideation workshop) - Εισαγωγή στη μεθοδολογία της λιτής επιχειρηματικής εκκίνησης (lean startup) - 2. Η επιχειρηματική ιδέα: Τι είναι η επιχειρηματικότητα και γιατί είναι σημαντική - Επιχειρηματική σκέψη και κίνητρα (entrepreneurial mindset and motivation) - Entrepreneurial idea shopping - 3. Το επιχειρηματικό μοντέλο: Τι είναι το επιχειρηματικό μοντέλο - Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas) - Καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου (business model innovation) - Εργαστήριο Επιχειρηματικού Μοντέλου - 4. Ανακάλυψη πελάτη (customer discovery) I: Ορισμός του «προβλήματος» (που θα λύσει η νέα επιχείρηση)/Define the problem - Ανάλυση του ανταγωνισμού - Επιλογή αγοράς (Beachhead market) - 5. Ανακάλυψη πελάτη (customer discovery) IΙ: Το προφίλ του πελάτη B2C και B2B - Η συνέντευξη του προβλήματος (the problem interview) - 6. Η επιχειρηματική ομάδα: Βασικές αρχές ανάπτυξης και επικοινωνίας επιχειρηματικής ομάδας - Σχηματισμός επιχειρηματικών ομάδων στο πλαίσιο του μαθήματος - Team manifesto – Φτιάχνουν ένα team manifesto - 7. Ενδιάμεση παρουσίαση I: Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει: α) τον Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου και β) την αναφορά από τα ευρήματα των συνεντεύξεων του προβλήματος - 8. Ανακάλυψη πελάτη (customer discovery) IΙΙ: Ορισμός της «λύσης» (define solution) - Ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (Minimum Viable Product) - Πειράματα με βάση το MVP (real life experiments) - 9. Επιχειρηματικό Σχέδιο: Τα βασικά μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου - 10. Χρηματοοικονομικά Επιχειρηματικού Σχεδίου - 11. Ενδιάμεση παρουσίαση II: Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει τον ελάχιστο βιώσιμο προϊόν (MVP) και την αναφορά από τα «πειράματα» που πραγματοποιήθηκαν - 12. Τεχνικές παρουσιάσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις (elevator pitch): Τι είναι το elevator pitch και ποια η σημασία του - Εργαστήριο τεχνικών παρουσιάσεων - 13. Χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων: Bootstrapping - Οικογένεια και φίλοι (friends, family and fools) - Επιχειρηματικοί άγγελοι (Business Angels) - Venture Capital/Corporate Venture Capital - Crowdfunding - Επιδοτήσεις - ICO

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Αντώνης Λιβιεράτος, Επ. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Συντονιστής Μαθήματος) -
 
  Εργαστήρια: 
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδειγμάτων
Συγγραφέας: Osterwalder Alexander, Pigneur Yves
Εκδοτικός Οίκος: BROKEN HILL PUBLISHERS LTD
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Λευκωσία, 2017 - ISBN: 978-996-327-4369
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 68373077
 
  Τίτλος: LEAN STARTUP
Συγγραφέας: E. Ries
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Λιβάνη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2013 - ISBN: 978-960-14-2746-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 42030444
 
  Τίτλος: Επιχειρηματικότητα - Νοοτροπία και πρακτική
Συγγραφέας: H. Neck, C. Neck, E. Murray Ε. Τσίτσκαρη, Γ. Σταμπουλής (Επιμ.)
Εκδοτικός Οίκος:

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2020 - ISBN: 978-960-586-341-8
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94645251
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: ... Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
  Τίτλος: ... Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
  Τίτλος: ... Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Ημέρα εξετάσεων (κατά προτίμηση τελευταίο μάθημα της εξεταστικής): Elevator pitch - Παράδοση επιχειρηματικού σχεδίου.

Στις εξετάσεις οι φοιτητές θα χωριστούν σε ομάδες των 3-5 ατόμων. Κάθε ομάδα θα εργαστεί πάνω σε μία δική της επιχειρηματική ιδέα. Στο πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας, οι ομάδες θα πρέπει να ωριμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από μία σειρά ασκήσεων/παραδοτέων τα οποία θα παραδίδονται σταδιακά μέσα στο εξάμηνο. Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός θα διαμορφωθεί ως εξής: 10% Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου, 15% Αναφορά από τα ευρήματα των συνεντεύξεων του προβλήματος, 15% Σχεδιασμός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (Minimum Viable Product), 15% Αναφορά από τα ευρήματα από τα πειράματα με βάση το MVP, 30% Επιχειρηματικό σχέδιο, 15% Elevator Pitch (Τελική παρουσίαση)